CITYBUS ÚVOD ČSAD BUS KLADNO JÍZDNÍ ŘÁDY VYPRAVENÍ FOTOGALERIE PŘEHLED VOZIDEL PID

ČSAD MHD Kladno, a.s.

 
.
 

Město Kladno je součástí Středočeského kraje. Počátky tohoto hornického města spadají do 14. století. V roce 1561 bylo povýšeno na město a získalo i právo používat vlastní znak. Ve druhé polovině 19. století nastal rozvojem těžby uhlí a hutnictví přerod zemědělské aglomerace na důležitou průmyslovou oblast Čech. Od počátku padesátých let 20. století nastal nebývalý růst města doprovázený přílivem pracovních sil. Počet obyvatel dosahuje téměř 73 000 na rozloze 3 696 hektarů.
Autobusovou dopravu zde zajišťuje společnost ČSAD MHD Kladno, a.s., která vznikla v rámci postupné privatizace jednotlivých závodů ČSAD KNV Praha, kam byla začleněna pod označením dopravní závod číslo 106 - Kladno. K 1. dubnu 2005 došlo k rozdělení výše uvedené společnosti a založení čtyř nových nástupnických společností ČSAD BUS Kladno a.s., ČSAD MHD Kladno a.s., KD SERVIS a.s. a Kladenský FINREAL a.s.
Dopravní společnosti ČSAD BUS Kladno a.s. a ČSAD MHD Kladno, a.s. podnikají v oboru silniční motorové dopravy, v provozování cestovní agentury a činnostech s tímto oborem související. Společnost KD SERVIS, a.s.
zajišťuje vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravu po celé Evropě. Dále se zabývá opravou silničních vozidel a karoserií, údržbou motorových vozidel a jejich příslušenství ale také maloobchodem s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím. Společnost Kladenský FINREAL, a.s. se věnuje podnikání v ubytovacích službách.
K 1. říjnu 2006 došlo k fúzi společností ČSAD MHD Kladno a.s. a ČSAD BUS Kladno a.s. pod jednotný název ČSAD MHD Kladno a.s.

Pražská integrovaná doprava
Část v
ýkonů společnosti v osobní přepravě tvoří vypravování autobusů do sítě linek Pražské integrované dopravy. Dne 1. června 1996 se první linkou tohoto dopravce začleněnou do systému PID stala linka číslo 307 vedená v trase Zličín – Úhonice. Na této lince byly provozovány první tři autobusy ev.č. 1401 – 1403 vybavené odbavovacím systémem Mypol. Od 1. ledna 1997 byly vypravovány autobusy na další linku, číslo 316, vedenou v trase Dejvická – Holubice. Dne 1. června 1997 byla „zaintegrována“ oblast Roztok u Prahy, Úholiček, Okoře a přilehlých obcí, jejichž přepravní tok byl autobusy směřován ke stanici metra Dejvická. Od 24. května 1998 byly autobusy vypravovány na linku číslo 319 do oblasti Kněževse, Středokluk, Hostouně a Hostivic.
V období od 1. června 2002 do 12. prosince 2004 byla provozována linka číslo 347 v trase Bílá Hora – Hostivice, Staré Litovice. Od 12. prosince 2004 byly autobusy
vypravovány na linku číslo 306 (Zličín – Jeneč, Lidická). Od 1. května 2005 je v provozu noční linka číslo 604 v trase Vítězné náměstí – Roztoky, rozc. Žalov. První linkou řady 400 se stala dne 1. listopadu 2005 linka číslo 457 vedená v trase Chýně - Hostivice, Staré Litovice.
Pro provoz na linkách Pražsk
é integrované dopravy je vyčleněno přibližně 35 autobusů typů Karosa B732, B932, B952, C734, C934 a C954.

Linky Pražské integrované dopravy provozované ČSAD BUS Kladno:

Linka číslo Aktuální trasa provozované linky Provozována od - do
306 Zličín - Jeneč, Vysílací středisko 12. 12. 2004 -
307 Zličín - Unhošť, náměstí 1. 6. 1996 -
316 Dejvická - Holubice 1. 1. 1997 -
319 Terminál Jih - Jeneč, Vysílací středisko 24. 5. 1998 -
336 Zličín - Hostivice, Ve vilkách 14. 12. 2003 -
340 Dejvická - Velké Přílepy 23. 5. 1998 -
347 Bílá Hora - Hostivice, Staré Litovice 1. 6. 2002 - 11. 12. 2004
350 Dejvická - Okoř 1. 7. 1997 -
457 Chýně - Hostivice, Staré Litovice 1. 11. 2005 - 10. 12. 2005
604 Vítězné náměstí - Roztoky, rozc. Žalov 1. 5. 2005 -

 Městská hromadná doprava
Autobusy zajišťují městskou hromadnou dopravu od 50. let 20. století. Do roku 1960 zde fungoval samostatný Dopravní podnik města Kladna, který byl v tomtéž roce začleněn do ČSAD KNV Praha 106 - Kladno. V části sítě linek městské hromadné dopravy bylo v osmdesátých letech plánováno zavedení trolejbusové dopravy. Dokonce byly realizovány první kroky ke konkrétním dopravním stavbám, ale k vlastní výstavbě tratí již nedošlo. V první polovině 90. let bylo nutné se vypořádat se změnou přepravních nároků. Výroba v areálu hutí POLDI, kde pracovalo až 20 000 zaměstnanců, byla omezena a hlavní dopravní nabídka musela být převedena do nové průmyslové zóny Kladno - jih. Nejfrekventovanější městskou komunikací jsou ulice Kleinerova a Cyrila Boudy, kterými v pracovní den projede oběma směry přes 820 spojů autobusů městské hromadné dopravy.
Jízdné je pásmové, území města Kladna tvoří první pásmo ze třech. Odbavení cestujících probíhá u odbavovacího zařízení u řidiče. Nástup cestujících je umožněn pouze předními dveřmi, cestující se odbavuje čipovou kartou nebo platbou hotově řidiči. Předprodej jízdenek pro jednotlivou jízdu neexistuje. Tento odbavovací systém s využitím č
ipových karet typu Mifare a odbavovacích strojků s bezkontaktní čtečkou firmy Mikroelektronika Vysoké Mýto, spol. s r.o. byl zaveden dne 1. července 2000. Z celkového počtu 100 000 obyvatel města Kladna včetně spádového regionu má kartu, kterou je realizováno cca 70% všech odbavení, přes 30 000 cestujících. Systém umožňuje evidenci každého nástupu a přestupu a tím slouží i jako podklad pro optimalizaci jízdních řádů.
Více než třetinu z celkového počtu
přibližně 60 autobusů tvoří autobusy Karosa řady B900. Nízkopodlažní autobusy Karosa Citybus jsou vybaveny dálkově ovládanou plošinou pro nástup vozíčkářů. Více než polovina autobusů je vybavena vnějšími světelnými orientačními panely a hlásiči zastávek včetně zařízení pro nevidomé cestující. Denní provoz je zajišťován od 4,30 hod. do 22,30 hod. Od dubna roku 2002 je vypravována také noční okružní linka.
ČSAD KNV Praha 106 - Kladno se podílelo také na provozování linek městské hromadné dopravy v Praze, kde v rámci výpomoci závodů ČSAD KNV Praha Dopravnímu podniku hl. m. Prahy zajišťovalo provoz některých městských linek. Jednalo se především o linky provozované v západní části Prahy, ale v rámci tzv. dispozic bylo možné kladenské autobusy spatřit i na linkách vypravovaných pravidelně z jiných závodů ČSAD KNV Praha.

Vnitrostátní linková a zájezdová doprava
Regionální doprava je v okresu Kladno zajišťovány ve velké míře autobusy. Po změně celospolečenských poměrů v roce 1989 došlo k postupnému útlumu pracovních příležitostí v okolí Kladna. Hlavní přepravní poptávka je v dnešní době směřována do hlavního města Prahy. Železniční spojení v trase Praha - Hostivice - Kladno je nedostačující.
V rámci integrace linek v celém Středočeském kraji byla většina linek dopravce od 1. července 2005 přečíslována. Autobusy, které jsou vybaveny
odbavovacím zařízením s možností placení jízdného elektronickou peněženkou (bezkontaktní čipovou kartou), jsou v kladenském integrovaném systému (IDS KLID) označovány dvojmístným číslem linky. Mimo Středočeský kraj jsou autobusy ČSAD BUS Kladno nasazovány i na dálkové linky vedoucí např. do Karlových Varů, Sokolova, Chebu, Mariánských lázní, Františkových lázní, Olomouce, Přerova, Jihlavy, Telče, Třebíče a Slavonic. Na tyto linky jsou obvykle nasazovány vozy typů Karosa C734, C934 a C954.
Dopravce také poskytuje možnost objednání nepravidelné smluvní dopravy, pro které jsou vyčleněny zájezdové autobusy typů Karosa řady LC930, LC950 a Axer, Neoplan N1116 Cityliner a DAF SB3000.

© CITYBUS