ZPRÁVY Z ŘÍJNA 1999

PRAHA : Od soboty 30. října 1999 probíhají zkoušky nových souprav pro pražské metro typu M1, přímo na trati C. Zkoušky jsou prováděny o Sobotách a Nedělích, resp. v sedle pracovního dne, kdy souprava jezdí jako vložený vlak se zátěží bez cestujících. Dnes t .j. v neděli 31. 10. 1999 byla k vidění souprava ev. č. : 4104+4206+4205+4204+4103. Tento den jezdila na trati C též nejstarší souprava: 2101 - 2102.

-rv-; 31. 10. 1999


PRAHA : V areálu Opraven MHD v Hostivaři se aktuálně k 29. říjnu 1999 nalézají autobusy :
5703, 5716, 5735, 5787 a 5792 (v různém stádiu rozpracování generální opravy)
6008 : nový lak, výměna plechů...
3080 : v opravě po nehodě
5959 : v opravě po nehodě
Dále jsou v "likvidační ohradě" odstaveny vozy 5602 (invalidní) a 5793. V opravě je zde též vůz RO určený pro podnikové muzeum.

-rv-; 30. 10. 1999


PRAHA : Po otevření stanice Hloubětín dne 17. října 1999 na lince B pražského metra, nastaly od 18. října 1999 následující změny ve vypravování autobusů. Stav pro pracovní den je následující:

Linka č.      Původní stav                                  Současný stav
107             SD vozy g. Dejvice                            KB vozy g. Dejvice  (v SO+NE SD vozy)
119             KB vozy g. Řepy a Dejvice                 KB vozy g. Řepy
123             SD vozy g. Řepy                               SD vozy g. Dejvice
136             SD vozy g. Klíč., Host., Vrš.              KB vozy g. Kačerov a g.Klíčov (v SO+NE SD vozy)
144             KB vozy g. Klíčov a g. Dejvice            KB vozy g. Klíčov
145             SD vozy g. Klíčov a g. Hostivař           SD vozy g. Vršovice, g. Hostivař  a g. Klíčov
152             KB vozy g. Klíčov a g. Dejvice            KB vozy g. Klíčov     
174             KB vozy g. Řepy a g.Dejvice              KB vozy g. Řepy (v SO+NE g. Dejvice + g. Řepy)
190             SD vozy g. Klíčov                              SD vozy g. Hostivař
212             SD vozy g. Kačerov                           SD vozy g. Kačerov a g. Vršovice
268             SD vozy g. Hostivař                           SD vozy g. Vršovice a Hostivař

Karel Bakeš, Tomáš Párys a -rv-; 30. 10. 1999


ČESKÉ BUDĚJOVICE : Nízkopodlažní trolejbusy 21 Tr evidenčních čísel 43, 44 a 45 jsou nasazovány na linky 2 a 3 mezi kloubové vozy 15 Tr.
Nové autobusy i trolejbusy jsou dodávány v bílém nátěru a brzy po zařazení obdrží většinou reklamní nátěr, ve kterém je k vidění i řada starších vozů. Trolejbusy, pokud nejsou v reklamním nátěru jsou v zeleno- žlutém laku, obdobném jaký je k vidění na trolejbusech DP Žilina. Několik starších autobusů lze spatřit ještě v červeno-bílém nátěru.

-rv-; 12. 10. 1999


PRAHA : Od 1. 10. 1999 mohou cestující využít pro nástup do autobusů MHD v Praze bez omezení i přední dveře. Doposud bylo možné k nástupu i výstupu využívat tyto dveře jen u typu C 734, který je dvoudveřový, resp. u vybraných linek IDS, kde se však jednalo o možnost kontroly jízdních dokladů.

-rv-; 2. 10. 1999