Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobré ráno. Dnes je Pondělí, 17. Ledna 2022.


Historie linky číslo 252 v trase Chodov - Volha - Chodov

01. 01. 2009 Témata: -Dopravní obsluha, DP Praha, Hl. m. Praha, Linky PID, Česká republika

logo_dp_prahaDne 12. července 1987, v souvislosti se zahájením provozu metra na prodloužené lince III.A z dosavadní konečné stanice Želivského na Strašnickou, byla zavedena nová linka číslo 252 (Primátora Vacka - Kosmonautů) v celotýdenním provozu.pid_linka_252_uvod1 

Z konečné zastávky Primátora Vacka, kde byly zajištěny přestupní vazby na linku metra C, byla linka číslo 252 z místního autobusového obratiště vedena vpravo do ulice Ryšavého se zastávkou Dědinova. Tato ulice přivedla trasu linky na kruhový objezd, na kterém zabočila na prvním výjezdu vpravo do ulice Na jelenách (dnes je část této ulice až po křižovatku s ulicí Roztylskou opatřena názvem „U Kunratického lesa“). Před kruhovým objezdem byla situována zastávka Budovatelů, která cestujícím opět umožnila přestup na metro. V první části ulice Na jelenách byly umístěny zastávky Kunratický les, U Kunratického lesa a Volha, ve druhé části za křižovatkou s ulicí Šénovou (dnes Roztylská) zastávka U dálnice. Trasa dále pokračovala vpravo do Kubačovy ulice (dnes Chilská), v rámci které nejprve nadjezdem překonala dálnici D1 (Praha – Brno), přímo překročila křižovatku s ulicí Šmidkeho (dnes Opatovská) a zamířila k další stanici metra Družby. Na následujícím kruhovém objezdu „Litochlebské náměstí“ autobusy odbočily ihned vpravo do Klimentovy ulice (dnes Hviezdoslavova) se zastávkami Mikulova a Protivova. Na křižovatce s ulicí Novomenského (dnes U Modré školy) pokračovaly vpravo, obsloužily zastávku Modrá škola a směřovaly vlevo do Šmidkeho ulice, ze které po kratší vzdálenosti zabočily znovu vlevo do autobusového obratiště Kosmonautů, ve kterém byly rovněž zajištěny přestupní vazby na linku C pražského metra.
Provoz linky v této trase však netrval dlouho, od 15. října 1987 byla ve směru od konečné zastávky Kosmonautů zkrácena do zastávky Budovatelů (dnes Chodov). Autobusy linky číslo 252 z tohoto směru odbočily z ulice Na jelenách (dnes U Kunratického lesa) na kruhovém objezdu vpravo do Šénovy ulice, v niž byla situována výstupní i nástupní zastávka. Autobusové obratiště Budovatelů se nacházelo východně od této komunikace za stanicí metra.
Po velmi krátké době, již dne 30. listopadu 1987, se autobusy i na tuto trasu vypravily naposledy. Od 1. prosince 1987 byla linka vedena po nové polookružní trase, která jen z části kopírovala původní úsek linky číslo 252. Z konečné zastávky Budovatelů (manipulační zastávka v Šénově ulici před vestibulem metra) pid_linka_252_uvod2postupovala dále Šénovou ulicí přes zastávky Jarníkova a Na Jelenách, vpravo do ulice Na jelenách (dnes U Kunratického lesa) a přes zastávky Volha, U Kunratického lesa a Kunratický les zpět do konečné zastávky Budovatelů. Především zajišťovala dopravu studentů na/ze zastávku/y Volha k detašovanému pracovišti Vysoké školy ekonomické v Praze a přilehlým vysokoškolským kolejím. Proto se také upravil její rozsah provozu, pouze na pracovní dny a neděli večer.
V důsledku nových politických poměrů obdržela v roce 1990 zastávka Budovatelů nový název Chodov.
Výše uvedenou polookružní trasu si zachovala až do svého zrušení dne 17. listopadu 1995. V rámci optimalizace linkového vedení v oblasti Jižního města byla od 18. listopadu 1995 kapacitní linka číslo 177 (Bohnice, Nisa – Harfa) prodloužena ze zastávky Harfa do konečné zastávky Chodov. Kvůli této změně byly trasy většiny linek obsluhující zastávku Volha změněny. Linka číslo 145 (Nový Hloubětín – Chodov) se zkrátila do zastávky Opatov a linky číslo 252 a 270 (Kavkazská – Volha - Kavkazská) se trvale zrušily.
Na linku číslo 252 se v pravidelném provozu nasazovaly standardní autobusy z provozoven Vršovice a Kačerov. Od 4. září 1995 na ní byly v pracovních dnech vypravovány kloubové autobusy z provozovny Kačerov. Večer se provoz posílil standardním autobusem vypraveným z provozovny Vršovice, který na tuto linku přejel z 11. pořadí linky číslo 154. V neděli večer byl zajištěn jedním kmenovým standardním autobusem z provozovny Kačerov.
Poslední den provozu linky číslo 252:
Kmenová linka

Přejezd na linky

Typ služby Typ vozu Ev.č. Provozovna
252/1 - T Kb 4577 Kačerov
154/11 252/2 T Sd 7090 Vršovice

Autor: Citybus # # Zobrazeno: 6,736x     _________
Vložte příspěvek