Informace o ostatních dopravcích autobusù v PID

Poslední aktualizace:
1026, 1033, 1034, 1046; 1119, 1174; 1458, 1458/II, 1472/II, 1761, 1768-1770, 1781, 1783, 1793, 1794; 1942, 1943; 1982-1984, 1986-1988; 8203, 9111, 9116, 9141, 9144, 9155, 9190, 9218

Dopravce

Øada ev.è.

Aktuálnì provozované
linky PID è.

Inventární stav
autobusù

Základní
informace

About Me, s r.o.

1911 - 1950

146, 194, 293, 295, 296, 302, 386

Inventární stav

-

Arriva Praha, s.r.o.

(ex ÈSAD Praha Vršovice, a.s.,
Connex Praha, s.r.o.
a Veolia Transport Praha, s.r.o.)

9000 - 9600
ex 1050 - 1099, 1240 - 1370
a 1411 - 1450

165, 173, 220, 221, 223, 240, 251, 297, 303, 304, 308, 309, 310, 311, 313, 315, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 344, 348, 353, 358, 362, 380, 383, 385, 391, 397, 401, 403, 414, 415, 416, 418, 428, 441, 442, 444, 451, 461, 462, 463, 465, 469, 479, 484, 489, 490, 494, 495, 601, 602, 606, 610

Inventární stav III
Inventární stav II
Inventární stav I

 

-

Arriva Støední Èechy s.r.o.
(ex Bosák BUS, spol. s r.o.)

1451 - 1500

338, 361, 390, 437, 438, 439, 440, 488

Inventární stav II
Inventární stav I

Informace

ÈSAD MHD Kladno, a.s.

1371 - 1410

306, 307, 316, 319, 336, 350, 356, 604, 607

Inventární stav

Informace

ÈSAD Polkost, s.r.o.

1801 - 1900
ex 1001 - 1010 a 1601 - 1650

115, 232, 325, 381, 382, 387, 402, 404, 409, 410, 426, 435, 491, 492, 609

Inventární stav II
Inventární stav I

-

ÈSAD Støední Èechy, a.s.

8000 - 8300
ex 1501 - 1600 a 1661 - 1700

346, 349, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 405, 406, 407, 413, 417, 419, 420, 457, 458, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 603, 608

Inventární stav II
Inventární stav I

-

Martin Uher, spol. s.r.o.

1100 - 1160

314, 317, 318, 320, 321, 334, 446, 447, 448, 449, 690

Inventární stav

Informace

OAD Kolín, s.r.o.

1701 - 1750 a 1951 - 2000

262, 398, 411, 412, 421, 422, 423, 426, 427, 429, 430, 432, 433, 443, 491

Inventární stav

Informace

Probo Bus, a.s.

1201 - 1239

164, 384, 425

Inventární stav

-

Vlastimil Slezák

1751 - 1760

456

Inventární stav

-

Stenbus

1761 - 1800

205, 260, 263, 269, 354, 562

Inventární stav

-

Jaroslav Štìpánek

1021 - 1049

110, 557

Inventární stav

-


Provoz v PID ukonèen:

BADO Bus, s.r.o.

ex 1001 - 1010

ex 232

Inventární stav

-

ÈSAD Benešov, a.s.

-

ex 401

Inventární stav

Informace

ÈSAD Praha západ, s.p.

-

ex 173, 192, 313, 314, 315

Inventární stav

-

ÈSAP Nymburk, s.r.o.

ex 1951 - 2000

ex 398, 426, 429, 430, 433, 443

Inventární stav

Informace

Hotliner, s.r.o.
(není dopravcem PID)

ex 9501 - 9560
ex 1050 - 1099 a 1171 - 1200

ex GLOBUS, IKEA, TESCO

Inventární stav III
Inventární stav II
Inventární stav I

-

Milan Koch

-

ex 251, 265

Inventární stav

-

Societa, o.p.s.

ex 1171 - 1200

797

Inventární stav

-

Spojbus, s.r.o.

ex 1411 - 1450

ex 308, 309, 310, 311, 313, 315, 358, 380, 414, 415, 451, 601, 602

Inventární stav

-

© CITYBUS