Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobré ráno. Dnes je Středa, 25. Dubna 2018


ROPID - Představení tří návrhů změn v tramvajové dopravě

08. 04. 2016 Témata: -Dopravní obsluha, Hl. m. Praha, Linky PID, Česká republika

logo_ropiduvodDva hlavní a jeden doplňkový návrh nyní nejsou představovány jako návrhy finální, ale jako návrhy, které ukazují, jakým směrem by se mohla podoba pražské tramvajové sítě v dalších měsících či letech vyvíjet. Nad nimi se nyní rozběhne diskuse s městskými částmi, která povede v dalších týdnech k vytvoření návrhu finálního. Ten bude představen v průběhu června a pouze v případě shody na podobě řešení jednotlivých oblastí zaveden nejdříve v září letošního roku.


Hl. m. Praha ani organizace ROPID neplánují změnit podobu tramvajové sítě za každou cenu. ROPID je pro město, městské části, dopravce i veřejnost servisní organizací, která má povinnost reagovat na zaslané podněty a předkládat varianty možných řešení.V uplynulých měsících zaslaly městské části organizaci ROPID téměř 30 podnětů k podobě tramvajové dopravy na svých územích, od cestujících přišlo v rámci ankety k tramvajové dopravě, která proběhla v měsíci únoru, celkem cca 1 800 připomínek a řada dalších problémů k řešení vyplynula z analýzy celosíťových i průběžně prováděných profilových dopravních průzkumů.

8092

Návrh základních úprav (modrý) (méně změn s důrazem na zachování převážné většiny současných spojení, ale s rizikem intervalové úpravy v sedlech pracovních dnů)

Návrh základních úprav (modrý)

mapa_navrh_zakladnich_uprav1

Méně změn s důrazem na zachováí převážné většiny současných spojení, ale
s rizikem intervalové úpravy v sedlech pracovních dnů.

zachovává současný rozsah provozu na tramvajové síti. Soustřeďuje se především na posílení přetížených centrálních úseků tramvajových tratí, přičemž za tímto účelem mírně omezuje provoz na některých okrajových tratích. Snahou návrhu je nabídnout řešení základního okruhu problémů, které zaslaly městské části a cestující. Aby bylo možné tyto problémy řešit, je při zachování stávajících výkonů mírně prodloužen interval jednotlivých linek v období sedel pracovních dnů cca od 9:30 do 14:30 hodin (na páteřní lince 9 z pěti minut na šest, na ostatních linkách z deseti minut na dvanáct).  Intervaly linek ve špičkách se nemění.

pro_a_proti_navrh_zakladnich_uprav-1

Návrh příležitostí (oranžový)

oranzovy

Více změn s důrazem na respektování až 70 % přání městských částí a cestujících, ale s rizikem rušení některých dnešních spojení v souvislosti se splněním jiných požadavků.

Návrh předkládá možnosti řešení výrazné většiny podnětů, které k tramvajové dopravě zaslaly městské části a cestující. Zabývá se posilou kapacitně přetížených úseků a obnovou některých poptávaných přímých spojení. Koncepce linkového vedení je založena na 24 linkách, které mají shodný interval ve špičkách pracovních dnů 8 minut, v sedle okolo poledne 10 minut, večer 20 minut a o víkendech 15 minut. Tyto linky jsou doplněny o jednu páteřní tramvajovou linku 9 v polovičních intervalech. Návrh obsahuje východní tangenciální linku 19 z oblasti Libně a Vysočan do Strašnic a do Hostivaře, naopak na rozdíl od návrhu základních úprav při tomto řešení nezachovává provoz tramvajové linky 20 v původní trase (nahrazeno v úseku Divoká Šárka - Újezd provozem linky 23).

pro_a_proti_navrh_prilezitosti

Doplňkový návrh vídeňský (zelený)

zeleny

Zásadní koncepční změna, která vhodněji umožňuje přizpůsobit
kapacitní a prokladovou nabídku na koncových úsecích.

Pro optimální realizaci by návrh vyžadoval navýšení objemu prostředků na provoz. Za současných podmínek je předkládán v kontroverzní podobě s různými intervaly skupin páteřních linek. U návrhu převyšují vzniklá negativa počet dosažených pozitiv a k systému páteřních linek se rovněž negativně vyjádřila zásadní většina respondentů v tramvajové anketě.

Návrh vídeňský se snaží nabídnout alternativní variantu linkového vedení k systému směrovému. Rozdíl oproti směrovým návrhům spočívá v redukci počtu čísel linek, nikoliv však v počtu spojů. Tento systém je založen na základní síti silných linek provozovaných v krátkých intervalech, proto se mu také říká páteřní. Je preferován v řadě západoevropských měst, jejichž tramvajové provozy prošly významnou modernizací (přestavba na bezbariérový provoz, nové tratě i vozidla). Cílem těchto měst bylo vytvořit přehledný, jednoduchý a pro cestující zapamatovatelný systém s méně linkami, u nichž je hlavním parametrem kvality dopravy jejich krátký interval. Také Praha v posledních letech investovala vysoké prostředky do modernizace sítě a nákupu nových tramvajových vozidel. Proto je v rámci procesu přípravy změn v tramvajové dopravě předkládán i vídeňský návrh. Pro představu, co by takový koncept provozu poměrně zásadně odlišný od dosavadních pražských zvyklostí pro Prahu znamenal a jaká by měl pozitiva i negativa.

pro_a_proti_navrh_vidensky

zmeny_tras_tramvaji

Autor: TZ Ropid # # Zobrazeno: 2,622x     _________
Vložte příspěvek