Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobré ráno. Dnes je Čtvrtek, 13. Srpna 2020


Dopravní podnik města Olomouce - výluka tramvajové dopravy

30. 09. 2009 Témata: -Dopravci OK, DPMO, Olomoucký kraj, Veolia Transport Morava

logo_dpmo2 V termínu od 15. do 20. září proběhla výluka tramvajové dopravy v úseku Pavlovičky - Hlavní nádraží - Náměstí Hrdinů. Mimo provoz byly obě větvě tramvajové tratě, úsek přes Tržnici i přes Náměstí republiky. 2009-08-30-dopravni-podnik-mesta-olomouce-vyluka-tramvajove-dopravy_uvod_1Během výluky probíhaly práce na dalších etapách přestavby přednádražního prostoru, které jsou postupně realizovány od roku 2001 s předpokládaným termínem ukončení v roce 2010. Během výluky konkrétně došlo k  propojení tramvajových tratí mezi třídami Kosmonautů a Masarykova a ulicí Jeremenkova.
V průběhu výluky byla v provozu jediná tramvajová linka označená, podle svého trasování do tvaru podkovy, písmenem U. Linka byla vedena v trase Nová Ulice - Náměstí Hrdinů - Neředín, krematorium. Dopravní podnik města Olomouce na linku vypravoval vlaky ve složení 2 x T3 nebo kloubové tramvaje. Některé z nich byly od podvečerního provozu do zatažení nahrazeny sólo vozy 1 x T3.
V úsecích s vyloučeným provozem zavedl dopravce náhradní autobusovou dopravu. Jednalo se o okružní linky číslo X 1/4 a X 2/7. Jelikož Dopravní podnik 2009-08-30-dopravni-podnik-mesta-olomouce-vyluka-tramvajove-dopravy_uvod_2nebyl schopen zabezpečit tak velké vypravení autobusů, provoz linky X 1/4 zajistil dopravce Veolia Transport Morava.
Linka X 1/4 byla vedena v trase: Kosmonautů, Vejdovského, Envelopa, Tržnice, Okresní soud, Náměstí Hrdinů, Prior, Náměstí Republiky, U Dómu, Žižkovo náměstí, U Bystřičky, Kosmonautů, Fibichova, Autobusové nádraží podchod, Hodolanská, Husův sbor, Bělidla, Pavlovičky - pila, Pavlovičky; 
Pavlovičky, Bělidla, Husův sbor, Hodolanská, Autobusové nádraží  podchod, Fibichova, Kosmonautů, U Bystřičky, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Republiky, Koruna, Náměstí Hrdinů, Okresní soud, Tržnice, Envelopa, Vejdovského, Kosmonautů.
Dopravce Veolia Transport Morava nasazoval na tuto linku široké spektrum autobusů. Na lince se objevily např. autobusy Karosa B732, B952, C934, C954, SOR BN12, C12 a MAN SU222. Vozidla vypravovala olomoucká pobočka této společnosti. Bezpečností přestávky řidičů na této lince vykrývaly kvůli úspoře (devíti) kmenových pořadí vybrané spoje běžných linek dopravce Veolia 2009-08-30-dopravni-podnik-mesta-olomouce-vyluka-tramvajove-dopravy_uvod_3Transport Morava a tak se na lince objevovali i autobusy z dalších závodů tohoto dopravce. 18 řidičů tohoto dopravce, např. z provozoven v Ostravě, Litovli nebo Jeseníku, zajišťovalo provoz kmenových pořadí linky číslo X 1/4 po celý týden první etapy výluky.
Linka číslo X 2/7 byla vedena v trase Kosmonautů, U Bystřičky, Žižkovo náměstí, U Dómu, Náměstí Republiky, Koruna, Náměstí Hrdinů, Okresní soud, Tržnice, Envelopa, Vejdovského, Kosmonautů; 
Kosmonautů, Vejdovského, Envelopa, Tržnice, Okresní soud, Náměstí Hrdinů, Prior, Náměstí Republiky, U Dómu, Žižkovo náměstí, U Bystřičky, Kosmonautů.
Dopravní podnik města Olomouce nasazoval na tuto linku zejména autobusy typu Karosy B731, B732 a B932.
Přestup z autobusů na tramvajovou dopravu byl zajištěn v zastávce Náměstí Hrdinů.
Jelikož výluky takového rozsahu nebývají v Olomouci často, vyvolávalo trasování náhradní dopravy  prakticky po celou dobu výluky  mezi cestujícími 2009-08-30-dopravni-podnik-mesta-olomouce-vyluka-tramvajove-dopravy_uvod_4velké zmatky, ke kterým částečně přispěli i mimo-olomoučtí řidiči společnosti Veolia Transport Morava. Někteří z nich nebyli schopni podat cestujícím adekvátní informace. Často také docházelo k přeplňování vozidel a díky krátkému intervalu i k jejich vzájemnému sjíždění. Jedním z negativních faktorů této skutečnosti se stalo také nepříliš vhodné nasazení dvoudveřových autobusů dopravce Veolia Transport Morava, u nichž docházelo k pomalejší výměně cestujících.
Na tuto výluku navázala v termínu od 21. do 28. září 2009  další etapa, při níž byl vyloučen provoz tramvajové tratě v úseku Okresní soud - Tržnice - Kosmonautů. Tramvaje v tomto úseku nahradila autobusová linka číslo X vedená v trase Náměstí Hrdinů, Okresní soud, Tržnice, Envelopa, Vejdovského, Kosmonautů. Provoz této linky zajistil Dopravní podnik města Olomouce. Tramvajová linka U zůstala provozována ve stejné trase jako v předchozí etapě. Do provozu se v této etapě vrátily tramvajové linky číslo 2, 4 a 6.
V úterý 29. září 2009 došlo k otevření nově vybudovaného tramvajového úseku, který spojuje přednádražní prostor s třídou  Kosmonautů a tímto dnem byl obnoven standardní bezvýlukový stav.

Autor: Citybus # # Zobrazeno: 9,466x     _________
Vložte příspěvek