Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobrý večer. Dnes je Pondělí, 27. Května 2024.


Historie linky číslo 125 v trase Bořislavka - Revoluční

01. 01. 2009 Témata: -Dopravní obsluha, Hl. m. Praha, Linky PID, Česká republika

Dne 1. září 1959 byla zavedena nová linka číslo 125 (Bořislavka - Revoluční) v celotýdenním provozu, která v úseku Bořislavka - U Matěje nahrazovala původní trolejbusovou linku číslo 51 zrušenou již dne 30. června 1959. V období od 1. července do 31. srpna 1959 se v tomto úseku provozovala autobusová linka číslo 51. ŠM11 (Pavel Korbel) Z konečné zastávky Bořislavka byla linka číslo 125 vedena vlevo do ulice U Dejvického rybníčku, přímo ulicí Na Pískách (zastávky Hanspaulka, Dyrinka a Špitálka), dále vlevo Šáreckou ulicí (zastávka U Matěje), přímo ulicí Na Šťáhlavce (zastávka Juliska), vlevo Zelenou ulicí (zastávky Na Santince a Zelená), vpravo do ulice Andreje Alexandroviče Ždanova (dnes Terronská), vlevo do ulice Československé armády (zastávka Pohraniční stráže), přímo ulicemi Srbská, Pod Kaštany1), Korunovační (zastávka Letenské náměstí zřízena až později), Letenský tunel, Švermův most (dnes Štefánikův most) a Revoluční vpravo do ulice Řásnovka, kde byla výstupní zastávka nesoucí název Revoluční. Dále autobusy projížděly ve směru hodinových ručiček ulicemi Klášterská, Na Františku, Nábřeží kyjevské brigády (dnes nábřeží Ludvíka Svobody) a Nové Mlýny, ve které byla umístěna nástupní zastávka. Odtud zabočily v původním směru dvakrát doprava - do ulice Lannova a na Švermův most, odkud pokračovaly zpět po své trase na Bořislavku. Podle neověřených informací cestující v počátcích provozu vystupovali i nastupovali v ulici Řásnovka. Na obou konečných zastávkách byly zajištěny přestupní vazby na návaznou tramvajovou dopravu. Dne 15. prosince 1960 se pravidelná trasa linky číslo 125 poprvé změnila. Ve směru od Bořislavky pokračovala z ulice Andreje Alexandroviče Ždanova vlevo Rooseveltovou ulicí (zastávka J. M. Sverdlova) na Sibiřské náměstí, kde byla situována zastávka s tentýž názvem. Odtud vedla přímo ulicí Wolkerova s nově zřízenou stejnojmennou zastávkou. Linka se pak napojila odbočením vlevo do ulice Korunovační na svoji původní trasu směřovanou do konečné zastávky Revoluční. Na základě zvýšených přepravních nároků se dne 17. června 1963 zavedla nová linka číslo 131 v trase U Matěje - Revoluční, ve které kopírovala linku číslo 125. Dne 1. října 1967 byla linka číslo 131 ve směru z Bořislavky odkloněna ze Sibiřského náměstí na konečnou zastávku Špejchar. ŠM11 7239 (Filip Zelený)Kvůli menšímu přepravnímu zatížení a částečnému souběhu s linkou číslo 131 byla od 20. listopadu 1967 v úseku Na Santince - Bořislavka provozována v ranní přepravní špičce pracovního dne pouze část spojů linky číslo 125. V období od 1. února 1971 do 9. května 1974 se linka číslo 125 zařadila do systému takzvaných překryvných linek s novým označením číslem 225. Od 26. srpna 1974 byly opět všechny spoje vykonávány v celém úseku Bořislavka - Revoluční. Od 16. února 1976 se linka číslo 125 rozdělila na dvě různé linky označené čísly 125 a X-125. Linka číslo 125 byla vedena v původní trase Revoluční - Bořislavka v celotýdenním provozu. Autobusy linky číslo X-125 jezdily v úseku Revoluční - Na Santince pouze v přepravních špičkách pracovního dne (v roce 1977 pravděpodobně jen v ranní špičce pracovního dne). Tato změna však byla plánována jako dočasná a 13. srpen 1978 přinesl opět sloučení obou linek. Linka číslo X-125 ukončila provoz a všechny spoje linky číslo 125 znovu obsluhovaly celý úsek Bořislavka - Revoluční. K uvedenému datu se ještě trvale změnila trasa linky v oblasti Bubenče. Ve směru z konečné zastávky Bořislavka byla z ulice Andreje Alexandroviče Ždanova vedena vlevo ulicí U hřbitova (dnes Antonína Čermáka), ve které obsluhovala zastávku Nádraží Bubeneč (ve směru TAM). Dále pokračovala vpravo ulicí Goetheho se zastávkou Nádraží Bubeneč (ve směru ZPĚT). Touto ulicí se autobusy dostaly na Sibiřské náměstí, kde odbočily vlevo na svoji původní trasu. Na konci sedmdesátých let minulého století se přemístila nástupní zastávka Revoluční znovu do ulice Řásnovka. Dne 15. února 1986 byla trasa linky číslo 125 vedena v oblasti Bubenče po své původní trase Rooseveltovou ulicí. Obsluhu nádraží ČSD „Praha - Bubeneč” zajistila linka číslo 131. V důsledku nových politických poměrů obdržela v roce 1990 zastávky Revoluční a J. M. Sverdlova nové názvy Řásnovka a Rooseveltova. Letní prázdniny roku 1992 přinesly omezení počtu spojů linky číslo 125, která byla v provozu jen v pracovní dny do dvaceti hodin. Na linku byly v pravidelném provozu nasazovány standardní autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy. Doloženo je jejich vypravování z provozoven Dejvice a Libeň. V rámci výpomoci Dopravnímu podniku zajistil v období od 1. června 1989 do 30. června 1991 část výkonů i dopravce ČSAD KNV Praha 107 - závod Slaný. Linka číslo 125 byla z důvodu optimalizace linkového vedení zrušena dne 26. února 1993. Hlavním důvodem jejího zániku se stala silná individuální automobilová doprava v oblasti Korunovační ulice a Letenského tunelu. Její kapacita se převedla na linku číslo 131 (Bořislavka - Hradčanská).     Poznámka: 1) Vedení trasy těmito ulicemi v období od 1. září 1959 do 14. prosince 1960 není ověřeno.
Poslední den provozu linky číslo 125:

Kmenová linka pořadí Ev. č. Typ vozu provozovna
125 1 5571 B732 Dejvice
125 2 5480 B732 Dejvice
125 3 5682 B732 Dejvice
125 4 5675 B732 Dejvice
125 5 5202 B732 Dejvice
125 6 3977 B731 Dejvice

.

Autor: Admin -125- # # Zobrazeno: 23,856x     _________
Vložte příspěvek