Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobré poledne. Dnes je Pátek, 29. Května 2020


Dopravní podnik hlavního města Prahy - návštěvě papeže Jana Pavla II v Praze dne 20.5. 1995

01. 01. 2009 Témata: Hl. m. Praha, Česká republika

logo_dp_prahaV sobotu dne 20. května 1995 se v hlavním městě Praze uskutečnila jednodenní návštěva Jeho Svatosti papeže Jana Pavla II, jejíž součástí byla i modlitba s věřícími na Strahovském stadionu. V zájmu zdárného průběhu této akce a plynulosti městské hromadné dopravy přijal Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. některá nezbytná dopravní opatření, jako například krátkodobé změny v provozu linek městské hromadné dopravy v závislosti na pohybu papežovy autokolony, dlouhodobější odklony pravidelných autobusových linek číslo 176 a 217 a zřízení posilových linek číslo 42 a 470, resp. X.

 

T3M 42
Oblast Strahova se pro individuální automobilovou dopravu uzavřela již v 8 hodin ráno. Strahovský stadion byl pro veřejnost otevřen ve 13 hodin, od 15.30 hodin se konal program duchovní přípravy a přibližně v 17.30 hodin přijel na Strahov papež Jan Pavel II.
 
Věřící mohli pro dopravu na/ze Strahov/a využít následující linky městské hromadné dopravy:
1. TRAMVAJE
Pravidelné spojení z oblasti Hloubětína, Palmovky, Karlína Nového města, Holešovic a od stanice metra Hradčanská zajistila tramvajová linka číslo 8 vedená v trase LEHOVEC – Hloubětín – Nádraží Vysočany – Balabenka – Palmovka – Invalidovna – Křižíkova - Florenc – Těšnov – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Hradčanská – Prašný most - Vozovna Střešovice – MALOVANKA – Břevnovský klášter – Vypich – BÍLÁ HORA.
Další pravidelné spojení z oblasti Hostivaře, Zahradního města, Strašnic, Vršovic, Náměstí Míru, Karlova náměstí, Starého města a od stanice metra Malostranská představovala tramvajová linka číslo 22 provozovaná v trase NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ – Zahradní město – Radošovická – Průběžná – Kubánské náměstí – Čechovo náměstí – Ruská – Náměstí Míru – I.P. Pavlova – Karlovo náměstí – Národní třída – Národní divadlo – Karlovy lázně – Staroměstská – Malostranská – Pražský hrad – Brusnice – Vozovna Střešovice - MALOVANKA – Břevnovský klášter – Vypich – BÍLÁ HORA.
Z opačné strany obě linky zajistili přepravu cestujících ze severní části Řep a Břevnova.
V době návozu věřících (cca od 13.00 do 17.30 hodin) byla v provozu posilová tramvajovou linka číslo 42 v trase ŠPEJCHAR – Hradčanská – Prašný most – Brusnice – Pohořelec – DLABAČOV / – MALOVANKASTADION KRÁLOVKA, která pokryla zvýšené přepravní nároky cestujících přestupujících z metra ve stanici Hradčanská.  V době odvozu věřících (cca od 18.20 do 20.00 hodin) byla vedena v polokružní trase KRÁLOVKA – MALOVANKA / - DLABAČOV – Pohořelec – Brusnice – Pražský hrad – Královský letohrádek – HRADČANSKÁ – Prašný most – Brusnice – Pohořelec – DLABAČOV / – MALOVANKA – STADION KRÁLOVKA. Při návozu byli cestující přepravováni pouze ve směru TAM a při odvozu pouze ve směru ZPĚT. Na tuto linku bylo vypraveno celkem 40 souprav 2 x T3 ze všech provozoven. Na základě doporučení provozovny Hloubětín, Kobylisy a Pankrác nasadily maximální množství vozů typu T3 M. Mezi návozem a odvozem se tramvajové soupravy deponovaly ve smyčkách Dlabačov, Královka, Vypich, Špejchar a pravděpodobně i ve vozovnách.
 
Tabulka číslo 1: Přehled vypravených tramvajových souprav na linku číslo 42
Linka/pořadí
Ev.č.
Typ
Provozovna
42/1
8054 + 8087
T3 M
Hloubětín
42/2
8070 + 8103
T3 M
Hloubětín
42/3
8056 + 8047
T3 M
Hloubětín
42/4
8080 + 8083
T3 M
Hloubětín
42/5
8060 + 8061
T3 M
Hloubětín
42/6
8104 + 8049
T3 M
Hloubětín
42/7
8090 + 8099
T3 M
Hloubětín
42/8
8006 + 8007
T3 M
Kobylisy
42/9
6776 + 6777
T3
Kobylisy
42/10
6890 + 6891
T3
Kobylisy
42/11
6841 + 6737
T3
Kobylisy
42/12
6600 + 6601
T3
Motol
42/13
6604 + 6605
T3
Motol
42/14
6514 + 6632
T3
Motol
42/15
6629 + 6625
T3
Motol
42/16
6520 + 6646
T3
Motol
42/17
6518 + 6519
T3
Motol
42/18
6603 + 6602
T3
Motol
42/19
6525 + 6655
T3
Motol
42/20
6642 + 6615
T3
Motol
42/21
8020 + 8021
T3 M
Pankrác
42/22
8014 + 8015
T3 M
Pankrác
42/23
8028 + 8029
T3 M
Pankrác
42/24
8032 + 8027
T3 M
Pankrác
42/25
8017 + 8013
T3 M
Pankrác
42/26
8016 + 8037
T3 M
Pankrác
42/27
8030 + 8031
T3 M
Pankrác
42/28
6700 + 6701
T3
Strašnice
42/29
6658 + 6687
T3
Strašnice
42/30
6657 + 6663
T3
Strašnice
42/31
6688 + 6685
T3
Strašnice
42/32
6696 + 6695
T3
Strašnice
42/33
7194 + 7195
T3 SUCS
Vokovice
42/34
7126 + 7127
T3 SUCS
Vokovice
42/35
7204 + 7205
T3 SUCS
Vokovice
42/36
7096 + 7097
T3 SUCS
Vokovice
42/37
7272 + 7273
T3 SUCS
Žižkov
42/38
7288 + 7289
T3 SUCS
Žižkov
42/39
7276 + 7277
T3 SUCS
Žižkov
42/40
7260 + 7261
T3 SUCS
Žižkov
 
2. AUTOBUSYB732 5674
Spojení z oblasti Karlova náměstí a Smíchova zajistila také autobusová linka číslo 176 provozovaná v době návozu v pravidelné trase KARLOVO NÁMĚSTÍ – Arbesovo náměstí – Kinského zahrada – Holečkova – Hřebenka – U Palaty – STADION STRAHOV. V době odvozu byla vedena v trase KARLOVO NÁMĚSTÍ – Arbesovo náměstí – Kinského zahrada – Holečkova – Klamovka – Pobělohorská – HYBŠMANKA – U Palaty – Hřebenka – Holečkova – Kinského zahrada – Arbesovo náměstí – KARLOVO NÁMĚSTÍ.
Dopravu věřících ze Smíchova a Dejvic zabezpečila pravidelná autobusová linka číslo 217 trase DEJVICKÁ – Kafkova – Vozovna Střešovice – Pod Královkou – Malovanka – STADION STRAHOV – Hybšmanka – Pobělohorská – Klamovka – Anděl – NA KNÍŽECÍ. Její trasa však byla v průběhu dne operativně měněna v závislosti na průjezdu komunikací v oblasti Strahova. Autobusy byly odkloněny ze zastávky Podbělohorská ulicemi Pobělohorská, Spiritka, Skokanská, Tomanova, Bělohorská a Patočkova do pravidelné zastávky Hládkov.
Část trasy linky číslo 217 byla kapacitně posilována zvláštní autobusovou linku číslo 470. Její trasa začínala v autobusovém obratišti NA KNÍŽECÍ (v nástupních zastávkách linek číslo 123, 130, 167 a 137), ze kterého vedla vpravo do ulice Stroupežnického se zastávkou Anděl. Autobusy pak odbočily vlevo do Plzeňské ulice, pokračovaly vpravo ulicí Pobělohorská, opět vpravo do ulice Na Hřebenkách a přímo Turistickou ulicí až do autobusového obratiště STADION STRAHOV s výstupní zastávkou. V opačném směru byla trasa z tohoto obratiště vedena ulicí Turistickou, přímo ulicemi Pod Stadiony, Pobělohorská (zastávka Klamovka) a Prachnerova, vlevo do Vrchlického ulice, přímo ulicí Duškovou, vlevo ulicí Plzeňskou, vpravo ulicí Stroupežnického (zastávka Anděl), vlevo Ostrovského ulicí (zastávka Na Knížecí – výstupní), která autobusy přivedla zpět do výchozího autobusového obratiště. V době návozu se linka provozovala pouze ve směru TAM a při odvozu pouze ve směru ZPĚT.
Pro tuto linku bylo vyčleněno celkem 63 standardních autobusů ze všech provozoven, které byly přistavovány postupně v časovém rozmezí od 12.00 do 16.00 hodin. Pořadová čísla 1 až 5 na začátku svého výkonu posilovala pravidelnou linku číslo 217. Dvacet autobusů pořadových čísel 41 až 60 však sloužilo pouze jako garážové operativní zálohy s řidičem. Pořadová čísla 48 a 56 až 60 se na lince nevyužila (v tabulce číslo 2 vyznačeny kurzívou). Nízkopodlažní autobusy typu Neoplan N 4014 z provozovny Hostivař byly nasazeny na pořadová čísla 61 až 63.
Mezi návozem a odvozem se autobusy deponovaly v autobusovém obratišti Stadion Strahov a v Turistické ulici. V autobusovém obratišti byl také přistaven dispečerský autobus typu Karosa B731 evidenčního čísla 2819.
 
Tabulka číslo 2: Přehled vypravených autobusů na linku číslo 470
Linka/pořadí
Ev.č.
Typ
Provozovna
Přistavení
Čas (hod.)
Místo
470/1
5674
Karosa B732
Dejvice
12.00
AO Dejvická
470/2
7002
Karosa B731
Dejvice
12.00
AO Dejvická
470/3
7062
Karosa B732
Dejvice
12.00
AO Dejvická
470/4
7058
Karosa B732
Řepy
12.00
AO Na Knížecí
470/5
5966
Karosa B732
Řepy
12.00
AO Na Knížecí
470/6
5777
Karosa B732
Kačerov
12.30
AO Na Knížecí
470/7
5923
Karosa B732
Kačerov
12.30
AO Na Knížecí
470/8
5919
Karosa B732
Kačerov
12.30
AO Na Knížecí
470/9
5927
Karosa B732
Kačerov
12.30
AO Na Knížecí
470/10
7037
Karosa B731
Kačerov
12.30
AO Na Knížecí
470/11
7038
Karosa B731
Kačerov
12.35
AO Na Knížecí
470/12
5924
Karosa B732
Kačerov
12.35
AO Na Knížecí
470/13
5930
Karosa B732
Kačerov
12.35
AO Na Knížecí
470/14
5767
Karosa B732
Kačerov
12.35
AO Na Knížecí
470/15
7052
Karosa B732
Kačerov
12.35
AO Na Knížecí
470/16
5853
Karosa B732
Klíčov
12.40
Stroupežnického ulice
470/17
5393
Karosa B732
Klíčov
12.40
Stroupežnického ulice
470/18
5396
Karosa B732
Klíčov
12.40
Stroupežnického ulice
470/19
5406
Karosa B732
Klíčov
12.40
Stroupežnického ulice
470/20
5376
Karosa B732
Klíčov
12.40
Stroupežnického ulice
470/21
7080
Karosa B732
Klíčov
12.45
Stroupežnického ulice
470/22
5814
Karosa B732
Klíčov
12.45
Stroupežnického ulice
470/23
5430
Karosa B732
Klíčov
12.45
Stroupežnického ulice
470/24
5403
Karosa B732
Klíčov
12.45
Stroupežnického ulice
470/25
5828
Karosa B732
Klíčov
12.45
Stroupežnického ulice
470/26
5401
Karosa B732
Klíčov
12.50
Stroupežnického ulice
470/27
5599
Karosa B732
Klíčov
12.50
Stroupežnického ulice
470/28
5795
Karosa B732
Klíčov
12.50
Stroupežnického ulice
470/29
5812
Karosa B732
Klíčov
12.50
Stroupežnického ulice
470/30
5583
Karosa B732
Klíčov
12.50
Stroupežnického ulice
470/31
5951
Karosa B732
Vršovice
12.55
Stroupežnického ulice
470/32
7020
Karosa B731
Vršovice
12.55
Stroupežnického ulice
470/33
5614
Karosa B732
Vršovice
12.55
Stroupežnického ulice
470/34
5800
Karosa B732
Vršovice
12.55
Stroupežnického ulice
470/35
5466
Karosa B732
Vršovice
12.55
Stroupežnického ulice
470/36
5837
Karosa B732
Hostivař
13.00
Stroupežnického ulice
470/37
5719
Karosa B732
Hostivař
13.00
Stroupežnického ulice
470/38
5219
Karosa B732
Hostivař
13.00
Stroupežnického ulice
470/39
5522
Karosa B732
Řepy
13.00
Stroupežnického ulice
470/40
7121
Karosa B732
Řepy
13.00
Stroupežnického ulice
470/41
5629
Karosa B732
Vršovice
15.00
garáž
470/42
5749
Karosa B732
Vršovice
15.00
garáž
470/43
5630
Karosa B732
Vršovice
15.00
garáž
470/44
5928
Karosa B732
Kačerov
15.00
garáž
470/45
7040
Karosa B731
Kačerov
15.00
garáž
470/46
5821
Karosa B732
Kačerov
15.00
garáž
470/47
5634
Karosa B732
Kačerov
15.00
garáž
470/48
5548
Karosa B732
Řepy
15.00
garáž
470/49
5532
Karosa B732
Řepy
15.00
garáž
470/50
5652
Karosa B732
Řepy
15.00
garáž
470/51
5631
Karosa B732
Kačerov
16.00
garáž
470/52
7053
Karosa B732
Kačerov
16.00
garáž
470/53
5776
Karosa B732
Kačerov
16.00
garáž
470/54
5778
Karosa B732
Kačerov
16.00
garáž
470/55
5822
Karosa B732
Kačerov
16.00
garáž
470/56
5771
Karosa B732
Kačerov
16.00
garáž
470/57
5803
Karosa B732
Kačerov
16.00
garáž
470/58
7101
Karosa B732
Kačerov
16.00
garáž
470/59
7107
Karosa B732
Kačerov
16.00
garáž
470/60
7051
Karosa B732
Kačerov
16.00
garáž
470/61
3001
Neoplan N 4014
Hostivař
12.30
AO Na Knížecí
470/62
3002
Neoplan N 4014
Hostivař
12.30
AO Na Knížecí
470/63
3003
Neoplan N 4014
Hostivař
12.30
AO Na Knížecí
 
 
Tabulka číslo 3: Dispečerské řízení odvozu cestujících autobusovou linkou číslo 470 ze stanice Stadion Strahov
Časové rozmezí (hodin)
Počet současně odbavovaných autobusů v nástupní zastávce
Počet spojů
18.20 – 18.36
1
5
18.37 – 18.51
2
20
18.52 – 19.09
3
39
19.10 – 19.11
2
4
19.12 – 19.35
1
11
18.20 – 19.35
-
79
 
 
Pro zvané věřící byla v provozu také zvláštní autobusová linka smluvní dopravy číslo X v trase DEJVICKÁ – STADION STRAHOV (parkoviště před severní částí stadionu), na kterou byly vypraveny 4 standardní autobusy z provozoven Dejvice a Řepy. Autobusy obsluhovaly pouze tyto dvě zastávky.
 
Tabulka číslo 4: Přehled vypravených autobusů na linku číslo X
Linka/pořadí
Ev.č.
Typ
Provozovna
X/1
7064
Karosa B732
Dejvice
X/2
7067
Karosa B732
Dejvice
X/3
7027
Karosa B731
Řepy
X/4
7123
Karosa B732
Řepy
 
 
Pro tělesně postižené cestující byla zavedena další zvláštní autobusová linka smluvní dopravy číslo X v trase DEJVICKÁ (Šolínova ulice) – STADION STRAHOV (parkoviště před severní částí stadionu), na kterou byly nasazeny tři standardní autobusy s plošinou pro invalidní vozíky z provozovny Hostivař. Podobně jako u předchozí linky autobusy odbavovaly cestující jen v konečných zastávkách.
 
Tabulka číslo 5: Přehled vypravených autobusů na linku číslo X (ZTP)
Linka/pořadí
Ev.č.
Typ
Provozovna
X/1
5213
Karosa B732 ZTP
Hostivař
X/2
5211
Karosa B732 ZTP
Hostivař
X/3
5717
Karosa B732 ZTP
Hostivař

 

Autor: Admin -125- # # Zobrazeno: 6,354x     _________
Vložte příspěvek