ZPRÁVY Z ČERVNA 2001

PRAHA : Garáž Kačerov přistavila na generální opravu autobus Karosa B732 ev.č. 5820.

-rv-; 28. 6. 2001


PRAHA : Garáž Dejvice odstavila k vyřazení autobus Karosa B732 ev.č. 5355, garáž Hostivař autobus Karosa B732 ev.č. 5721.

-pb- a Tomáš Löster; 24. 6. 2001


PRAHA : Garáž Vršovice odstavila k vyřazení kloubovou Karosu B741 ev.č. 6064. Jedná se o první vyřazený vůz tohoto typu Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s., který byl dodán v roce 1993 do provozovny Kačerov a pochází ze série vozů ev.č. 6020 - 6064.

Martin Beneš a Tomáš Párys; 22. 6. 2001


PRAHA : Garáž Hostivař odstavila na vyřazení autobusy B732 ev.č. 5289, 5720 a 5813.

Martin Šafránek a -rv-; 14. 6. 2001


PRAHA : V současné době probíhá generální oprava na standardních autobusech Karosa B 732 ev.č. 5810, 5868, 5880, 5896, 5898 a 5952 a na kloubových autobusech Karosa B 741 ev.č. 6005, 6010 a 6018.
Generální oprava byla dokončena na autobusech Karosa B732 ev.č.
5890, 5901 a Karosa B 741 ev.č. 6012.

Martin Šafránek a -rv-; 14. 6. 2001


PRAHA : V opravárenské základně tramvají byla dokončena první "pražská" rekonstrukce tramvají typu T3 ev.č. 8301 a 8302.
Ze ŽOS Šumperk byla přivezena další modernizovaná tramvaj T3P, která obdržela po generální opravě ev.č.
8230. Tramvaje budou nadále modernizovány v ŽOS Šumperk i v dílnách Dopravního podniku Praha.

Další fotografie: 5551, 6356, 6515, 6656.

Martin Šafránek a -rv-; 14. 6. 2001


PRAHA : Dopravce PIDu ČSAD Polkost zařadil nový kloubový autobus Karosa C 943.

-rv-; 12. 6. 2001


PRAHA : Od 10.6.2001 jsou zavedeny nové linky PID číslo 375, 376, 380, 404 a 406. K tomuto datu vstupují v platnost i další změny na linkách číslo 130, 144, 162, 233, 268, 280, 304, 354, 381, 382, 383, 387, 389, 390, 390, 393, 402 a 403.

-rv-; 9. 6. 2001


PRAHA : Od 10.6.2001 je v provozu nová zastávka MHD "Dřevařská" pro linky číslo : 186, 262, 263, 269 a 376, která se nachází mezi zastávkami Kbely a Satalice.

-rv-; 9. 6. 2001


PRAHA : Od 9.6. 2001 do 30.6. 2001 (resp. 15.8.2001) probíhají v Praze dvě nové tramvajové výluky. Provoz je vyloučen v úsecích: LAZARSKÁ - VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ; HRADČANSKÁ - STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ; VÝSTAVIŠTĚ - STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ. Tyto uzávěry zcela narušily stávající linkové vedení. Změněny jsou trasy linek číslo : 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 21, 24, 25, 26, 51, 52, 53, 54, 55, 56 a 58. V provozu je zvláštní tramvajová linka číslo 39, která v trase: SÍDL. ŘEPY - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE nahrazuje linky číslo 9 a 24. Na tuto linku jsou vypravovány celotýdenně soupravy typu T3 resp. T6 A5. Na linky číslo 9 a 24, které jsou ukončeny na kolejovém přejezdu na Václavském náměstí, jsou vypravovány výhradně obousměrné tramvaje typu KT8D5 z hloubětínské vozovny.
Pro linky číslo : 3, 5, 24, 26 a 55 je v Dlážděné ulici zřízena nová zastávka "Dlážděná". Tramvaje využívají i občasnou zastávku Malostranská a pro denní linky byla zřízena zastávka "Lazarská" ve Spálené ulici, která je určena výhradně pro noční provoz. Na Václavském náměstí je zřízena nástupní a výstupní zastávka "Václavské náměstí".
V úseku HRADČANSKÁ - STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ je v provozu linka náhradní autobusové dopravy číslo X-1, kterou provozuje firma Hotliner.    

-rv-; 9. 6. 2001


PRAHA : V návaznosti na otevření nové stanice metra Kolbenova, nastaly změny i v návazné povrchové autobusové a tramvajové dopravě. Pro linky číslo 19 a 55 byla přemístěna zastávka Kolbenova před nový vestibul metra a zároveň došlo ke zrušení zastávky ČKD. Ke stanici metra byla posunuta i autobusová zastávka Kolbenova, kterou využívají linky číslo 181 a 183. Linka číslo 127 je nově ukončena na Českomoravské. Linka číslo 127 byla poslední, která využívala autobusové obratiště v Novém Hloubětíně. Toto obratiště pravděpodobně zcela zanikne.
Pro linku číslo 8 byla zřízena nástupní zastávka v obratišti na Vysočanské.
Stanice metra Kolbenova má v současné době minimální dopravní význam, protože v lokalitě není žádná bytová zástavba a působí zde pouze několik menších firem, resp. jejich poboček. Původním záměrem při projektování stanice do této lokality byl odvoz pracovníků z továren ČKD. Z původních výrobních prostorů ČKD, zde zůstalo jen několik opuštěných továrních hal, které se pomalu rozpadají. Tato lokalita je do budoucna určena pro výstavbu obchodních a zábavních center a vzniknou zde pravděpodobně i nové bytové jednotky.

-rv-; 9. 6. 2001


PRAHA : V pátek 8.6.2001 v odpoledních hodinách byla na trase B metra otevřena stanice Kolbenova. První pravidelná souprava, která zastavila ve stanici metra Kolbenova byla : B/7: 2198 + 2634 + 2611 + 2453 + 2361 (ve směru Černý Most). Ve směru Nové Butovice se jednalo o vlak : B/5 : 2373 + 2658 + 2643 + 2481 + 2105.

Karel Bakeš; 8. 6. 2001


PRAHA : Garáž Řepy přistavila na generální opravu autobusy Karosa B732 ev.č. 5880 a 5896, které budou převedeny do garáže Hostivař.

-pb-; 5. 6. 2001


PRAHA : Z důvodu stržené troleje na Chodovské ulici, byla dne 4. 6. 2001od cca 11hod. tramvajová linka číslo 11 ukončena v zastávce VOZOVNA PANKRÁC. V úseku NÁM. BŘÍ SYNKů - SPOŘILOV jezdila náhradní autobusová doprava X-11. Na lince X-11 byly nasazeny autobusy ev.č. 7372, 7439, 7466 a 7486. Provoz tramvají byl obnoven v cca 14 hodin.

-rv-; 4. 6. 2001