BADO Bus, s.r.o.
Provoz v PID ukončen k 31. červenci 2010
Ev. č. RZ (SPZ) Typ Rok výr. Ex dopravce Ex ev. č. Ex RZ (SPZ) Poznámka
1001 AR 53-80 Karosa B731.04 1985 DP České Budějovice 117 CE 22-17 vyřazen
1002 AU 55-21 Karosa B731.04 1986 DP Praha 3879 AO 54-73 vyřazen, prodej Martin Uher - ev.č. 1128
1003 AX 18-83 Karosa B731.20 1988 DP Ostrava 6233 OVB 48-01 GO Zliner v roce 1999 na B732; vyřazen v roce 2009
1004 3A2 9730 Karosa B732.1652 1990 DP Olomouc 737 OLA 64-25 GO Zliner v roce 2000
- - OLA 64-25
1005 AX 45-74 Karosa B731.1653 1990 DP Opava 115 OPA 20-56 GO Zliner v roce 2001 na B732
Zliner - ZLA 18-33
1006 3A7 4704 Karosa B731.1663 1994 DP Praha 7024 AU 17-34 GO Zliner v roce 2004 na B732
Zliner - -
1007 6A9 1260 Karosa B732.1654 1993 ČSAD Opava - OPA 34-30 GO v roce 2001
TQM Opava
1008 9A2 4996 Karosa B932.1672 1995 Fedos Praha - AX 09-87 prototyp BO4
Libor Valenta - AX 09-87
Ivan Pacák Liberec - 1L2 7789

© CITYBUS