ZPRÁVY Z BŘEZNA 2006

PRAHA: 29. 3. 2006
Provozovna Řepy přistavila na střední opravu autobus Karosa B741 ev.č. 6140.

Autor: citybus.cz


JIHLAVA: 29. 3. 2006
Dopravní podnik města Jihlavy zařadil nové autobusy typu Karosa Citelis ev.č. 201 - 207 a nové trolejbusy typu Škoda 24Tr ev.č. 63 - 65.

Autor: Ing. Luděk Bohuňovský


JIHLAVA: 29. 3. 2006
Dopravní podnik města Jihlavy v závěru roku 2005 vyřadil autobusy Karosa B732 ev.č. 301, 315 a 316.
 

Autor: Ing. Luděk Bohuňovský


JIHLAVA: 29. 3. 2006
Dopravní podnik města Jihlavy v lednu roku 2006 odstavil na vyřazení autobus Karosa B731 ev.č. 319.

Autor: Ing. Luděk Bohuňovský


PRAHA: 27. 3. 2006
Provozovna Kačerov přistavila na střední opravu autobus Karosa B741 ev.č. 6113.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 25. 3. 2006
Soukromý dopravce PID Hotliner zařadil do provozu autobusy Karosa C744 ev.č. 1172 a Karosa B731 ev.č. 1173.

Autor: Lukáš Vrobel


PRAHA: 24. 3. 2006
Provozovna Klíčov odstavila na vyřazení autobus Karosa B732 ev.č
. 5909.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 22. 3. 2006
Autobus Karosa B931 ev.č. 7466 obdrží celovozovou reklamu Galerie Butovice.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 20. 3. 2006
Provozovna Řepy odstavila na vyřazení autobus Karosa B741 ev.č
. 6090.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 20. 3. 2006
Soukromý dopravce PID ČSAP Nymburk zařadil do provozu nový autobus SOR C12 ev.č. 1952.

Autor: -pv-


PRAHA: 20. 3. 2006
Soukromý dopravce PID ČSAD Polkost zařadil do provozu nový autobus Karosa B961E ev.č. 1606.

Autor: -pv-


PRAHA: 18. 3. 2006
Soukromý dopravce PID ČSAD Polkost zařadil do provozu nový autobus Karosa C954E ev.č. 1616.

Autor: -pv-


KLADNO: 13. 3. 2006
Dopravce ČSAD MHD Kladno zařadil do provozu autobus Karosa B931E, RZ 2S3 0581.

Autor: Ludomír Landa


PRAHA: 11. 3. 2006
Dopravce PID ČSAD Kladno upravil pro provoz na linkách PID autobus Karosa C954, RZ 2S4 2754, který obdržel ev.č. 1374.

Autor: Ludomír Landa


PRAHA: 9. 3. 2006
Provozovna Vršovice odstavila na vyřazení autobus Karosa B732 ev.č. 5743.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 6. 3. 2006
Dopravce PID ČSAD Kladno upravil pro provoz na linkách PID autobus Karosa C954E, RZ 2S8 7498, který obdržel ev.č. 1401/II.

Autor: Jan Hušák


PRAHA: 6. 3. 2006
Provozovna Řepy přistavila na střední opravu autobus Karosa B741 ev.č.
6144.

Autor: citybus.cz