ZPRÁVY Z BŘEZNA 2002

PRAHA : 23.3. 2002
Od 3.4. (4,00 hod.) do 16.4. (4,00 hod.) 2002 probíhala náhradní autobusová doprava zajišťovaná autobusy Dopravního podniku.
Linky NAD číslo:
X-3 Nádraží Braník - Modřany, Levského,
s výjimkou dnů 6.a 7.4. 2002, kdy byly v provozu linky NAD v následujících trasách :
X-3    Výtoň - Modřany, Levského
X-16  Výtoň - Nádraží Braník

Autor: -pb-, Karel Bakeš a -rv-


PRAHA : 4.3. 2002
Garáž Kačerov přistavila na generální opravu autobus Karosa B732 ev.č. 5925. V současné době probíhá generální oprava na autobusech Karosa Karosa B732 ev.č. 5867, 5823 a 5905 v uvedeném pořadí.

Autor: -rv-


PRAHA : 4.3. 2002
Garáž Řepy odstavila na vyřazení autobus Karosa B732 ev.č. 7121.

Autor: Michal Babický


PRAHA : 4.3. 2002
Garáž Dejvice přistavila na generální opravu autobus Karosa B732 ev.č. 5905. Současně byla dokončena generální oprava na autobusu Karosa B732 ev.č. 5852 z garáže Klíčov.

Autor: -rv-


PRAHA : 4.3. 2002
Novým dopravcem Pražské integrované dopravy se stal Probo Trans Beroun, s.r.o. Autobusy jsou označovány evidenčními čísly řady 1200.

Autor: -pb- a -rv-