CITYBUS ÚVOD JÍZDNÍ ŘÁDY INFORMACE FOTOGALERIE NASAZENÍ VOZIDEL

Historie linky číslo
358
Zličín - Sobín - Hostivice, Břve - Chýně

.

Historie linek Integrovaného dopravního sytému v Praze spadá do počátku devadesátých let. Cestující byli poprvé odbaveni v autobusech linek řady 300 dne 11. ledna 1992, kdy Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. vypravil své autobusy na linky číslo 351 (Českomoravská - Hovorčovice) a číslo 352 (Stodůlky - Ořech). 
Dne 2. září 1995
byl zahájen provoz na další nové lince číslo 358 (Zličín - Chýně). Od svého počátku byla tato linka vedena ze Zličína přes Sobín a Hostivice, Břve do Chýně. Zastávky v obcích Hostivice, Břve a Chýně byly v prvním tarifním pásmu. V letech 1997 a 1998 probíhala výstavba kanalizace v obci Sobín. Od 19. září do 12. prosince 1997 byla z důvodu výluky vedena přes Chrášťany a Chýně, Hostivice, Břve do Sobína a odtud zpět do zastávky Hostivice, Staré Litovice, kde byla ukončena. V úseku Chýně - Hostivice, Staré Litovice byla v provozu pouze část spojů. Od 17. února 1998 byla vedena v polookružní výlukové trase Zličín - Chrášťany - Chýně, Pivovarský dvůr - Chýně - Chýně, Pivovarský dvůr - Hostivice, Břve - Sobín (provizorní otočka před obcí Sobín)- Hostivice, Břve - Hostivice, Staré Litovice - Hostivice, stadion - Hostivice - Hostivice, Na pískách - Sobín - Valtická a zpět na konečnou zastávku Zličín. Od 7. dubna 1998 byla linka navrácena do své původní trasy. Provoz linky byl ukončen dne 10. prosince 2005 z důvodu optimalizace linkového vedení v rámci celostátních trvalých změn a její kapacita byla převedena na linku číslo 347 (Zličín – Chýně - Hostivice - Bílá Hora/Motol).

Od zahájení až do ukončení provozu vypravovala autobusy na linku číslo 358 provozovna Řepy Dopravního podnik hl. m. Prahy, a.s. Zpočátku byly na linky integrovaného dopravního systému nasazovány libovolné standardní autobusy, kterými dopravce v tomto období disponoval. Tarifní odbavení cestujících probíhalo pomocí mechanických strojků "MOC" a nástup byl povolen všemi dveřmi. V souvislosti se změnou tarifu od 1. července 1996 došlo k implementaci nového elektronického odbavovacího systému (elektronických pokladen s tiskárnou jízdenek) do vybraných autobusů. Od tohoto dne Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. vyčlenil pro provoz na linkách Integrovaného dopravního systému pouze autobusy vybavené tímto odbavovacím systém. Dne 1. dubna 1997 byl zaveden usměrněný nástup cestujících předními dveřmi v prvním tarifním pásmu. Od 1. září do 31. prosince 1998 byly linky Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. číslo 306, 357 a 358 zkušebně vybrány pro povinný nástup cestujících přední dveřmi i v pásmu 0. Od 1. července 2001 byl tento systém nástupu v pásmu 0 zaveden na všech příměstských linkách.
V roce 1996 byly v provozovně Řepy pro provoz na příměstských linkách upraveny autobusy typu Karosa B731, B732 a B931. Jednalo se např. o autobusy evidenčních čísel 5567, 5661, 5664, 5882, 5887, 5890, 5892, 5964, 5967, 7060, 7117, 7120, 7121, 7186, 7245, 7250, 7251, 7312, 7320, 7387, 7391 a 7393.
V letech 2003 a 2004 došlo k výraznější obnově vozového parku autobusů obsluhující příměstské linky typovou řadou Karosa B951E, která byla objednána přímo pro provoz na těchto linkách.

© CITYBUS