ZPRÁVY Z LEDNA 2003

JIHLAVA : 30.1. 2003
V průběhu roku 2003 budou Dopravnímu podniku dodány dva starší trolejbusy Škoda 14Tr08/6 z roku 1989. Vozidla byla provozována pod evidenčními čísly 140 a 143 u DS Zlín – Otrokovice. V současné době prochází generální opravou. V roce 2003 má být zakoupen jeden nový trolejbus Škoda 21Tr.

Autor: Ing. Luděk Bohuňovský


JIHLAVA : 30.1. 2003
Změny ve vozovém parku DP v roce 2002:
V květnu byl vyřazen autobus Karosa B732 ev.č. 298. V srpnu byl zakoupen nový zájezdový autobus Karosa LC956 ev.č. 112. V říjnu byl do provozu byl zařazen nový trolejbus Škoda 21Tr ev.č. 55. Na podzim byl pod ev.č. 291 zařazen starší autobus Karosa B732 (po GO) odkoupený od firmy Zliner. Vozidlo pochází z DP Liberec, kde bylo provozováno pod ev.č. 347. Generální opravou prošly autobusy Karosa B732 ev.č. 294, 328 a 330.

Autor: Ing. Luděk Bohuňovský


PRAHA : 24.1. 2003
Autobus Karosa B732 ev.č. 5587 z garáže Klíčov obdržel celovozovou reklamu OCL.

Autor: Petr Pokorný


PRAHA : 19.1. 2003
Od 17.února do 14.března budou v provozu linky náhradní autobusové dopravy č.:

X-26 v trase Strašnická - Na Padesátém - Nádraží Hostivař,
X-36 v trase Na Padesátém - Nádraží Hostivař.

Autor: -pb- a -rv-


PRAHA : 19.1. 2003
Garáž Řepy odstavila na vyřazení autobus Karosa B732 ev.č. 5966.

Autor: Josef Eichler


PRAHA : 19.1. 2003
Garáž Hostivař odstavila na vyřazení autobus Karosa B741 ev.č. 6003.

Autor: Josef Eichler


PRAHA : 15.1. 2003
V průběhu března a dubna letošního roku obdrží Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. 20 kloubových autobusů typu Karosa B961.

Autor: Ing. Jan Čížek


PRAHA : 13.1. 2003
Garáž Řepy odstavila na vyřazení autobus Karosa B732 ev.č. 5893.

Autor: -pb- a -rv-


PRAHA : 11.1. 2003
Soukromý dopravce PIDu Spojbus zařadil do provozu autobus Karosa B732 ev.č. 1432. Jedná se o vyřazené vozidlo Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. ev.č. 7104 z garáže Kačerov.

Autor: Lukáš Staněk


PRAHA : 10.1. 2003
Dopravní podnik obdržel novou soupravu evidenčních čísel 4145 + 4267 + 4268 + 4269 + 4146 typu M1 ze druhé série. Souprava má kombinované uspořádání sedadel.

Autor: Petr Pokorný


KOŠICE : 8.1. 2003
Poslední autobus typu Karosa B731 ev.č. 6367 vyřadí dopravce pravděpodobně v prvním čtvrtletí roku 2003.
U většiny autobusů Karosa B732 se počítá s přestavbou pohonu na CNG.
Na generální opravu byl přistaven autobus Karosa B732 ev.č. 6252.

Autor: Ján Macik


KOŠICE : 8.1. 2003
Autobusy Karosa B952 z poslední dodávky jsou již v provozu. Autobus ev.č. 5239 vypravil dopravce dne 6.1.2003. Autobusy 5237, 5238 a 5240 vypravuje dopravce na linky od 7.1.2003.

Autor: Ján Macik


PRAHA : 6.1. 2003
Soukromý dopravce Martin Uher zařadil do provozu nový autobus Karosa C954 ev.č. 1133.

Autor: Lukáš Staněk


PRAHA : 6.1. 2003
K zajímavé situaci došlo v posledních prosincových dnech roku 2002 u soukromého dopravce PIDu Hotliner, s.r.o. Pod evidenčním číslem 1072 vypravoval na linku NAD X-8 dva různé autobusy. Původní Karosu B732 - RZ 2S5 3739 a nově zařazený vůz Karosa B931E - RZ 2S5 3774. Karosa B732 byla v lednu roku 2003 přečíslována na evidenční číslo 1077. Oba vozy jsou zapůjčeny od společnosti ČSAP Nymburk.

Autor: -pb- a -rv-


PRAHA : 4.1. 2003
V případě stávky řidičů pražských tramvají v pondělí dne 6. ledna 2003 budou v provozu následující mimořádné linky autobusů :
.

Petřiny - Vojenská nemocnice - Prašný most - Hradčanská - Špejchar
Palmovka - Dělnická - Vltavská - Těšnov - Bílá labuť - Masarykovo nádraží - Jindřišská - Lazarská - Karlovo náměstí - Palackého náměstí - Anděl - Kotlářka - Motol - Sídliště Řepy
Kubánské náměstí - Slavia - Ruská - Náměstí Míru - I.P. Pavlova - Karlovo náměstí
Sídliště Modřany - Poliklinika Modřany - Nádraží Braník - Dvorce - Výtoň - Palackého náměstí - Národní divadlo

Linka číslo 207 bude prodloužena ze stanice Ohrada do stanice Jarov. Předpokládaný počet mimořádně vypravených autobusů je 130.

Autor: -pb- a -rv-