Přehled autobusů dopravce HOTLINER, s.r.o. od 16.6. 2009

Navazuje na uzavřený přehled autobusů tohoto dopravce do 15.6. 2009

1. Autobusy určené pro linky náhradní dopravy
.
Evid.č. SPZ (RZ) Typ Rok výr. Ex dopravce Ex ev.č. Ex RZ (SPZ) Provoz Poznámka
9506 7A1 3922

Karosa B932E.1690

1999 Martin Uher 1125 PZA 79-70 NAD ex ev.č. HOT 6 (nákupní), ex ev.č. 1177/II; vyřazen v roce 2013 (prodej)
9507

3A6 9058

Karosa B731.1659

1995

DP Praha

7233

AU 75-62

NAD ex ev.č. 1072/VIII, ex ev.č. HOT 7 (nákupní), ex ev.č. 1184/II; vyřazen
9508 9A2 8650 Karosa B732.1654 1992 DP Hradec Králové 193 HKA 62-94 NAD ex ev.č. 1186/II
9509

6A2 2656

Karosa B731.1669

1995

DP Praha

7170

AU 72-40

NAD ex ev.č. 1176, ex ev.č. HOT 9 (nákupní), ex ev.č. 1185/II; vyřazen v roce 2012?
9510 7A2 3313 Karosa B832.1654 1998 ČSAD Praha západ
Probotrans Beroun
1175
-
PZA 74-84
1S3 0512
NAD ex ev.č. 1186 (NAD), ex ev.č. HOT 10 (nákupní), ex ev.č. 1193/II
9511 9A4 8654 Karosa B732.1654 1993 DP Hradec Králové 197 HKA 70-34 NAD ex ev.č. 1187
9515

3A6 9060

Karosa B731.1659

1995

DP Praha

7241

AU 75-70

NAD

ex ev.č. 1067/III, ex ev.č. 1171/II; vyřazen v roce 2012

9516

4A9 4419

Karosa B732.20

1987

DP Praha

5234

AT 14-49

NAD

ex ev.č. 1053, ex ev.č. 1172/II,
GO v roce 1995 a 2007; vyřazen v roce 2012?

9517 AT 21-49

Karosa B732.20

1987

DP Praha

5307 - NAD ex ev.č. 1062, GO Zliner, ex ev.č. HOT 17 (nákupní), ex ev.č. 1194/II; vyřazen v roce 2012?
9518 1AA 9758

Karosa B732.40

1990 DP Praha 5802 AP 66-86 NAD ex ev.č. 1196, GO OZA Hostivař v roce 1999; vyřazen v roce 2012?
9519

3A3 4974

Karosa B731.1663

1994

DP Praha

7034 AU 16-41 NAD ex ev.č. 1078/III, ex ev.č. 1174/II; vyřazen
9520

8A5 0832

Karosa B732.1654

1993

ČSAD Tábor
Comett Tábor
- TAA 08-48 NAD

ex ev.č. 1173/III; vyřazen v roce 2011?

9521 8A9 2526

Karosa B732.1652

1991

DP Děčín
Kavka Most

174
-

DCA 21-70
4U1 8418

NAD

ex ev.č. 1175/II; GO; vyřazen v roce 2012

9522 AV 74-87

Karosa B732.40

1989 DP Praha 5659 AT 94-86
AV 74-87
NAD ex ev.č. 1197, GO OZA Hostivař v roce 1997; vyřazen v roce 2012?
9523 AP 45-86

Karosa B732.40

1990 DP Praha 5673

AP 45-86

NAD ex ev.č. 1198, GO OZA Hostivař v roce 1998; vyřazen v roce 2010
9527

AX 68-15

Karosa B732.20

1987

DP Praha

5313

AT 20-26

NAD

ex ev.č. 1060, ex ev.č. HOT 027 (nákupní), ex ev.č. 1188; GO v roce 2002; vyřazen v roce 2012

9528

5A6 5140

Mercedes-Benz O530

2005 ?

?

MA-HL 921

NAD ex ev.č. 1074/II, ex ev.č. HOT 28 (nákupní), ex ev.č. 1176/III;
původně předváděcí autobus
9531

3A6 9211

Karosa B731.1659

1995

DP Praha

7208

AU 65-78

NAD ex ev.č. 1069/IV, ex ev.č. HOT 31 (nákupní), ex ev.č. 1189
9533

5A6 7754

Mercedes-Benz O530

2005

?

?

MA-OL 385

NAD

ex ev.č. 1171, ex ev.č. HOT 33 (nákupní), ex ev.č. 1179/II;
původně předváděcí autobus

9536

3A6 8969

Karosa B731.1663

1994

DP Praha

7029

AU 17-09

NAD ex ev.č. 1076/II, ex ev.č. 1178; vyřazen
9537

3A6 8968

Karosa B731.1669

1995

DP Praha

7139

AU 75-21

NAD ex ev.č. 1081/II, ex ev.č. HOT 37 (nákupní), ex ev.č. 1190/II;
vyřazen v roce 2009 - prodej Stenbus
9538 3A6 9420 Karosa B731.1667 1995 DP Praha 7201 AV 06-75 NAD ex ev.č. 1173, ex ev.č. HOT 38 (nákupní), ex ev.č. 1191/II; reko na typ B732; vyřazen v roce 2013 (prodej)
9539

AX 16-23

Karosa B731.40

1989

DP Most - Litvínov

105

MOA 23-09

NAD

ex ev.č. 1083, ex ev.č. 1180/II;
GO v roce 1995; vyřazen

9541

AX 21-92

Karosa B731.40

1989

DP Most - Litvínov

185

MOA 23-20

NAD

ex ev.č. 1085, ex ev.č. 1181/II; GO v roce 1995, GO na typ B732.40 v roce 2007

9546

AX 34-67

Karosa B731.40

1990

DP Most - Litvínov

139

MOA 30-82

NAD ex ev.č. 1090, ex ev.č. 1182; vyřazen
9548 PZA 73-90 II.

Karosa B731.40

1989

DP Most - Litvínov
-

101
-

MOA 23-07
1A5 2884

NAD

ex ev.č. 1092, ex ev.č. 1183;
GO v roce 1995; vyřazen v roce 2009

9557

AX 69-13

Karosa B732.1654

1993

DP Liberec

339

LIA 70-46

NAD ex ev.č. 1052/II, GO, ex ev.č. HOT 57 (nákupní), ex ev.č. 1195; vyřazen v roce 2012?
9558

AX 69-14

Karosa B732.1654

1991

DP Liberec

314

LIA 62-45

NAD ex ev.č. 1056/II, GO, ex ev.č. HOT 58 (nákupní), ex ev.č. 1192/II; vyřazen v roce 2012?

 

2. Autobusy určené pro linku číslo 790 (AE)
.
Evid.č. SPZ (RZ) Typ Rok výr. Ex dopravce Ex ev.č. Ex RZ (SPZ) Provoz Poznámka
9551 3E2 3142

SOR BN12

2008 DP Praha (pronájem od SOR Libchavy) 3109 3E2 3142 790 (AE) Pronájem od SOR Libchavy do 03/2010
9552 3E2 3143

SOR BN12

2008 DP Praha (pronájem od SOR Libchavy) 3107 3E2 3143 790 (AE) Pronájem od SOR Libchavy do 03/2010
9553 3E2 3145

SOR BN12

2008 DP Praha (pronájem od SOR Libchavy) 3108 3E2 3145 790 (AE) Pronájem od SOR Libchavy do 03/2010
9554 3E2 3146

SOR BN12

2008 DP Praha (pronájem od SOR Libchavy) 3102 3E2 3146 790 (AE) Pronájem od SOR Libchavy do 03/2010
9555 3E4 8462

SOR BN12

2008 DP Praha (pronájem od SOR Libchavy) 3101 3E2 3144
3E4 8462
790 (AE) Pronájem od SOR Libchavy do 03/2010

 

3. Autobusy určené pro nákupní linky
.
Evid.č. SPZ (RZ) Typ Rok výr. Ex dopravce Ex ev.č. Ex RZ (SPZ) Provoz Poznámka
HOT 1

1A7 2037

Mercedes-Benz O345

2002

-

-

-

IKEA Č. MOST

ex ev.č. 1071/III, původně předváděcí autobus (zapůjčen 05/2003); vyřazen v roce 2013

HOT 1 3AH 9996 Karosa Citybus 1997 DP Ostrava
Autobusy Jihlava
Tarivo
7005 OVD 13-54 IKEA Č. MOST -
HOT 2 3AH 9984 Karosa Citybus 1997 DP Ostrava
Autobusy Jihlava
Tarivo
7006 OVD 13-52 IKEA Č. MOST -
HOT 3

3A1 6656

Mercedes-Benz O345

2003

- - - IKEA Č. MOST ex ev.č. 1082/II; vyřazen v roce 2013
HOT 3 3AH 6625 Karosa Citybus 1997 DP Ostrava
Autobusy Jihlava
Tarivo
7004 OVD 13-49 IKEA Č. MOST -
? 3AA 8516 Karosa C934. ? Tourbus Brno
Wuka Group
- ? IKEA Č. MOST -
HOT 4

3A1 4380

Mercedes-Benz O345

2003

- - - TESCO Zličín ex ev.č. 1078/II
HOT 5

3A1 4381

Mercedes-Benz O345

2003

-

- - TESCO Zličín ex ev.č. 1069/III
HOT 12

5A1 6745

Mercedes-Benz O345

2005

- -

4A8 2993

GLOBUS Zličín ex ev.č. 1077/VI
HOT 13

4A8 2994

Mercedes-Benz O345

2005

-

- - GLOBUS Zličín ex ev.č. 1079/II

© CITYBUS