Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobrý večer. Dnes je Čtvrtek, 4. Června 2020


Obnova vozového parku ČSAD MHD Kladno

15. 08. 2014 Témata: -Dopravci SK, Středočeský kraj, ČSAD MHD Kladno, Česká republika

Dne 25.7.2014 byla podepsána smlouva mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy a dopravní firmou ČSAD MHD Kladno a.s. o poskytnutí dotace na obnovu vozového parku. Předmětem projektu nazvaného „Ekologická forma dopravy - nákup autobusů s pohonem CNG 2014″ je nákup 5 autobusů na ekologický pohon CNG, v bezbariérovém provedení, které nahradí autobusy na dieslový pohon, kterým končí provozní životnost. Nově pořízené autobusy budou na základě smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené se Středočeským krajem zajišťovat dopravní obslužnost na území Středočeského kraje v Středočeské a částečně Pražské integrované dopravě zejména v oblasti Kladensko a přilehlých regionech Slánska, Berounska, Rakovnicka, Mělnicka a Prahy západ. Pořízené autobusy budou bezbariérové, tím dojde ke zvýšení komfortu např. u osob se sníženou schopností pohybu a orientace, seniorů nebo rodičů s kočárky. Využití k pohonu alternativního ekologického paliva - CNG, zajistí snížení vypouštění škodlivých látek, tím bude snížen negativní dopad provozu na životní prostředí.

Projekt byl předložen k Výzvě č. 87 z regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy pro oblast podpory č.1.2 - Udržitelné formy veřejné dopravy - autobusy na ekologický pohon, vyhlášené v lednu 2014. Celkové způsobilé náklady projektu jsou plánovány ve výši 25 010 tis. Kč, výše podpory z rozpočtu Regionálního operačního programu Střední Čechy s využitím finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje je nejvýše 40%, tj. v maximální výši 10 004 tis. Kč. Uvedení vozidel do provozu se předpokládá do konce listopadu 2014.

Firma navazuje na úspěšný první projekt, kdy na přelomu let 2013 a 2014 bylo s finančním příspěvkem z ROP NUTS 2 Střední Čechy pořízeno 12 nových bezbariérových ekologických autobusů s pohonem na CNG.

Dopravce ČSAD MHD Kladno a.s. provozuje celkem 170 autobusů, z toho je v současné době již 28 autobusů s pohonem na zemní plyn. Celkem za rok ujedou autobusy 11 mil. km a přepraví 17 mil. cestujících.

0

a

c

d

Autor: ČSAD MHD Kladno # # Zobrazeno: 2,612x     _________
Vložte příspěvek