ZPRÁVY Z ŘÍJNA 2007

 

PLZEŇ: 30. 10. 2007
Plzeňské městské dopravní podniky vyřadily autobusy
Karosa B731 ev.č. 383 a 389 a Karosa B732 ev.č. 364.

Autor: Ondřej Liška


PRAHA: 27. 10. 2007
Dopravce PID Connex Praha zařadil do provozu nový autobus
SOR BN 12 ev.č. 1332.

Autor: connexpraha.mhdcr.biz


PRAHA: 23. 10. 2007
Do
pravce PID ČSAD Polkost zařadil do provozu nový kloubový autobus MAN Lion’s City ev.č. 1605.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 20. 10. 2007
Dopravce PID Connex Praha zařadil do provozu nový autobus
SOR CN 12 ev.č. 1251.

Autor: connexpraha.mhdcr.biz


PRAHA: 11. 10. 2007
Provozovna Kačerov odstavila na likvidaci autobus Karosa B731 ev.č. 7165, provozovna Vršovice autobus Karosa B731 ev.č. 7220 a provozovna Klíčov autobus Karosa B732 ev.č. 5384.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 11. 10. 2007
Autobusy ze zrušené zájezdové dopravy byly převedeny v rámci DP takto:
Karosa LC936 ev.č. 3186 a 3187 autoškola DP.
Karosa LC936 ev.č. 3188 provozovna Kačerov, kde je využit jako služební vůz.
Karosa LC936 ev.č. 3189 provozovna Řepy, kde je využit jako služební vůz.
Karosa C734 ev.č. 5974 provozovna Hostivař, kde je využit jako služební vůz.
Další autobusy (ev.č. 3087, 3179, 3181, 3183, 3184 a 3185) převzala provozovna Hostivař.
Autobus Karosa LC735 ev.č. 3179 je odstaven na likvidaci.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 10. 10. 2007
Dopravce PID ČSAD MHD Kladno změnil označení autobusu Karosa C734 ev.č. 1406/I, který je nově opatřen evidenčním číslem 1399/II.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 10. 10. 2007
Dopravní podnik Teplice zapůjčil dopravci PID Connex Praha autobusy Karosa B732 ev.č. 362 a 364.

Autor: Ing. Petr Havlík


PRAHA: 8. 10. 2007
Dopravce PID ČSAD MHD Kladno zařadil do provozu nový autobus Iveco Crossway ev.č. 1406/II.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 8. 10. 2007
Dopravce PID Martin Uher testuje na linkách PID (317/20 a 23) autobus Solaris Urbino 18m ev.č. 1111. Autobus je na týden zapůjčen Plzeňskými městskými dopravními podniky, které ho provozují pod ev.č. 514.

Autor: citybus.cz


PRAHA: 6. 10. 2007
V průběhu září roku 2007 byly na rekonstrukci přistaveny tramvaje typu
T3 ev.č. 6865, T3SUCS ev.č. 7218, T3M ev.č. 8055 a 8093 a KT8 ev.č. 9029.

Autor: -ar-


PRAHA: 6. 10. 2007
V září roku 2007 byla dokončena přestavba tramvaje typu
T3M ev.č. 8061 na sněhový pluh ev.č. 5411, který byl přidělen provozovně Hloubětín.

Autor: -ar-


PRAHA: 6. 10. 2007
Provozovna Hostivař odstavila na likvidaci autobus Karosa B732 ev.č. 5405 a provozovna Kačerov autobus Karosa B731 ev.č. 7225.

Autor: citybus.cz


PLZEŇ: 3. 10. 2007
Plzeňské městské dopravní podniky vyřadily autobusy Škoda 21Ab ev.č. 443, 444, 446, 447 a 448. Novým majitelem se stal DP Szeged
, který provede přestavbu těchto vozidel na trolejbusy.

Autor: Ondřej Liška


PLZEŇ: 3. 10. 2007
Plzeňské městské dopravní podniky vyřadily autobusy Karosa B732 ev.č. 365 a 384.

Autor: Ondřej Liška


PRAHA: 1. 10. 2007
V odpoledních hodinách dne 30. září 2007 došlo na zastávce Mirovická k požáru autobusu Karosa Citybus ev.č. 3436 z provozovny Klíčov, který byl vypraven na linku číslo 162. Autobus je odstaven na likvidaci.
 

Autor: citybus.cz