Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobré odpoledne. Dnes je Pátek, 19. Dubna 2024


Jihlava - rekonstrukce křižovatky ulic Havlíčkova a Okružní

01. 01. 2009 Témata: -Dopravci KV, Kraj Vysočina, Česká republika

V květnu roku 2005 byla zahájena výstavba nového kruhového objezdu ulic Havlíčkova - Okružní. Důvodem přestavby této křižovatky bylo především zvýšení její kapacity, bezpečnosti provozu a odstranění přebytečných stožárů, které bránily řidičům ve výhledu. Vzhledem k velké hustotě stožárů, celkem jich zde bylo před rekonstrukcí 55, si křižovatka vysloužila přezdívku železný les.
V návaznosti na tuto rekonstrukci byla od počátku prázdninového provozu, kdy je nižší vypravení vozidel městské hromadné dopravy, zahájena přestavba trolejového vedení. Tuto opravu financoval Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. částkou sedmi milionů korun. Rekonstrukce si vyžádala výluku trolejbusů na linkách A, B a BI. Tyto linky byly v celém rozsahu trasy nahrazeny autobusy a trolejbusy vypravoval dopravce pouze na linky C a E v maximálním počtu 7 vozů. V prostoru této křižovatky byly po objízdných trasách vedeny linky číslo 4, A, B a BI.  Ve směru “Havlíčkova přímo” (od křižovatky ulic Havlíčkova a Pražská) byl provoz sveden z Havlíčkovy ulice vpravo do ulic Gorkého, Úvoz, Okružní a vpravo zpět do ulice Havlíčkova; provoz ve směru “Havlíčkova - Okružní” (od Hlavního nádraží Českých drah) byl za křižovatkou sveden vpravo do ulice Gorkého, Úvoz a dále vpravo do ulice Okružní. Přemístěna byla zastávka U Modety ve směru do centra města.
Přestože Dopravní podnik počítal s plánovanou výlukou trolejbusové dopravy a omezil v letech 2004 a 2005 vyřazování starších autobusů, bylo nutné pro zajištění vypravení zapůjčit tři autobusy z Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s. Jednalo se o starší autobusy typu Karosa B732 ev.č. 5525 z provozovny Řepy a ev.č. 5767 a 7073 z provozovny Kačerov. V dopoledních hodinách dne 1. července byly všechny autobusy přistaveny v provozovně Kačerov, kde si je po zběžné prohlídce převzali zástupci jihlavského dopravního podniku. Tyto autobusy zde rozšířily na dobu necelých dvou měsíců početnou flotilu původně pražských autobusů, které dopravce zakoupil v průběhu devadesátých let z důvodu nedostatku finančních prostředků. Do provozu také zasáhly dva autobusy typu Karosa B732 ev.č. 309 a 326, které byly před prázdninami již odstaveny na vyřazení.
Dopravní podnik dotoval provoz autobusů nasazených místo trolejbusové trakce částkou jednoho milionu korun. Tato částka je rozdílem v ceně za ujetý kilometr, která činní oproti elektrické trakci cca 5 korun na kilometr.
Dne 27. srpna došlo v rámci dokončovacích prací na novém kruhovém objezdu k úplné uzavírce všech jeho vjezdů. Linky  A, B a BI provozovány v následujících trasách: linky A a B byly z ulice Havlíčkova vedeny vpravo do ulice Gorkého, vlevo do ulice Úvoz a Okružní, odtud  vlevo do prostoru čerpací stanice ÖMV, kde byla zřízena provizorní konečná zastávka. Linka BI byla vedena z ulice Okružní na dočasnou konečnou zastávku u čerpací stanice OMV. Spojení s Hlavním nádražím Českých drah zajistila kyvadlová doprava, která byla vedena z Havlíčkovy ulice ze zastávky U Jánů, kam se cestující dostali pěší chůzí po starém mostě z dočasné konečné zastávky u čerpací stanice ÖMV. Dne 28. srpna byla nová kruhová křižovatka otevřena pro plný provoz IAD i městské hromadné dopravy. Zapůjčené autobusy byly navráceny pražskému dopravnímu podniku dne 26. srpna a nadále slouží na linkách Pražské integrované dopravy.

Autor: Admin -125- # # Zobrazeno: 6,456x     _________
Vložte příspěvek