Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobré odpoledne. Dnes je Úterý, 2. Března 2021


Historie linky číslo 153 v trase Smíchovské nádraží - U Otočky

01. 01. 2009 Témata: DP Praha, Hl. m. Praha, Linky PID, Česká republika

logo_dp_prahaDne 1. září 1986 byla zavedena nová linka číslo 153 (Smíchovské nádraží – U Otočky) v celotýdenním provozu. Hlavním důvodem jejího vzniku se stalo částečné odstranění kapacitního přetížení linky metra C a posílení autobusové linky číslo 210, která zajišťovala spojení Modřan se Smíchovem již od počátku roku. pid_linka_153_uvod1Ze severního terminálu autobusového obratiště Smíchovské nádraží, kde byly zajištěny přestupní vazby na linku metra B a návaznou tramvajovou dopravu, byla linka číslo 153 vedena Nádražní ulicí podél tramvajové trati k zastávce Lihovar. V tomto směru autobusy zabočily před dnešní polohou zastávky vlevo na krátkou spojku (pozůstatek bývalého autobusového nádraží), z níž dále pokračovaly vpravo na Strakonickou ulici. Zde byla situována zastávka Lihovar ve směru z centra. V opačném směru byla zastávka umístěna v Nádražní ulici krátce před křižovatkou s ulicí Strakonickou. Posledně jmenována ulice dovedla autobusy na most A. Zápotockého (dnes Barrandovský most), který byl stavěn v letech 1978 až 1988. Do roku 1988 byla v provozu pouze jižní polovina mostu. Dokončovací stavební práce na severní polovině mostu si vyžádaly dočasná dopravní řešení na obou stranách. Na branickém předmostí vzniklo úrovňové křížení ulice Jižní spojka s tehdejší Modřanskou ulicí (resp. s tramvajovou tratí vedoucí na Nádraží Braník). Dne 8. listopadu 1986 byla zprovozněna přeložka tramvajové trati, která je shodná se současným stavem. K zahájení provozu na silniční přeložce s novými nájezdy na most došlo pravděpodobně až v roce 1987 nebo 1988. Trasa linky byla dále vedena Modřanskou ulicí podél tramvajové trati. Po dokončení stavebních prací na přeložkách začala linka číslo 153 obsluhovat novou zastávku Modřanská (dnes Pobřežní cesta) situovanou u stejnojmenné tramvajové zastávky. Výše zmíněná ulice přivedla trasu do autobusové obratiště Nádraží Braník. V protisměru byla zastávka umístěna u výstupních tramvajových zastávek. V souvislosti s výstavbou podchodu a nové komunikace související s pracemi na nové tramvajové trati „Braník – Modřany“ se trasa linky v roce 1989 i v tomto směru odklonila přes autobusového obratiště (dnešní Pikovickou ulicí). Autobusy ve směru z centra pokračovaly ze zastávky Nádraží Braník dále Modřanskou ulicí, kde obsloužily zastávku Černý kůň a na následující křižovatce zabočily vpravo do nově vybudované části ulice Pětiletky (dnes Československého exilu). Nedaleko za křižovatkou byla zřízena zastávka Mikrotechna, od níž trasa linky stoupala k zastávce Zátišská a pravotočivým obloukem nové části komunikace se dostala až na křižovatku s ulicí Lhoteckou. Odtupid_linka_153_uvod2d klesala přes zastávky Družná a Tylova čtvrť až na křižovatku s ulicí Kolarovovou (dnes Generála Šišky), u níž byla situována zastávka Sídliště Modřany. Trasa dále vedla vlevo do Kolarovovy ulice se zastávkami Jordana Jovkova a Poljanovova do autobusového obratiště U Otočky položeného vpravo od hlavní komunikace přibližně v místech dnešní tramvajové zastávky Nad Roklí.
V souvislosti s výstavbou tramvajové tratě „Braník – Modřany“ se trasa linky dne 24. dubna 1993 prodloužila o jednu zastávku. Z původní konečné zastávky U Otočky (opatřena novým názvem „Nad roklí“) pokračovala po trase linky číslo 165 do tehdejší zastávky Levského, která obdržela nový název „U Otočky“ zřejmě z důvodu ponechání původního označení konečné zastávky. Vpravo od hlavní komunikace vzniklo nové provizorní autobusové obratiště umístěné za dnešní tramvajovou smyčkou „Sídliště Modřany“.

V souvislosti s přestavbou křižovatky „Lihovar“ byla trasa linky vedena od 14. dubna 1995 z Nádražní ulice přímo do ulice Strakonické, to znamená, že byl zrušen průjezd bývalým autobusovým obratištěm.
Na linku byly v pravidelném provozu nejprve nasazovány standardní autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy a od 6. března 1989 autobusy kloubové. Doloženo je jejich vypravování z provozoven Dejvice, Kačerov a Řepy.
Linka číslo 153, která za celou dobu své existence prošla pouze jednou trvalou změnou trasy, byla zrušena dne 26. května 1995 z důvodu zprovoznění nové tramvajové trati „Braník – Modřany“. Její kapacita se převedla především na linky tramvajové dopravy a částečně i na autobusovou linku číslo 253 (Smíchovské nádraží – Na Beránku).

Poslední den provozu linky číslo 153:

Kmenová linka
pořadí
Ev. č.
Typ vozu
provozovna
153
1
4490
Ikarus 280
Řepy
153
2
4401
Ikarus 280
Řepy
153
3
4546
Ikarus 280
Řepy
153
4
4510
Ikarus 280
Řepy
153
5
?
?
?
153
6
4399
Ikarus 280
Řepy
153
7
6036
Karosa B741
Řepy
153
8
4558
Ikarus 280
Řepy
153
?
4519
Ikarus 280
Kačerov
153
?
4526
Ikarus 280
Kačerov
Autor: Admin -125- # # Zobrazeno: 12,530x     _________
Vložte příspěvek