Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobrý večer. Dnes je Středa, 20. Června 2018


Dopravní podnik hlavního města Prahy - lanová dráha na Petřín se po rekonstrukci znovu rozjela

08. 04. 2016 Témata: DP Praha, Hl. m. Praha, Linky PID, Česká republika

logo_dp_praha

lanovka-uvod

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnešním dnem uvedl slavnostně znovu do provozu lanovou dráhu na Petřín. Ta se s cestujícími rozjela poprvé od loňského září, kdy byla časovou náročností a rozsahem oprav ojedinělá rekonstrukce zahájena.Petřínská lanová dráha se dočkala především nového prefabrikovaného železobetonového mostu ve stanici Nebozízek.

Původní most na lanové dráze se totiž vlivem špatného podloží pohyboval směrem ke stanici Újezd a mírně se nakláněl směrem ke Smíchovu.Po výstavbě nové mostní konstrukce a nástupiště na Nebozízku byly položeny kolejnice, následovaly elektroinstalační práce. Nástupiště i most získaly nové osvětlení, přístupové schody a zábradlí, zastávka Nebozízek novou vstupní bránu. Prostor mezi jednotlivými mostními díly byl vyplněn kompozitem s protiskluzovou úpravou.

15. března byla úspěšně provedena první orientační zkouška pojezdu vozu po trati a kontrola průjezdnosti kolem stanice Nebozízek. Opravy souběžně proběhly také v horní stanici Petřín, konkrétně jejího bezpečnostního systému a technologického zázemí. Ve dnech 22. až 24. března proběhla odborná kontrola všech lan, čtyř náprav vozů a revize provozu dráhy. Úspěšně pak proběhlo řízení o povolení zkušebního provozu.

Ve stanici Újezd byla zrekonstruována vstupní hala, nástupiště i toalety pro cestující, dále bylo opraveno a dovybaveno zázemí pro zaměstnance. Na trati byla namontována nová úsporná LED svítidla. Odstávku podnik využil i k pravidelné revizi dráhy i vagónů, kde byly vyměněny podlahy a upraven vnější lak.

„Lanovka na Petřín je už dlouhá léta nejvýznamnější dopravní atrakcí Prahy. Využívají ji tisíce Pražanů i turistů, proto jsem rád, že se rekonstrukci podařilo dokončit a s nastupujícím jarem bude lanovka všem zájemcům opět plně k dispozici,” řekl náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

„Úspěšně jsme završili dosud nejrozsáhlejší a zároveň nejdelší rekonstrukci petřínské lanové dráhy, která zajistí především větší stabilitu, bezpečnost a komfort pro cestující. Náklady na rekonstrukci mostu v souladu s plánem nepřesáhly 24 milionů korun,” uvedl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP.

Zároveň se v prostorách horní stanice Petřín návštěvníkům opětovně zpřístupnila stálá expozice mapující historii lanové dráhy na Petřín a (dnes již zaniklé) lanové dráhy na Letnou. Expozice byla nově rozšířena o několik panelů, které přibližují právě proběhlou rekonstrukci lanové dráhy, včetně několikaminutového videa s nejzajímavějšími záběry z této rekonstrukce.

Lanovka na Petřín (dlouhá 510 metrů) je v provozu od roku 1891, kdy jezdila s pohonem na vodní převahu. Po odstávce související s první světovou válkou se na trasu vrátila v roce 1932, kdy už jezdila na elektřinu. Po ničivých sesuvech půdy v roce 1965 byla trať obnovena až o dvacet let později. Tehdy byla začleněna do systému MHD. Ročně přepraví kolem 1,9 milionu cestujících. Na trase se nacházejí tři zastávky, po kolejích jezdí dva vozy pocházející z roku 1985, které dosud fungují na původních, lehce upravených, podvozcích z roku 1932.

Po rekonstrukci mostu lanovka jezdí dle letního jízdního řádu, tedy v intervalu 10 minut. Doba jízdy jednoho spoje lanové dráhy na Petřín je 5 minut, včetně odbavení cestujících ve stanici Nebozízek. V případě většího zájmu cestujících Dopravní podnik standardně vypravuje jízdy nad rámec schváleného jízdního řádu. Těch bylo v loňském roce 632, v roce 2014 pak 1 152 a v roce 2013 celkem 754 mimořádných jízd.

lanovka_1

lanovka2

lanovka_2

lanovka_3

lanovka4

lanovka_5

lanovka6

lanovka7

lanovka10

lanovka9

Autor: TZ-DPP # # Zobrazeno: 2,040x     _________
Vložte příspěvek