Historický vývoj trasy

Autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy vyjely poprvé na linku číslo 125 dne 1. září 1959, která byla vedena v následující trase: Revoluční - Pohraniční stráže - Ždanova - Zelená - U Matěje - Bořislavka; v denním provozu.
V úseku Bořislavka - U Matěje nahradila trolejbusovou linku číslo 51, která ukončila provoz k 1. červenci 1959. Od 1. července do 31. srpna 1959 byla v tomto úseku provozována autobusová linka číslo 51.
Dne 15. prosince 1960 byla trasa linky číslo 125 poprvé změněna. Linka byla z konečné stanice "Revoluční" vedena v nové trase: Wolkerova - Sibiřské náměstí - Ždanova a dále po své původní trase na konečnou stanici Bořislavka.
Dne 17.června 1963 byla zavedena nová linka číslo 131, jedoucí souběžně s linkou číslo 125 v úseku Revoluční - U Matěje.
Kvůli menšímu přepravnímu zatížení a částečnému souběhu linky číslo 131 byla od 20. listopadu 1967 v úseku Na Santince - Bořislavka provozována v ranní přepravní špičce pracovního dne pouze část spojů této linky.
Podrobný popis trasy: AO Bořislavka - vpravo Na Pískách - vlevo Šárecká - přímo Na Šťáhlavce - vlevo Zelená - vpravo A.A. Ždanova - vlevo Rooseveltova - přímo Wolkerova - vlevo Korunovační - přímo Letenský tunel - přímo Švermův most - přímo Revoluční - vpravo Řásnovka (konečná stanice Revoluční). Řásnovka - vpravo Klášterní - vpravo Na Františku - přímo Nábřeží Kyjevské armády - vpravo Nové Mlýny - vpravo Klimentská - vpravo Švermův most - přímo Letenský tunel - přímo Korunovační - vpravo Wolkerova - přímo Rooseveltova - vpravo A.A. Ždanova - vlevo Zelená - vpravo Na Šťáhlavce - přímo Šárecká - vpravo Na Pískách - vpravo AO Bořislavka.
Od 1. února 1971 do 9. května 1974 začala jezdit linka pod novým označením - číslem 225. Patřila mezi tzv. překryvné linky.
Od 26. srpna 1974 byly opět všechny spoje vedeny v trase Revoluční - Bořislavka.
Od 16.února 1976 byla linka rozdělena na dvě trasy "125 a X-125". Linka číslo 125 byla v provozu v původní trase Revoluční - Bořislavka; v denním provozu. Linka číslo X-125 byla vedena v trase Revoluční - Na Santince. V provozu byla pouze v přepravních špičkách pracovního dne (v roce 1977 pravděpodobně pouze v ranní špičce pracovního dne).
Dne 13. srpna 1978 byly opět obě trasy sloučeny. Provoz linky číslo X-125 byl zrušen. Všechny spoje linky číslo 125 byly vedeny v trase Revoluční - Bořislavka. K uvedenému datu byla ještě změněna trasa v oblasti Bubenče, kde byla linka ve směru od Revoluční vedena ze Sibiřského náměstí přes nádraží Bubeneč do Ždanovy ulice a dále po své trase na konečnou stanici Bořislavka.
Jednotlivé zastávky: Bořislavka - Hanspaulka - Dyrinka - Špitálka - U Matěje - Juliska - Na Santince - Zelená - Nádraží Bubeneč - Sibiřské náměstí - Wolkerova - Letenské náměstí - Revoluční.
Od 15. února 1986 byla linka číslo 125 vedena v oblasti Bubenče po své původní trase, ze Sibiřského náměstí opět Rooseveltovou a Ždanovou ulicí.
Podrobný popis trasy: AO Bořislavka - vlevo U Dejvického rybníčku - přímo Na Pískách - vlevo Šárecká - přímo Na Šťáhlavce - vlevo Zelená - vpravo A.A. Ždanova - vlevo Rooseveltova - přímo Wolkerova - vlevo Korunovační - přímo Letenský tunel - přímo Švermův most - přímo Revoluční - vpravo Řásnovka (konečná stanice Revoluční). Řásnovka - vpravo Klášterní - vpravo Na Františku - přímo Nábřeží Kyjevské armády - vpravo Nové Mlýny - vpravo Klimentská - vpravo Švermův most - přímo Letenský tunel - přímo Korunovační - vpravo Wolkerova - přímo Rooseveltova - vpravo A.A. Ždanova - vlevo Zelená - vpravo Na Šťáhlavce - přímo Šárecká - vpravo Na Pískách - přímo U dejvického rybníčku - vpravo AO Bořislavka.
Jednotlivé zastávky: Bořislavka - Hanspaulka - Dyrinka - Špitálka - U Matěje - Juliska - Na Santince - Zelená - J.M. Sverdlova - Sibiřské náměstí - Wolkerova - Letenské náměstí - Revoluční.
Autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy vyjely naposledy na linku číslo 125 dne 26. února 1993. Provoz linky, která byla zrušena z důvodu silné individuální dopravy v oblasti Korunovační ulice a Letenského tunelu, se tak po více než třiceti letech zastavil. Přepravní kapacita byla převedena na linku číslo 131.
Podrobný popis trasy k poslednímu dni provozu: AO Bořislavka - vlevo U Dejvického rybníčku - přímo Na Pískách - vlevo Šárecká - přímo Na Šťáhlavce - vlevo Zelená - vpravo Terronská - vlevo Rooseveltova - přímo Wolkerova - vlevo Korunovační - přímo Letenský tunel - přímo Švermův most - přímo Revoluční - vpravo Řásnovka (konečná stanice Řásnovka). Řásnovka - vpravo Klášterní - vpravo Na Františku - přímo Nábřeží Ludvíka Svobody - vpravo Nové Mlýny - vpravo Klimentská - vpravo Švermův most - přímo Letenský tunel - přímo Korunovační - vpravo Wolkerova - přímo Rooseveltova - vpravo Terronská - vlevo Zelená - vpravo Na Šťáhlavce - přímo Šárecká - vpravo Na Pískách - přímo U dejvického rybníčku - vpravo AO Bořislavka.
Jednotlivé zastávky: Bořislavka - Hanspaulka - Dyrinka - Špitálka - U Matěje - Juliska - Na Santince - Zelená - Rooseveltova - Sibiřské náměstí - Wolkerova - Letenské náměstí - Řásnovka.