ZPRÁVY Z PROSINCE 2000


PRAHA :
 Nové milénium přivítal Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. - autobusy, o.z. se 142 autobusy na pravidelných denních linkách jezdící po celou noc. Tyto autobusy vyjížděly z garáží mezi cca 20,00 až 21,00 hod a byly označeny pořadovými čísly 31 - 39. Počty vypravení jednotlivými provozovnami uvádí následující tabulka:
.

Garáž Počet autobusů (SD+KB)
Dejvice 17 + 3
Klíčov 10 + 19
Vršovice 16 + 6
Kačerov 13 + 15
Hostivař 17 + 2
Řepy 13 + 11
Celkem 142

-pb-, Karel Bakeš a Tomáš Párys; 31.12. 2000


PRAHA : Na vyřazení byly odstaveny autobusy Karosa B732 ev.č. 5613, 5615 a 5617 z garáže Vršovice.

Martin Beneš; 31.12. 2000


PRAHA : Dnes byla poprvé vypravena na linku Karosa B741 po provedení generální opravy. Jedná se o autobus ev.č. 6013/II z garáže Hostivař, který byl zjištěn na lince č. 271, pořadí 14 (přejezd na linku č. 204, pořadí 1).

Tomáš Párys; 28.12. 2000


PRAHA : Autobusy Karosa B732 ev.č. 5816 a 5894 z garáže Řepy, které nyní prošly generální opravou, budou převedeny do garáže Vršovice.

-pb-, Martin Beneš a -rv-; 27.12. 2000


PRAHA : Nově byly odstaveny na vyřazení autobusy Karosa B732 ev.č. 5814 a 5829 z garáže Klíčov a 5839 z garáže Kačerov.

Jaroslav Veselý; 25.12. 2000


PRAHA : Již vyřazené autobusy Karosa B732 ev.č. 5626, 5629, 5742, 5747 a 5754 byly prodány do Mongolska.

Michal Babický a Jaroslav Veselý; 25.12. 2000


PRAHA : Autobusy Karosa B731 ev.č. 7185 a Karosa B931 ev.č. 7409 obdržely novou celovozovou reklamu na KOBERCE K+K.

Martin Beneš a -rv-; 22.12. 2000


PRAHA : Vyřazeny byly autobusy Karosa B732 ev.č. 5601, 5606, 5607 a 5611 z garáže Hostivař. Byly již prodány dopravci Probo Trans Beroun, s.r.o.
Zprovozněn byl autobus ev.č. 5603 z garáže Hostivař. Autobus Karosa B732 ev.č. 5965 z garáže Řepy byl vyřazen.

Josef Eichler a Jaroslav Veselý; 22.12. 2000


LIBEREC : Včera dne 15.12. 2000 se srazil na železničním přejezdu ve čtvrti Ostašov autobus DP s projíždějícím vlakem z České Lípy. Příčinou nehody byla porucha na světelné signalizaci. Jednalo se o autobus Karosa B732 ev.č. 462, na kterém vznikla velká hmotná škoda. Nehoda si vyžádala díky malé obsazenosti autobusu jen dvě lehká zranění.

-pb-; 16.12. 2000


PRAHA : Generální oprava probíhá na autobusech Karosa B732 ev.č. 5739, 5886, 5892 a 5897.
Dokončené generální opravy za měsíc listopad 2000 : 5719, 5830, 5827 a 5819.
Dokončené generální opravy za měsíc prosinec 2000 : 5712, 5816, 5744, 5894 a 5882.

-rv-; 15.12. 2000


PRAHA : Byla dokončena generální oprava prvního autobusu Karosa B741 ev.č. 6013/II. Autobus je vybaven digitálními orientacemi. Generální oprava byla zahájena již v září roku 1999 a byla použita přední část autobusu ev.č. 6013 (po nehodě) a zadní část ev.č. 6014 (prasklý rám).

-pb- a -rv-; 15.12. 2000


PRAHA : Autobus Karosa B732 ev.č. 5918 obdržel celovozovou reklamu Mogul II. (ex Mogul I).

-rv-; 15.12. 2000


PRAHA : Garáž Kačerov odstavila na vyřazení autobusy Karosa B732 ev.č. 5121, 5122, 5127, 5642, 5775, 5817, 5818, 5843 a 5922. Autobusy Karosa B732 ev.č. 5124, 5776 a 5921 byly již také vyřazeny a odprodány soukromému dopravci.

-pb- a -rv-; 10.12. 2000


PRAHA : V pondělí 4.12. 2000 byla v provozu posilová linka číslo 770. Na lince byly nasazeny autobusy ev.č. 6018 (pořadí 1), 6040 (pořadí 2) a 6278 (pořadí 3).

-pb-; 4.12. 2000


PRAHA : V pondělí dne 27.11.2000 byla v provozu posilová linka číslo 770. Na lince byly nasazeny autobusy ev.č. 6142, 6176 a 6198.

-pb-; 1.12. 2000


PRAHA : Od ledna roku 2001 budou přečíslovány všechny stávající linky řady 400 jezdící na území Prahy na řadu 700. Účelové posilové linky již byly přečíslovány. Řada čísel 400 bude využívána pro linky PIDu, které nezajíždějí do pásma 0.

Karel Bakeš; 1.12. 2000