Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobrý večer. Dnes je Pátek, 22. Listop. 2019


Historie linky číslo 207 v trase: Sokolovská - Ohrada

01. 01. 2009 Témata: DP Praha, Hl. m. Praha, Linky PID

logo_dp_praha Dne 15. února 1978 byla zavedena nová linka číslo 207 (Sokolovská - Ohrada) v celotýdenním provozu náhradou za zrušený provoz tramvají v Husitské a Koněvově ulici. Z konečné zastávky Sokolovská, kde byly zajištěny přestupní vazby na linku metra C a návaznou tramvajovou dopravu, byla vedena ulicemi Ke Štvanici, Křižíkova, 1. pluku, Trocnovská, Husitská (zastávka U Památníku) a Koněvova (zastávky Tachovské náměstí a Černínova) do konečné zastávky Ohrada. V oblasti křižovatky Ohrada vedla trasa linky z Koněvovy ulice vlevo do ulice Pod Krejcárkem a dále pokračovala v opačném směru otočkou přes ulici Na Ohradě zpět do ulice Koněvovy. B731 3266Již po sedmi měsících provozu, dne 19. září 1978, se trasa linky změnila. Ve směru od Sokolovské pokračovala v oblasti křižovatky Ohrada (došlo ke zrušení stejnojmenné zastávky) rovně Koněvovou ulicí, ve které byly zřízeny zastávky Pražačka a Jarov. Před tramvajovou smyčkou Spojovací vedla vlevo do ulice Spojovací (zastávka Spojovací), kterou pokračovala až na křižovatku s ulicí Pod Šancemi. Do té autobusy linky číslo 207 zabočily vpravo. Zde byla zároveň umístěna nová konečná zastávka nesoucí název Pod Šancemi, Pražské komunikace. V opačném směru autobusy linky číslo 207 vyjížděly z ulice Pod Šancemi vlevo do ulice Spojovací a narozdíl od výše popisovaného směru dále zabočily doprava do ulice U kněžské louky, která ústila do Koněvovy ulice.
Dne 4. listopadu 1984 se trasa linky změnila na obou stranách. Ze zastávky Pod Šancemi, Pražské komunikace byla zkrácena do zastávky Jarov. Zde byla nahrazena linkou číslo 168 provozovanou v trase Hlavní nádraží - U Památníku - Černínova - Jarov - Pod Šancemi. Naopak na druhé straně, v centrální části města, se prodloužila z dosavadní konečné zastávky Sokolovská ulicemi Ke Štvanici, Těšnovský tunel, Nábřeží Ludvíka Svobody, Na Františku (zastávka Revoluční), Dvořákovo nábřeží, náměstí Krasnoarmějců (dnes náměstí Jana Palacha) a 17. listopadu do konečné zastávky Staroměstská. V té byl zajištěn přestup na linku metra A a taktéž na návaznou tramvajovou dopravu. Autobusy se zde otáčely ulicemi Široká, Valentinská a Kaprova zpět do ulice 17. listopadu, ve které byla nástupní zastávka. Odtud dále pokračovaly Pařížskou ulicí přes náměstí Curieových a dále shoB732 5560dně s opačným směrem.
Dne 3. listopadu 1985, v souvislosti s otevřením nové linky metra B, se linka ve směru od Staroměstské vrátila do své původní konečné zastávky Ohrada.
V období od 1. března 1988 do 22. listopadu 1990 však výše uvedenou konečnou zastávku zase opustila a začala se provozovat polookružně s jedinou konečnou zastávkou Staroměstská. Na opačné straně byla z oblasti křižovatky Ohrada vedena přímo Koněvovou ulicí (zastávky Pražačka a Jarov), dále okruhem přes ulice Spojovací (zastávka Spojovací), U Kněžské louky a Koněvova (zastávky Kněžská luka, Jarov a Pražačka) zpět přes křižovatku Ohrada do výchozí zastávky Staroměstská.
V důsledku nových politických poměrů obdržely v roce 1990 zastávky Sokolovská a Revoluční nové názvy Florenc a Řásnovka.
Dne 23. listopadu 1990, v souvislosti s otevřením nového úseku linky metra B (Florenc - Českomoravská) a nové tramvajové trati (Ohrada - Palmovka), byla opět zkrácena do trasy Staroměstská - Ohrada se dvěma konečnými.
Dne 21. února 1998 se na náměstí Curieových, resp. v ulici 17. listopadu, zřídila nová zastávka Právnická fakulta ve stejnojmenné zastávce tramvají. V souvislosti s rekonstrukcí stanice metra Staroměstská byla však pro linku číslo 207 tato zastávka zřízena již od 28. června 1997 jako dočasná. Linka tedy byla i ve směru na Staroměstskou vedena z náměstí Curieových ulicemi Pařížskou a 17. listopadu.
V posledně uvedené trase linka číslo 207 jezdila až do 30. září 2005. Od následujícího dne, 1. října 2005, se zkrátila a začala obsluhovat svůj úplně první úsek Florenc - Ohrada.
Citybus 3323Na linku číslo 207 byly v pravidelném provozu nasazovány pouze standardní autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy. Vzhledem k obsluze centrální části města linku zajišťovalo více provozoven - Dejvice, Klíčov, Libeň, Vršovice a Hostivař.
Dne 7. listopadu 1994 byl na lince číslo 207 zkoušen nový nízkopodlažní autobus typu Neoplan N 4014/3 evidenčního čísla 3001 z provozovny Hostivař. Jednalo se o první nízkopodlažní autobus zakoupený Dopravním podnikem hlavního města Prahy.
Provoz linky byl z důvodu optimalizace linkového vedení ukončen dne 29. srpna 2008. Její kapacita se převedla na linku číslo 133 (Staroměstská - Depo Hostivař), na kterou byly nově nasazeny kloubové autobusy a částečně i na novou linkou číslo 175 vedenou v trase Florenc - U Památníku - Rokycanova - Olšanské náměstí - Flora - Orionka - Bělocerkevská - Pod Rapidem - Strašnická - V Rybníčkách - Skalka.
Provoz linky byl opětovně obnoven 1.10.2011 v trase Staroměstská - Ohrada

Autor: Admin -125- # # Zobrazeno: 7,614x     _________
Vložte příspěvek