ZPRÁVY Z BŘEZNA 2005

PRAHA: 23. 3. 2005
Autobus Karosa B951 ev.č. 4030 byl převeden z provozovny Kačerov do provozovny Řepy.

Autor: Josef Eichler


PRAHA: 21. 3. 2005
Provozovna Kačerov odstavila na vyřazení autobus Karosa B741 ev.č. 6133. Autobus vyhořel dne 21. března 2005 na autobusovém obratišti Sídliště Čimice.

Autor: -rv-


PRAHA: 21. 3. 2005
Provozovna Kačerov přistavila na střední opravu autobus Karosa B741 ev.č. 6065.

Autor: -pb-


PRAHA: 14. 3. 2005
Soukromý dopravce PID Spojbus zařadil nový autobus Karosa C954E ev.č. 1440.

Autor: -pb-


PRAHA: 14. 3. 2005
Provozovna Kačerov přistavila na střední opravu autobusy Karosa B741 ev.č. 6070 a 6074.

Autor: -rv-


PRAHA: 14. 3. 2005
Jelikož v letošním roce nedojde k původně předpokládanému nákupu nových autobusů bylo rozhodnuto o provádění oprav většího rozsahu u starších autobusů řady Karosa B700 spojených s prodloužením jejich životnosti o tři až čtyři roky a modernizací.
V rámci této opravy (kterou nelze považovat za generální, protože nezahrnuje výměnu starého podvozkového rámu za nový) obdrží autobusy nové doplňky - např. digitální orientační panely, klimatizaci a chladničku.

Autor: -pb-


PRAHA: 13. 3. 2005
Přehled počtů autobusů Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s. nevybavených digitálními orientacemi.

Autor: -pb-


PRAHA: 17. 3. 2005
Dne 18. března 2005 bude zahájen provoz na no nákupní bezplatné lince číslo 780 v trase Nové Butovice - Galerie Butovice. Na linku bude vypravován jeden standardní autobus z provozovny Řepy Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. Pro tento účel obdržel autobus Karosa B931 ev.č. 7466 reklamní poutače ve formě samolepících pásů.

Autor: -tj-


PRAHA: 8. 3. 2005
Provozovna Klíčov odstavila na vyřazení autobus Karosa B732 ev.č. 7078.

Autor: -ar-


PRAHA: 8. 3. 2005
Provozovna Kačerov odstavila na vyřazení autobusy Karosa B732 ev.č. 5691 a 7074 a Karosa B741 ev.č. 6076.

Autor: -ar-


PRAHA: 6. 3. 2005
Autobusy Karosa B941E ev.č. 6341, 6342 a 6343 byly převedeny z provozovny Klíčov do provozovny Kačerov.

Autor: -rv-


PRAHA: 5. 3. 2005
Dopravce PID OAD Kolín zařadil autobus SOR C7.5 ev.č. 1705.

Autor: -rv-