Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobré ráno. Dnes je Pátek, 19. Července 2024


Čtvrtstoletí příměstských linek PID

11. 01. 2017 Témata: Autobusy, DP Praha, Hl. m. Praha, IDS, PID

logo_ropiddpp_b731_7245_linka_352_uvodDnes jsou linky příměstské dopravy s trojkou nebo čtyřkou na začátku už běžnou součástí provozu v Praze a Středočeském kraji. Každý den přepraví cca 180 000 cestujících. Ve středu 11. ledna 2017 uplynulo 25 let od zahájení provozu prvních příměstských autobusových linek. První dvojicí byly linky č. 351 a 352, prvně jmenovaná jezdila z Českomoravské do Hovorčovic a druhá ze Stodůlek do Ořecha.

V průběhu roku 1991 se hodně diskutovalo o zvýšení efektivity provozu, a tak představitelé Dopravního podniku i města hledali a zkoušeli různé novinky. Tehdejším náměstkem primátora pro dopravu byl Ing. František Polák, dlouholetý zaměstnanec Dopravního podniku hlavního města Prahy, který se osobně zasazoval o vyzkoušení integrovaného dopravního systému. Především jeho zásluhou byla 20. prosince 1991 podepsána dohoda o experimentálním zavedení integrovaného dopravního systému mezi hlavním městem Prahou, okresními úřady Praha-východ a Praha-západ a obcemi Hovorčovice a Ořech.

Osobním účastníkem jednání byl František Prošek, tehdejší vedoucí dopravního oddělení Magistrátu hlavního města Prahy. „Pokud si dobře pamatuji, jednání skutečně vyvolal Ing. František Polák a za Dopravní podnik hlavního města Prahy se účastnil Ing. Jindřich Prior. Za okresní úřady to byli tuším vedoucí referátů dopravy a za Ořech to byl starosta Ing. Vladimír Glasser. Příspěvek města na dopravu zajistil ing. Polák, od okresních úřadů jsme nechtěli nic, neboť se licence tehdy nevydávaly a drobný příspěvek byl požadován od obcí, pokud si dobře pamatuji od Ořecha to bylo padesát tisíc korun za rok.” Tolik tedy vzpomínky přímého účastníka jednání o vzniku integrované dopravy.

Na obou zavedených linkách (351 a 352) platil tarif městské hromadné dopravy, ale zároveň na nich platily předplatní jízdenky (dělnické a žákovské) ČSAD. V roce 1992 příměstské linky doplňovaly spoje provozované ČSAD Klíčov, respektive ČSAD Praha-západ níže uvedených čísel. Naopak na spojích příměstských linek 10032, 10033, 10090 a 10281 v úseku Praha - Hovorčovice a 11660 a 11661 v úseku Praha - Ořech platily všechny předplatní jízdenky vydávané Dopravním podnikem. Jednalo se o velice jednoduché, ze zpětného pohledu i trochu nesystémové řešení, nezatížené problémy v legislativní rovině.

ids_1992m

Aktuální statistika

Po 25 letech od těchto prvních krůčků k integrované dopravě je v rámci systému PID v provozu 161 denních a 10 nočních příměstských autobusových linek, které za rok 2016 ujely na území Středočeského kraje přes 22 milionů kilometrů, což je 30 zpátečních cest ze Země na Měsíc. Na příměstských linkách se z celkového počtu cca 1 950 autobusů zapojených v PID stabilně pohybuje cca 650 vozidel. Ze dvou mimopražských obcí obsluhovaných linkami PID se jejich počet za 25 let navýšil na 388. Příměstské linky PID dnes zastavují na 2 800 mimopražských zastávkách.

Hlavní oslavy integrace budou na podzim

Zavedení prvních dvou příměstských linek těsně za hranice Prahy bylo teprve nesmělým počátkem myšlenky integrované dopravy v Praze a okolí. Prvním výrazným počinem, který přinesl okamžitou výhodu mnoha Pražanům, bylo zavedení uznávání „pražských tramvajenek” ve vlacích na území Prahy 1. října 1992. K tomuto skutečnému začátku Pražské integrované dopravy a čtvrtstoletí její
existence připravuje ROPID oslavy včetně zapojení oblíbených historických vozidel a další doprovodné akce během letošního roku.

b732_5830

b732_5795

dpp_crossway_4506

dp-praha-nb12_3579

dpp_b731_7245_linka_352_reporyjske_namesti_08-02-1999

b951e_4090_352_reporyje_03-03-2014

40431

Autor: TZ Ropid # # Zobrazeno: 421,134x     _________
Vložte příspěvek