CITYBUS ÚVOD ČSAP NYMBURK JÍZDNÍ ŘÁDY FOTOGALERIE PŘEHLED VOZIDEL PID

ČSAP Nymburk

Od 1.1.2007  neprovozuje ČSAP Nymburk  autobusovou dopravu

 

Na regionálních linkách dopravce jsou nejvíce zastoupeny autobusy typové řady Karosa C/LC 700

Společnost ČSAP Nymburk vznikla v rámci postupné privatizace jednotlivých závodů ČSAD KNV Praha, kam byla začleněna pod označením dopravní závod číslo 111 - Nymburk. Pod tento závod spadaly pobočky v Poděbradech, Městci Králové, Loučeni a Lysé nad Labem. V roce 1992 byl podnik prodán společnosti PROhealth s.r.o. Poděbrady (od roku 1994 ČSAD PROhealth), která však státu neuhradila kupní cenu a tak byla společnost v roce 1996 převedena pod správu Fondu národního majetku. Řádně se ji podařilo zprivatizovat až v roce 1999 formou veřejné soutěže. V roce 2000 došlo k přejmenování společnosti na současně používaný název ČSAP Nymburk a dosud jsou využívány provozovny v Městci Králové a Poděbradech.
Přes problémy s privatizací podniku si ČSAP Nymburk udrželo dominantní postavení ve veřejné dopravě v oblasti bývalého okresu Nymburk. V roce 2002 posílilo svoji pozici na trhu koupí společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, která si však zachovala právní subjektivitu a vystupuje nadále pod původním názvem. Došlo
samozřejmě k jistému ekonomicko-technickému propojení, které je navenek prezentovanému např. převody autobusů mezi společnostmi, garážováním vozidel, atd.
V současné době vlastní společnost ČSAP Nymburk cca 67 autobusů určených především pro přepravu osob na pravidelných linkách příměstské, městské a Pražské integrované dopravy. Vozový park tvoří tuzemské autobusy značek Karosa a SOR a autobusy typu Mercedes-Benz O815D MAXI, které jsou vyhrazeny pro zájezdovou dopravu. ČSAP Nymburk se pyšní také historickými autobusy Praga RND, Škoda 706 RTO CAR, Škoda 706 RTO cabriolet a autobusovým přívěsem Jelcz PO 1E.

Část autobusů je opatřena poměrně zdařilým firemním nátěrem v kombinaci barev červené, modré a bílé, některé autobusy jsou pouze bílé.
Velký podíl na výnosech společnosti má provozování nákladní dopravy, jejíž vozový park se skládá z cca 61 vozidel převážně značek
Daf, Volvo, Scania a Mercedes-Benz
. Dalšími aktivitami ČSAP Nymburk je provozování cestovní agentury Polabí, obchodní činnost a další služby, např. pronájem nevyužitých parkovacích ploch.

I přímo v Nymburku se lze setkat s autobusy PID, které sem přejíždí z linek PID (lomený tarif ČSAP/PID)

Pražská integrovaná doprava

Významnou část výkonů společnosti v osobní přepravě tvoří vypravování autobusů do sítě linek Pražské integrované dopravy. Tento podíl sice není tak velký jako u dopravních společností podílejících se na vypravování vozidel do systému PID sídlících v Praze a okolí. Přesto si dopravce uvědomuje, že se jedná o perspektivní oblast podnikání a tak na tyto linky nasazuje pouze autobusy typové řady Karosa 900 a novější autobusy SOR.
První linkou tohoto dopravce začleněnou do systému PID, byla linka číslo 398 vedená v trase Černý Most - Mochov, na kterou ČSAP Nymburk vypravuje své autobusy od 1. října 2002. Od 14. prosince 2003 došlo k integraci linek v oblasti Lysé nad Labem, Peček, Poříčan, Sadské a Českého Brodu. V návaznosti na tyto změny jsou od tohoto data vypravovány autobusy na linky číslo 427, 429, 430, 433. Linka číslo 398 byla v rámci realizace těchto změn prodloužena z Mochova do Kostelní Lhoty.
Část provozovaných linek PID je propojena s regionálními linkami dopravce, takže autobusy vybavené pro provoz v systému PID, lze vidět např. i na pravidelných linkách v Nymburku. Na těchto linkách je zaveden tzv. lomený tarif ČSAP/PID.
Dne 31. prosince 2006 byla ukončena činnost společnosti v systému PID. Společnost OAD Kolín převzala licence těchto linek včetně potřebných autobusů.

Na linku městské hromadné dopravy vypravuje dopravce i minibusy SOR, které stačí pokrýt v některých obdobích nepříliš velké kapacitní nárokyLinky Pražské integrované dopravy provozované ČSAP Nymburk
(v provozu do 31. prosinec 2006):

linka číslo trasa
398 Černý Most - Kostelní Lhota
426 Pečky, žel. st. - Poříčany, žel. st.
427 Pečky, žel. st. - Poříčany, žel. st. (změna dopravce)
429 Poříčany, žel. st. - Chrást, host.
430 Přerov n. L., u Klingerů - Mochov
433 Sadská - Pečky, žel. st.
443 Čelákovice, žel. st. - Sadská

 

Na linkách městské hromadné dopravy v Praze sloužil i autobus Karosa C734, SPZ NBA 15-20, který byl vypravován např. na linku číslo 223

Městská hromadná doprava

ČSAP Nymburk zajišťuje také provoz jedné linky městské hromadné dopravy. Jedná se o linku číslo 270 985 provozovanou v Nymburku, která je vedena v trase Vyrolat - Lokomotivní depo. Linka je v provozu pouze v pracovních dnech a provoz zajišťuje jeden autobus, který je označen plastovou orientací s nápisem městská doprava, na které je uvedena i cílová stanice spoje. Vzhledem k tomu, že všechna vozidla jsou vybavena elektronickými pokladnami, které umožňují odbavení cestujících v linkové dopravě, PID i MHD, může dopravce na linku městské hromadné dopravy vypravit prakticky libovolný autobus. Tarif městské dopravy činní 6 Kč, resp. 3 Kč za zlevněné jízdné.

Provoz na linkách MHD v hlavním městě Praze

ČSAP Nymburk, resp. ČSAD KNV Praha 111 - Nymburk se podílelo také na provozování linek městské hromadné dopravy v Praze, kde v rámci výpomoci závodů ČSAD KNV Praha Dopravnímu podniku hl. m. Prahy zajišťovalo provoz některých městských linek. Jednalo se především o linky provozované ve východní části Prahy, ale v rámci tzv. dispozic bylo možné nymburské autobusy spatřit i na linkách vypravovaných pravidelně z jiných závodů ČSAD KNV Praha.
Nejednalo se však o poslední působení autobusů na linkách městské hromadné dopravy v Praze. Kromě již zmiňovaného nasazování vozidel v Pražské integrované dopravě byly autobusy ČSAP Nymburk využity na linkách náhradní autobusové dopravy za tramvaje v době povodní v roce 2002, ale i později při běžných rekonstrukcích tramvajových tratí. Autobusy typu Karosa B731/2, B931 a C934 jezdily pro firmu Hotliner, která pro Dopravní podnik zajišťuje náhradní autobusovou dopravu za tramvaje.

© CITYBUS