Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobré ráno. Dnes je Úterý, 19. Června 2018


ROPID - Trvalé změny PID od 1. 5. 2016

16. 04. 2016 Témata: -Dopravní obsluha, Hl. m. Praha, Linky PID, Česká republika

logo_ropidSouhrn nejvýznamnějších změn jednotlivých linek k 1. 5. 2016

137 Linka je  sloučena  s původní  trasou linky 174 do trasy Na Knížecí - U Waltrovky - Jinonice - Nové Butovice - Mládí - Luka -Velká Ohrada (v úseku Nové Butovice - Velká Ohrada jede pouze v pracovní dny cca od 6:00 do 20:00). Původní úsek Sucharová - Bavorská nahrazen linkou 149.

149 Linka je celodenně a celotýdenně prodloužena o úsek Nové Butovice - Bavorská v trase původní linky 137.

172 Linka je odkloněna do zastávky Smíchovské nádraží, ruší se zastávky Radotínská a Závodiště Chuchle. V úseku Velká Chuchle - Na Hvězdárně jede pouze část spojů.

174 Původní trasa linky je převedena na linku 137. Nová trasa linky (Kukulova /Vypich -Nemocnice Motol- Luka -Řeporyjské náměstí- Třebonice) vzniká přečíslováním současné linky 179, posílené o spoje linek 301 a 352 v úseku KukulovaA/ Vypich - Luka.

179 Linka je zrušena, resp. přečíslována na 174 a zároveň posílena o přečíslované spoje linek 301 a 352 v úseku KukulovaA/ Vypich - Luka.

244 Zrušeny zastávky Kazínská, Škola Velká Chuchle, Velká Chuchle, Starochuchelská, prodloužení intervalů v pracovní dny ráno z 12 na 15 minut.

301 Zkrácení linky o úsek Luka - Kukulova/Vypich (autobusy linky 301 budou v tomto úseku nové označeny jako linka 174 a bude zde umožněn nástup všemi dveřmi i ve směru z Prahy).

352 Zkrácení linky o úsek Luka - Kukulova/ Vypich (autobusy linky 352 budou v tomto úseku nově označeny jako linka 174 a bude zde umožněn nástup všemi dveřmi i ve směru z Prahy).Úprava v provozu autobusových linek 179, 301 a 352 umožní cestujícím na území hl. m. Prahy v úseku Vypich - Luka i ve směru Luka nastupovat do všech spojů všemi dveřmi. Opatření nespočívá ve změně tras linek, ale zejména v jejich novém označení a změně způsobu odbavení.

1) Zjednodušení cestování mezi Vypichem a Stodůlkami

Úprava v provozu autobusových linek 179, 301 a 352 umožní cestujícím na území hl. m. Prahy v úseku Vypich - Luka i ve směru Luka nastupovat do všech spojů všemi dveřmi. Opatření nespočívá ve změně tras linek, ale zejména v jejich novém označení a změně způsobu odbavení

Dopravním opatřením je primárně reagováno na skutečnost, že na příměstských linkách 301 a 352 probíhá při jízdě ve směru z Prahy nástup cestujících pouze předními dveřmi za účelem prokázání se řidiči platným jízdním dokladem. V oblasti Jihozápadního Města skládajícího se ze sídlištních komplexů, jež generují vysoký počet cestujících, byla tato praxe cestujícími i příslušnou městskou částí od zahájení provozu kritizována, často totiž dochází k nepřehledné situaci pro cestující, kteří musí rozlišovat, zda se jedná o městskou linku 179 nebo příměstské linky 301 či 352, čímž dochází ke zdržení při odbavování, které se následně odráží ve zpožďování a sjíždění spojů daných linek a v jejich nerovnoměrné obsazenosti.

Prvním opatřením je přečíslování stávající autobusové linky 179 na 174, která historicky patří na území Jihozápadního Města, a MČ Praha 13 si dlouhodobě přeje její návrat do trasy Amforová - Luka - Bucharova - Motol - Nemocnice Motol - Vypich. Dosavadní trasa linky 174 z Velké Ohrady do Nových Butovic bude ke stejnému datu v plném rozsahu spojů propojena v Nových Butovicích se spoji linky 137 pod číslem 137, tj. cestující z oblasti Nárožní se bez přestupu dostanou např. na Malvazinky nebo do zastávky Na Knížecí.

Druhé opatření se týká příměstských autobusových linek 301 a 352, které pojedou ve směru dopravy stejně jako dnes, pouze budou formálně ukončeny v zastávce Luka, v níž dojde ke změně jejich čísla na městskou linku 174. Jako linka 174 budou všechny jejich spoje pokračovat přes Nemocnici Motol na Vypich. Informace bude umístěna i na čelním i bočním transparentu vozu.

Mezi zastávkami Luka, Nemocnice Motol a Vypich bude v provozu pouze městská linka 174. Při cestě z Prahy pojede část jejích spojů jako dnes do Řeporyj či Třebonic, část spojů bude pokračovat jako linky 301 do Chýnice či 352 do Jinočan ve stávajících parametrech i polohách spojů. Tyto spoje budou v jízdním řádu i na transparentech označeny, tudíž cestující využívající příměstské linky dále do regionu budou i nadále o přímém spojení adekvátně informováni.

Navrhované řešení přinese urychlení odbavování cestujících na pražských zastávkách mezi Vypichem a zastávkou Luka, povede k vyšší spokojenosti cestujících i řidičů, zpřehlední linkové vedení a zjednoduší orientaci v jízdních řádech, kde musí cestující jedoucí po Praze svůj spoj vyhledávat ve třech jízdních řádech. Povinnost nastupovat do příměstských linek pouze předními dveřmi s prokázáním se platným jízdním dokladem zůstane zachována ve směru z Prahy až od zastávky Luka (včetně).

Pro cestující z Chýnice, Ořecha, Zbuzan či Jinočan se nemění počet ani interval spojů, mění se však počet pásem, kterými do centra při cestě dále než do zastávky Luka projedou. Dojezdové pásmo B platí nadále pro cesty po Řeporyjské náměstí, dojezdové pásmo O nadále platí pro cesty k metru Luka, ale pro cesty do dalších zastávek již bude od 1. 5. 2016 nutné si zakoupit jízdenku pro pražské pásmo P (pásmo P je zdvojené), neboť úsek Luka - Nemocnice Motol - Vypich již bude plnohodnotně tarifován jako úsek v Praze. Místo třípásmových jízdenek pro pásma 1, B, O bude pro tyto cesty z Chýnice, Ořecha, Zbuzan či Jinočan dále za zastávku Luka potřebná tipásmová jízdenka platná pro pásma 1, B, O, P, P. Tutéž jízdenku budou potřebovat i v opačném směru.

Pro cestující z Třebonic a Řeporyj se nemění počet ani interval spojů, pouze číslo linky ze 179 na 174.

jr_174-kopie

2) Návazné úpravy na městských linkách 137 a 149

Na základě podnětů cestujících na nepřehledné trasování a pásmování linky 137 (část spojů vždy jen v části trasy) bude stávající linka 137 vždy v pracovních dnech cca od 6 do 20 hod. v intervalu 30 min. od Nových Butovic vedena po trase dnešní linky 174 na Velkou Ohradu. Opatření zachovává přímé spojení Velké Ohrady se starými Stodůlkami, a zároveň starých Stodůlek s Novými Butovicemi, rovněž nabízí přímé spojení oblastí Prahy 13 s novou zástavbou v okolí Waltrovky, s finančním úřadem v Peroutkové ulici a s nemocnicí Na Malvazinkách. Mezi Waltrovkou a Novými Butovicemi bude celotýdenně večer a v neděli dopoledne zkrácen interval z 60 na 40 minut a zlepšen intervalový proklad s linkou 149.

Zrušený úsek linky 137 od Nových Butovic na Bavorskou nahradí celodenně a celotýdenně prodloužená linka 149, která v současnosti na Nových Butovicích ve směru od Jinonic končí. Cestující od Bavorské budou moci i nadále dojet do Jinonic, ale nově i přímo do oblasti Košíř, Strahova, Střešovic a Dejvic. V ranním období dojde v úseku Nové Butovice - Bavorská k prodloužení intervalu z 10 na 12 až 15 min., celotýdenně večer, v sobotu ráno a v neděli dopoledne ke zkrácení intervalu z dnešních 60 na 30 až 40 min., v ostatních obdobích zůstane současný interval zachován.

3) Vyřešení obslužnosti Velké Chuchle

Od 4. ledna 2016 bylo zrušeno zajíždění linky 244 do Velké Chuchle na základě stanovení místní úpravy vydaného příslušným silničním správním úřadem v Radotí. V něm je zakázáno odbočení vozidel delších než 9 metrů ve směru od Radotína přes železniční přejezd do Velké Chuchle a zpět. Stanovení bylo vydáno na podnět Policie ČR. Od počátku ledna jednali intenzivně zástupci organizace Ropid i Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. se zástupci Velké Chuchle i Radotína, kde sídlí správní úřady, aby bylo možné zatím alespoň částečně obsluhu velké Chuchle linkou 244 obnovit.

Výsledkem jednání je k termínu 1. 5. 2016 prodloužení dosavadní autobusové linky 172 na Smíchovské nádraží a úplné zrušení zajíždění linky 244 do Velké Chuchle, tedy přes železniční přejezd. Zároveň dojde s ohledem na nutnost úhrady zvýšených nákladů na prodloužení linky 172 k mírnému prodloužení intervalů na lince 244.

172

.

Autor: TZ Ropid # # Zobrazeno: 2,025x     _________
Vložte příspěvek