CITYBUS ÚVOD JÍZDNÍ ŘÁDY FOTOGALERIE

 
Historie noční linky číslo
514

Chaplinovo náměstí - Slivenec - Lochkov - Nádr. Radotín - Sídliště Radotín
3pt

  

Dne 29. listopadu 2003, resp. v noci ze dne 29. na 30. listopadu 2003,  byla v souvislosti se zprovozněním tramvajové tratě "Hlubočepy - Sídliště Barrandov" zavedena nová noční autobusová linka číslo 514 (Chaplinovo náměstí - Sídliště Radotín). Z konečné zastávky Chaplinovo náměstí byla vedena přes zastávky Poliklinika Barrandov, Štěpařská, Nový Slivenec, Opálová (Z), V Remízku (T), Smaragdová (T), K Holyni, Slivenec, U Křížku, Frančíkova, Za Chalupami, Lochkov, K Cikánce, Cementárna Radotín, V Sudech, Safírová, Prvomájová, Nádraží Radotín, Otínská a Na Viničkách (T) vedena do konečné zastávky Sídliště Radotín.
Linka byla provozována ve velmi malém rozsahu, z Chaplinovo náměstí odjížděl pouze jeden spoj, z opačné konečné stanice dva až tři spoje.
S touto linkou byla současně zřízena i na noční autobusová linka číslo 601 provozovaná dopravcem PID Spojbus, s.r.o., která kopírovala celou trasu linky číslo 514 a ze Sídliště Radotín dále pokračovala za hranice hlavního města Prahy do Černošic. Rozsah provozu byl podobný jako u linky číslo 514. Spoje obou linek byly vzájemně proloženy a na konečné stanici Chaplinovo náměstí navazovaly na spoje noční tramvajové linky číslo 54, která na Barrandově nahradila dosavadní autobusovou linku číslo 501 (Smíchovské nádraží - Pražská čtvrť).
Určitou zajímavostí se stalo vypravování autobusů na linku číslo 514. Z počátku byla celotýdenně zajišťována pouze jedním kmenovým vozem z provozovny Řepy označeným 514/52, který se předtím podílel na zajištění polonočního provozu linky číslo 244.
Od začátku prázdnin roku 2004 linku zajišťovaly již dva autobusy. První spoj ze Sídliště Radotín byl nově zajištěn kmenovým autobusem linky číslo 246. V pracovní den se konkrétně jednalo o vůz na lince číslo 246, pořadí 4 (přejezd na 514/4) a v sobotu a v neděli o vůz linky číslo 246, pořadí 1 (přejezd na 514/1). Zbylé spoje byly nadále zajištěny kmenovým autobusem linky číslo 514, pořadí 52. Na všechny pořadí zajišťující provoz noční linky číslo 514 byly vypravovány standardní autobusy z provozovny Řepy.
V rámci poslední etapy rušení provozovny Dejvice bylo od 4. prosince 2004 v pracovní den přeloženo čtvrté pořadí a v sobotu a v neděli první pořadí pořadí linky číslo 246 z provozovny Řepy do provozovny Kačerov. Od 19. prosince 2004 bylo v sobotu a v neděli první pořadí linky číslo 246 trvale přeloženo zpět do provozovny Řepy. Na počátku roku 2005 tak linku číslo 514 obsluhovaly v pracovní den standardní autobusy z provozoven Kačerov a Řepy a o víkendu dva standardní autobusy z provozovny Řepy.
Od poprázdninového provozu v září roku 2005 byl kmenový vůz linky číslo 244, pořadí 52 nasazován v pracovní dny již odpoledne a obsluhuje tedy spolu s linou číslo 244 i linku číslo 204.
K další změně dochází od 11. prosince 2005, kdy je o víkendu první pořadí linky číslo 246 přeloženo do provozovny Kačerov. To znamená, že linky číslo 514 je celotýdenně obsluhována jedním kmenovým autobusem z provozovny Řepy a jedním přejezdovým z provozovny Kačerov.
O letních prázdninách roku 2006 je v sobotu první pořadí linky číslo 246 opět vypravováno z provozovny Řepy. V poprázdninovém provozu bylo od září roku 2006 provozovně Kačerov "navráceno" pouze nedělní první pořadní linky číslo 246.
Po celou dobu své existence linka číslo 514 nezaznamenala jedinou trvalou změnu svého vedení. Trasa byla měněna pouze dočasně na základě výluk například v oblasti Lochkova a ve Štěpařské ulici na Barrandově v roce 2005, kdy byla ukončena v Klukovicích.
Provoz linky byl z důvodu optimalizace linkového vedení ukončen dne 10. prosince 2006, resp. v noci ze dne 9. na 10. prosince 2006, a její přepravní kapacita byla částečně převedena na již zmiňovanou linku číslo 601 (Chaplinovo náměstí – Lety).

© CITYBUS