Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobrý večer. Dnes je Úterý, 28. Června 2022


Historie linky číslo 210 v trase Smíchovské nádraží - U Otočky

01. 01. 2009 Témata: -Dopravní obsluha, Hl. m. Praha, Linky PID, Česká republika

Dne 6. února 1986 (podle některých pramenů až dne 18. února 1986) byla zavedena nová linka číslo 210 (Smíchovské nádraží – U Otočky), která byla v provozu ve špičkách pracovních dnů. Hlavním důvodem jejího vzniku se stalo částečné odstranění kapacitního přetížení linky metra C. B731 3822 (Jan Arazim)Nově vznikající sídliště v Modřanech doposud obsluhovaly autobusové linky nezajišťující přímé spojení s linkou metra B:

- 150 Nádraží Braník - U Otočky
- 157 Budějovická - Sídliště Modřany
- 165 N. Radotín - Sídl. Modřany - Jižní Město
- 170 Kačerov - Násirovo náměstí
- 190 Budějovická - U Otočky
Ze severního terminálu autobusového obratiště Smíchovské nádraží, kde byly zajištěny přestupní vazby na linku metra B a návaznou tramvajovou dopravu, byla linka číslo 210 vedena Nádražní ulicí podél tramvajové trati k zastávce Lihovar. V tomto směru autobusy zabočily před dnešní polohou zastávky vlevo na krátkou spojku (pozůstatek bývalého autobusového nádraží), z níž dále pokračovaly vpravo na Strakonickou ulici. Zde byla situována zastávka Lihovar ve směru z centra. V opačném směru byla zastávka umístěna v Nádražní ulici krátce před křižovatkou s ulicí Strakonickou. Posledně jmenována ulice dovedla autobusy na most A. Zápotockého (dnes Barrandovský most), který byl stavěn v letech 1978 až 1988. Do roku 1988 byla v provozu pouze jižní polovina mostu. Dokončovací stavební práce na severní polovině mostu si vyžádaly dočasná dopravní řešení na obou stranách. Na branickém předmostí vzniklo úrovňové křížení ulice Jižní spojka s tehdejší Modřanskou ulicí (resp. s tramvajovou tratí vedoucí na Nádraží Braník). Dne 8. listopadu 1986 byla zprovozněna přeložka tramvajové trati, která je shodná se současným stavem. K zahájení provozu na silniční přeložce s novými nájezdy na most došlo pravděpodobně až v roce 1987 nebo 1988. Trasa linky byla dále vedena Modřanskou ulicí podél tramvajové trati. Po dokončení B732 5689stavebních prací na přeložkách začala linka číslo 210 obsluhovat novou zastávku Modřanská (dnes Pobřežní cesta) situovanou u stejnojmenné tramvajové zastávky. Výše zmíněná ulice přivedla trasu do autobusové obratiště Nádraží Braník. V protisměru byla zastávka umístěna u výstupních tramvajových zastávek. V souvislosti s výstavbou podchodu a nové komunikace související s pracemi na nové tramvajové trati „Braník – Modřany“ se trasa linky v roce 1989 i v tomto směru odklonila přes autobusového obratiště (dnešní Pikovickou ulicí). Autobusy ve směru z centra pokračovaly ze zastávky Nádraží Braník dále Modřanskou ulicí, kde obsluhovaly zastávky Černý kůň, Belárie, Čokoládovny a Obchodní náměstí. Z něj zabočily vlevo do ulice K Vltavě (zastávka Na Havránce), která je přivedla na křižovatku s ulicí Pětiletky (dnes Československého exilu), do níž zabočily vpravo. V prostoru následující křižovatky s ulicí Kolarovovou (dnes Generála Šišky) byla situována zastávka Sídliště Modřany. Trasa dále vedla vlevo do Kolarovovy ulice se zastávkami Jordana Jovkova a Poljanovova do autobusového obratiště U Otočky položeného vpravo od hlavní komunikace přibližně v místech dnešní tramvajové zastávky Nad Roklí.
Již po necelých čtyřech měsících provozu, dne 3. června 1986, se trasa linky změnila. Ve směru od Smíchovského nádraží byla z Obchodního náměstí vedena přímo Modřanskou ulicí (dnes severní část Komořanské ulice) na křižovatku s nově vzniklou částí Kolarovovy ulice, do které zabočila vlevo. V této ulici se zřídila zastávka Čechova čtvrť. Na křižovatce ulic Kolarovova a Pětiletky se linka napojila na svoji původní trasu a směřovala dále na konečnou zastávku U Otočky. Tato změna přinesla pro linku číslo 210 zrušení zastávky Na Havránce.
V souvislosti s výstavbou tramvajové tratě „Braník – Modřany“ se trasa linky dne 24. dubna 1993 prodloužila o jednu zastávku. Z původní konečné zastávky U OtočkB732 5349y (opatřena novým názvem „Nad roklí“) pokračovala po trase linky číslo 165 do tehdejší zastávky Levského, která obdržela nový název „U Otočky“ zřejmě z důvodu ponechání původního označení konečné zastávky. Vpravo od hlavní komunikace vzniklo nové provizorní autobusové obratiště umístěné za dnešní tramvajovou smyčkou „Sídliště Modřany“.
V souvislosti s přestavbou křižovatky „Lihovar“ byla trasa linky vedena od 14. dubna 1995 z Nádražní ulice přímo do ulice Strakonické, to znamená, že byl zrušen průjezd bývalým autobusovým obratištěm.
Na linku byly v pravidelném provozu nasazovány standardní autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy. Doloženo je jejich vypravování z provozoven Dejvice, Vršovice a Řepy. V rámci výpomoci Dopravnímu podniku zajistili v období od 29. srpna 1992 do 29. srpna 1993 část výkonů i dopravci ČSAD Smíchov a ČSAD Příbram. Od 1. února 1993 formálně zajišťoval výkony nově vzniklý státní podnik ČSAD Ingsped, který nově uzavíral smlouvy s Dopravním podnikem hlavního města Prahy za všechny bývalé podniky ČSAD KNV Praha (s výjimkou dopravce ČSAD Klíčov).
Linka číslo 210, která za celou dobu své existence prošla pouze dvěma trvalými změnami trasy a zachovala si stále svůj „šejdrový charakter“, byla zrušena dne 26. května 1995 z důvodu zprovoznění nové tramvajové trati „Braník – Modřany“. Její kapacita se převedla především na linky tramvajové dopravy a částečně i na autobusovou linku číslo 253 (Smíchovské nádraží – Na Beránku). Nutné je ještě podotknout, že v průběhu výstavby tramvajové trati byla postupně rekonstruována Modřanská ulice zejména v úseku mezi křižovatkami s ulicí Československého exilu a Generála Šišky. Tamější komunikace byla v letech 1992 až 1995 často dočasně překládána. S tím souvisely i dočasné změny poloh jednotlivých zastávek v dotčeném úseku.
  
 
Poslední den provozu linky číslo 210:
Kmenová linka
pořadí
Ev. č.
Typ vozu
provozovna
210
1
5216
Karosa B732
Dejvice
210
2
7006
Karosa B731
Dejvice
210
3
 5600
Karosa B732
Dejvice
210
4
 7062
 Karosa B732
Dejvice
210
5
 ?
 Karosa
Dejvice

 

Autor: Admin -125- # # Zobrazeno: 13,535x     _________
Vložte příspěvek