ZPRÁVY Z DUBNA 2000

BRNO :

AUTOBUSY:
 
Během roku 2000 se budou vyřazovat autobusy Karosa B732 ev.č. 7252, 7274, 7275, 7295, 7304, 7306, 7308, 7314, 7318 a 7319 (tyto poslední dva vozy mají velké obdélníkové otevírací boční okna) v garážích Slatina. Autobusy ev.č. 7385 a 7386, které byly v září roku 1996 přestavěny na zemní plyn, budou pravděpodobně odprodány jinému dopravci v České republice. Autobusy Karosa B732 určené pro provoz na zvláštní lince pro ZTP ev.č. 7292, 7350 a 7351 budou odeslány na generální opravu. Autobusy ev.č. 7350 - 7352 jsou ve Zlineru na generální opravě.

TROLEJBUSY:
Trolejbusy Škoda 14Tr01 ev.č. 3170, 3172, 3174, 3176, 3178, 3179, 3180 a 3186, které byly vyrobeny v roce 1983, budou v letošním roce vyřazeny.

Marek Chlumský; 30.4.2000


PRAHA : V tomto týdnu proběhla oprava na autobusech Ikarus 280 ev.č. 4537, 4552 a 4571 v OZA Hostivař. Tyto autobusy jsou určené k prodeji.

-pb-, Tomáš Löster a -rv-; 29.4.2000


PRAHA : Dokončena byla generální oprava autobusů Karosa B732 ev.č. 5711 z garáže Klíčov a ev.č. 5750 z garáže Vršovice.

-rv-; 29.4.2000


PRAHA : Od září roku 2000 je plánována změna ve vedení linek v oblasti Prahy 9. Linka číslo 190 bude zrušena a částečně ji nahradí linka číslo 110, která bude mít upravenu trasu a provozní parametry.

Tomáš Párys a Pavel Macků; 25.4.2000


BRNO : Garáž Medlánky obdržela nové autobusy Karosa B931E.1707 ev.č. 7451 - 7460. V garáži se nacházejí vyřazené autobusy Karosa ev.č. 7170 a 7171 a Ikarus 280 ev.č. 2085, 2103, 2106, 2113 a 2120.

-pb- a Tomáš Löster; 23.4.2000


ZLÍN : Od 21.4.2000 proběhne ve Zlíně výluka trolejbusových linek číslo 3 a 11 z důvodu uzavření točny ZPS Malenovice. Točna je rekonstruována v souvislosti s výstavbou nového nákupního centra v Malenovicích.

Jakub Macháček; 17.4.2000


PRAHA : V Ústřední dílnách probíhá generální oprava na následujících autobusech karosa B732 ev.č.: 5676, 5709, 5711, 5714, 5722, 5731, 5750, 5763 a 5826.
V dubnu 2000 byly zatím dokončeny generální opravy u autobusů Karosa B732 ev.č.: 5718 a 5847.
V březnu 2000 byly dokončeny generální opravy u autobusů Karosa B732ev.č.: 5732, 5756, 5805 a 5806.

-pb- a -rv-; 15.4.2000


PRAHA : Celovozovou reklamu Mogul II. obdržely autobusy Karosa B732 ev.č. 7046 z garáže Klíčov, Karosa B731 ev.č. 7221 z garáže Vršovice a Karosa B931 ev.č. 7421 z garáže Kačerov.

-pb- a -rv-; 13.4.2000


PRAHA : Od 13.4.2000 dochází k trvalé změně typu vozů na linkách: 233č KB, 261č SD a 274č SD.

Odpolední špička dne 12. dubna 2000.

linka pořadí

ev.č

linka pořadí

ev.č

linka

pořadí

ev.č

233 1 7473 274 1 6192

261

1 6001
233 2 5715 274 2 6173

261

2 6037, 6099
233 3 5700 274 3 6266

261

3 6012
233 4 5587 274 4 6177

261

4 6277
233 5 5915 274 5 6174 . . .
233 6 5394 274 6 6159 . . .
233 7 5853 . . . 261/4 přejíždí na linku číslo 250.

-rv-; 12.4.2000


OSTRAVA / PRAHA / ZLÍN : Ve dnech 10.-13. 4. 2000 bude bude ve Zlíně prezentován ostravský třínápravový nízkopodlažní autobus polské výroby Neoplan Solaris ev.č. 7601. V Praze by měl být podle předběžných informací zkoušen 15 - 27.5.2000. Ani jeden z dopravců neplánuje nákup těchto vozů.

Pavel Velecký a Martin Šildberger; 10.4 2000


PRAHA : Zvláštní linka číslo 459 bude v provozu při příležitosti Discoparty v Kněževsi (Airport Logistic Park), dne 14.4.2000 od 20:00 hod. do 6:00 hod. následujícího dne. Linka číslo 459 bude v provozu od 19:00 hod. do 0:30 hod. a od 4:45 hod. do 7:00 hod. v trase Dejvická - A.L.P. a zpět v intervalu 15 min. Od 0:45 hod. do 4:45 hod. v intervalu 20 min., kdy bude prodloužena na Hradčanskou. Zastávky: Hradčanská (174), Dejvická (119), Divoká Šárka.

T. J.; 9. 4. 2000


PRAHA : Noční polookružní linku číslo 507 (106/31) bude vypravovat garáž Kačerov. Linka bude v provozu od 27.5.2000.

Karel Bakeš; 7. 4. 2000


PRAHA : Autobusu Karosa B 732 ev. č. 7087 z garáže Vršovice byla změněna SPZ na AX 20-09.

-pb-; 5. 4. 2000


PRAHA : Autobus Karosa B732 ev.č. 5806 (který nyní prodělal generální opravu) byla převeden z garáží Řepy do garáží Dejvice.

-pb-; 5. 4. 2000


PRAHA: Koncem minulého týdne obdržel DP Praha následující autobusy Karosa Citybus:
                Kačerov: 3311 a 3312,
                Řepy: 3260, 3261 a 3262.

-pb-; 5. 4. 2000


PRAHA : V garáži Kačerov jsou stále odstaveny autobusy Karosa B732 ev. č. 5499, 5631, 5633 a 5643. Tyto autobusy do provozu již delší dobu nezasahují.

-rv-; 5. 4. 2000


PRAHA : Autobusu Karosa B 732 ev.č. 5710 z garáže Klíčov byla změněna SPZ na AX 27-56.

-pb-; 5. 4. 2000


PRAHA : Garáž Klíčov odstavila na vyřazení autobus Karosa B732 ev. č. 5125 (ex B731 ev. č.3790).

-rv-; 3. 4. 2000


PRAHA :  Ve II.etapě výluky "Vítězné náměstí" bude od 13.4. do 27.4.2000 zavedena NAD, linky číslo X-2 a X-26 zajišťovaná Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s.; Autobusy, o.z., garáží Řepy v kloubových autobusech.

Pracovní den

SO + NE

Linka č. Pořadí Typ služby Přejezd na : Linka č. Pořadí Typ služby

Přejezd na :

X-2 1 CD - X-26 1 T -
X-26 1 T - X-26 2 T -
X-26 2 T X-2/2 X-26 3 T -
X-26 3 T X-2/3 X-26 4 T -
X-26 4 T X-2/4 X-26 5 T -
X-26 5 T X-2/5 X-26 6 T -
X-26 6 T X-2/6 X-26 7 CD -
X-26 7 T X-2/7 Pracovní den
X-26 8 T X-2/8 216 1 T -
X-26 9 T X-2/9 216 2 Š -
X-26 10 T X-2/10 216 3 T -
X-26 11 Š X-2/11 216 4 Š -
X-26 12 Š X-2/12 216 5 Š -
X-26 13 Š X-2/13
X-26 14 Š X-2/14
X-26 15 V -

Při této výluce bude posílen provoz linky číslo 216 (namísto dvou bude vypravováno pět pořadí). V nočním provozu bude NAD zajišťovaná linkou číslo 510 v trase Letiště Ruzyně - Špejchar. (místo 510/31 budou vypravovány 510/31 a 510/32).

V obou etapách (t.j. již od 6.4.2000) bude pro linky číslo 107, 116, 147, 160, 355 a 359 zřízena zastávka Lotyšská v obou směrech.Ve dnech 6.4 - 12.4. 2000 bude upraven výjezd pro tyto linky z AO Dejvická: vpravo Jugoslávských partyzánů, vpravo kruhový objezd, vpravo Jugoslávských partyzánů a dále po svých trasách.

-pb-, Tomáš Párys a -rv-; 2. 4. 2000


PRAHA : Název budované stanice metra "ČKD" byl změněn na "Kolbenova".

-pb-; 2. 4. 2000


PRAHA : Celovozovou reklamu Mogul obdržely autobusy Karosa B732 ev.č. 5911 (II.) a 5915 (I.) z garáže Klíčov a Karosa B731 ev.č. 7218 (II.) z garáže Vršovice.

-pb- a Filip Drápal; 1. 4. 2000


PRAHA : Ve dnech 13. - 26. dubna 2000 budou na linku číslo 25 nasazovány výhradně obousměrné tramvaje typu KT8 D5.

Tomáš Párys; 1. 4. 2000