ZPRÁVY Z ŘÍJNA 2000

PRAHA : Od 28.10.2000 budou nízkopodlažní autobusy nasazovány na všechny spoje linek číslo 102, 117, 130, 131, 135, 151, 155, 166, 184, 193, 234, 236 a 239 a na vybrané spoje linek číslo 111, 122, 154, 164, 167, 197, 213, 219, 220, 225, 230, 248 (246, 247) a 273.
Na noční pořadí linek číslo 130 (přejezd na číslo linku 508) a 135 (přejezd na linku číslo 504) nesmí být vypravovány nízkopodlažní autobusy.

-pb-; 27.10. 2000


PRAHA : V pátek 20.10. 2000 vznikl požár na autobusu Karosa B741 ev.č. 6061 z garáže Vršovice, která byla nasazena na linku 271, pořadí 8. Poškozen je motor a zadní část autobusu. 

Martin Šafránek a -rv-; 24.10. 2000 


PRAHA : Garáž Řepy přistavila na generální opravu autobus Karosa B732 ev.č. 5894.

-rv-; 23.10. 2000 


PRAHA : Vyřazený autobus Karosa B732 ex ev.č. 5650 (Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.; garáž Řepy) byl zjištěn u ČSAD Vršovice pod ev.č. 1316.

Jaroslav Veselý; 18.10. 2000 


BRNO : Na linku číslo 72 již nemusí být vypravovány kloubové autobusy. Garáž Medlánky vypravuje převážně sudá pořadí (kromě linky číslo 140 kde má i lichá), garáž Slatina lichá pořadí. Na lince číslo 53, která byla doménou autobusů Ikarus 280, jsou v provozu zejména autobusy Karosa B941E, které po ukončení služby na lince číslo 53 přejíždí na noční linky.

Tomáš Löster; 15.10. 2000 


BRNO: Dopravní podnik vypravuje posledních deset autobusů Ikarus 280. Jedná se o ev.č. 2088 (vypravován pravidelně jako záložní - 501/02), 2090 (vypravován pravidelně jako záložní -505/04), 2108, 2109, 2110, 2114, 2115, 2117, 2119 a 2120. Kromě autobusů Ikarus 280 ev.č. 2088 a 2090 jsou využívány převážně jako zálohové, pravidelněji jsou nasazovány již jen na linku číslo 140.
Do muzea v Brně - Líšni by měl být v listopadu předán autobus Ikarus 280 ev.č. 2090.

Tomáš Löster; 15.10. 2000 


PRAHA : Garáž Vršovice přistavila na generální opravu autobus Karosa B732 ev.č. 5744. 

-rv-; 13.10. 2000 


PRAHA : V sobotu dne 14.10. 2000 se uskuteční den otevřených Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s. v garáži Kačerov, ve vozovně Pankrác a v depu metra Kačerov.

-pb- a -rv-; 8.10. 2000