ZPRÁVY Z LISTOPADU 2005

PRAHA: 30. 11. 2005
Od 1. prosince 2005 bude zavedena nová linka veřejné linkové dopravy číslo 754 v trase Háje - Pitkovice, kterou bude provozovat Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Autor: -rv-


PRAHA: 30. 11. 2005
Od 1. prosince 2005 bude zavedena nová linka Pražské integrované dopravy číslo 240 v trase Háje - Černý Most, kterou bude provozovat soukromý dopravce PID Hotliner

Autor: -rv-


PRAHA: 30. 11. 2005
Od 1. prosince 2005 dochází ke změně dopravce na městských linkách Pražské integrované dopravy číslo 222, 223, 251, 269, 562 a 564. Linky přebírá od Dopravního podniku hlavního města Prahy soukromý dopravce PID Hotliner.
V souvislosti s tímto převodem došlo k ukončení smluvního vztahu mezi Dopravním podnikem hlavního města Prahy a soukromým dopravcem PID Hotliner v oblasti zajišťování linek náhradní dopravy za tramvaje, které budou zajišťovat pouze autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Autor: -rv-


PRAHA: 26. 11. 2005
Soukromý dopravce PID Hotliner zařadil do provozu tři autobusy Mercedes-Benz O530.

Autor: MaŠa a -pv-


PRAHA: 23. 11. 2005
Provozovna Kačerov vyřadila autobus Karosa B731 ev.č. 7201.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 22. 11. 2005
Soukromý dopravce PID Hotliner zařadil do provozu autobus Mercedes-Benz O530L ev.č. 1091.

Autor: -rv-


PRAHA: 22. 11. 2005
Provozovna Hostivař odstavila na vyřazení autobus Karosa B731 ev.č. 7170.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 22. 11. 2005
Autobus Karosa B741 ev.č. 6173 byl po dokončení střední opravy převeden z provozovny Klíčov do provozovny Řepy.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 19. 11. 2005
Soukromý dopravce PID Bosák zařadil do provozu nové autobusy Karosa C954E ev.č. 1468 a 1469.

Autor: -pv-


PRAHA: 19. 11. 2005
Dopravce PID Connex Praha zařadil do provozu nový autobus Karosa C954E ev.č. 1370.

Autor: Tomáš Procházka


PRAHA: 15. 11. 2005
Soukromý dopravce PID Hotliner zařadil do provozu autobus Karosa B731 ev.č. 1066.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 15. 11. 2005
Soukromý dopravce PID Martin Uher zařadil do provozu nový autobus Karosa C954E ev.č. 1142.

Autor: -rv-


PRAHA: 15. 11. 2005
Dopravce PID ČSAD Polkost zařadil do provozu nový autobus Karosa C954E ev.č. 1627.

Autor: Michal Beran a MaŠa


PRAHA: 13. 11. 2005
Soukromý dopravce PID Hotliner zařadil do provozu autobus Karosa B731 ev.č. 1081.

Autor: -rv-


PRAHA: 9. 11. 2005
Dopravce PID Connex Praha zařadil do provozu nový autobus SOR BN 12 ev.č. 1369.

Autor: Josef Kůdela


PRAHA: 8. 11. 2005
Provozovna Klíčov odstavila na vyřazení autobus Karosa B731 ev.č. 7212.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 7. 11. 2005
Na základě rozhodnutí mezirezortní komise, které zasedala dne 11. října 2005, došlo k přidělení nevyčerpaných dotací určených na obnovu vozového parku autobusů veřejné linkové dopravy a městské hromadné dopravy.

Autor: MD ČR


PRAHA: 2. 11. 2005
Dopravce PID ČSAD Střední Čechy obdržel čtyři nové autobusy Karosa C954E.

Autor: Josef Kratochvíl


PRAHA: 1. 11. 2005
Provozovna Řepy odstavila na vyřazení autobusy Karosa B731 ev.č. 7139 a Karosa B732 ev.č. 5968.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 1. 11. 2005
Provozovna Řepy odstavila na vyřazení autobusy Karosa B731 ev.č. 7029 a 7030. Jedná se o vyřazení posledních autobusů typu B731.1663, které byly vyrobeny v roce 1994 (série ev.č. 7001 - 7040).

Autor: citybus.cz


PRAHA: 1. 11. 2005
Provozovna Hostivař odstavila na vyřazení autobusy Karosa B731 ev.č. 7233 a 7241.

Autor: citybus.cz