Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobré poledne. Dnes je Středa, 26. Února 2020


ROPID - Změny nočních linek

27. 07. 2017 Témata: Linky PID, Česká republika

logo_ropidNa základě opakovaně provedených dopravních průkumů bylo zjištěno trvalé překračování Standardů bsazenosti v noční dopravě. Nedostatečná Kapacita ředevším v centrální části Prahy vede k pravidelnému přetěování nočních tramvajových linek v oblasti Anděla, Lazarské,Václavského náměstí a Náměstí Republik i přes plošné Zkrácení intervalů o víkendových nocích v roce 2015 ze 30 na 20 minut. Po vyhodnocení všech možností řešení proto dojde v noci z 2. na 3. září 2017 k úpravě linkového vedení nočních autobusových linek, jejichž úkolem bude při minimálním nárůstu nákladů pomoci přetížené tramvajové dopravě v centrální části města, a to propojením jednotlivých linek skrz centrum Prahy. Zároveň bude na území Prahy rozšířena noční obsluha o dalších 10 čtvrtí, které dosud žádnou noční obsluhu neměly (Dolní Chabry, Cholupice, Klánovice, Koloděje, Lipence, Miškovice, Přední Kopanina, Štěrboholy, Točná, Třebonice).

Nové trasy nočních autobusů

901

Trasa linky bude zachována, změněno bude pouze její ukončení v oblasti Andělu tak, aby linka umožňovala společný přestup s linkami ve shodném směru. Ukončena tak bude v ulici Plzeňské (v bývalé výstupní zastávce linky 508) a nástupní zastávka bude v ulici Nádražní ve společné zastávce s tramvajovou linkou 94 směr Smíchovské nádraží a autobusovou linkou 907. Všechny přestupní vazby na trase linky 901 zůstávají zachovány.

902

Prodloužení jednoho páru spojů linky 902 z Řeporyjského náměstí do Třebonic znamená rozšíření noční dopravní obsluhy o další územní celek Prahy, který dosud takovou obsluhu neměl. Všechny přestupní vazby na trase linky 902 zůstávají zachovány.

903

Stávající linka 903 v trase Palmovka – Sídliště Rohožník bude zrušena a v úseku Palmovka – Pod Táborem nahrazena linkou

959, v úseku Za Horou – Sídliště Rohožník pak linkou 908. Sídliště Rohožník a přilehlá oblast na trase stávající linky 903 tak získá spojení prostřednictvím linky 908 až do centra, na Masarykovo nádraží, Hlavní nádraží, Karlovo náměstí nebo Anděl.

Pod číslem 903 bude zavedena nová linka v trase Chaplinovo náměstí – Nádraží Radotín, která zajistí noční obsluhu horní části Barrandova, Slivence, Lochkova a Radotína v pravidelném prokladu s linkou 951.

904, 910

Pro lepší obsluhu centra a zároveň odlehčení přetížené tramvajové dopravě v centrálním uzlu Lazarská, budou do jeho blízkosti odkloněny stávající linky 904 a 910. Ve směru od Anděla, resp. Strahova budou nově zastavovat v tramvajové zastávce Jiráskovo náměstí na Rašínově nábřeží a dále budou pokračovat do ulice Myslíkova, kde bude také zřízena zastávka „Myslíkova“, která bude svou polohou nejbližší možná k nočnímu centrálnímu přestupnímu bodu Lazarská. Linky 904 a 910 se pak vrátí na svou stávající trasu v zastávce Štěpánská. Tímto odklonem tak nedojde k žádnému vynechání stávajících zastávek. V opačném směru bude v ulici Žitná za křižovatkou s ulicí Ve Smečkách zřízena zastávka „Ve Smečkách“, která bude sloužit jako nejbližší spojení s centrální oblastí Václavského náměstí. Tato jednosměrná zastávka bude obsluhována linkami 904, 907, 908 a 910. Výhledově se ještě uvažuje o zřízení zastávky „Novoměstská radnice“ ve spodní části ulice Žitná.

Na základě častých stížností cestujících a opakovaných dotazů dojde pro zpřehlednění orientace a sjednocení nástupů v oblasti Andělu ke změně uspořádání zastávek v tomto uzlu. Ve směru od Sídliště Stodůlky (linka 904), Zbraslavi (linka 907) a Jinonice (linka 908) budou noční autobusové linky nově zastavovat ve společné tramvajové zastávce „Anděl“ v ulici Nádražní. Tím dojde ke sjednocení nástupu ve směru do centra a Autobusové inky 904, 907 a 908 tak mohou sloužit jako alternativa ke stávajícím tramvajovým linkám 98, 99 resp. 94. Autobusové noční linky následně obslouží i zastávku Lidická, kde je v současnosti silná poptávka a linka 94 kapacitně nestačí.

907

V centrální oblasti města dochází k propojení stávajících linek 907 a 915, které nyní končí ve směru ze Zbraslavi na Andělu resp. ve směru z Nebušic na Hradčanské. Nyní bude linka vedena pod jedním číslem 907 a bude z obou stávajících konečných pokračovat přes centrální oblast města jako alternativa k nočním tramvajovým linkám. Nabídne přímé spojení z oblasti Anděla, centra (zastávky Štěpánská, I. P. Pavlova) a Náměstí Republiky na Hradčanskou. Cestujícím nabídne z Náměstí Republiky přímé spojení letenským tunelem na Hradčanskou bez nutnosti cestování přes Holešovice, kde jsou pravidelně přetěžovány tramvajové linky 91 a 96. Díky úbytku tranzitních cestujících tak dojde tak k částečnému uvolnění kapacity pro obyvatele Holešovic a Letné. Ve směru na Zbraslav zase linka nabízí alternativu k  přetížené tramvajové lince 94 ve spojení centra s oblastí Andělu a Smíchova a pomůže tak uvolnit kapacitu v nočních tramvajích pro cestující na Barrandov. V koncových úsecích budou všechny spoje linky 907 prodlouženy ze Zbraslavi do Lipenců (které dosud noční obsluhu neměly) a jeden pár spojů obslouží také Přední Kopaninu.

908

Linka 908 bude zachována ve stávající trase Jinonice – dAnděl, okud bude dále prodloužena ulicí Lidickou, přes Jiráskovo náměstí, I. P. Pavlova, Hlavní nádraží a Masarykovo nádraží a dále ulicí Koněvovou přes Malešice až na Sídliště Rohožník. V úseku Sídliště Rohožník – Za Horou nahradí spoje linky 908 Stávající inku 903. Svou trasou bude znamenat posílení vytíženého úseku Florenc – Ohrada (ul. Koněvova), kde doplní stávající linku 909.

909

Pro zvýšení kapacity v úseku Náměstí Republiky - Vítězné náměstí (stávající tramvajová linka 91), bude nově Prodloužená a utobusová linka 909 ze zastávky Bílá Labuť přes Náměstí Republiky, Letenským tunelem na Hradčanskou, Vítězné náměstí a Suchdol. Linka by měla sloužit jako alternativa pro přímé a maximálně rychlé spojení centrální oblastí města s Prahou 6. Zároveň v pravidelném prokladu zkrátí na polovinu stávající hodinový interval linky 902 v úseku Vítězné náměstí – Suchdol. Bude tak zajišťovat navýšení kapacity bez nutnosti přestupu v hojně využívaném spojení mezi oblastí zastávky Kamýk a centrem města. V úseku Bílá Labuť – Dubeč bude zachována stávající trasa. Linka 909 bude nově prodloužena do Kolodějí a jeden pár spojů až do Klánovic. Tím bude nově zajištěna noční doprava oblastí, které byly nyní bez noční dopravní obsluhy.

911 + 915

Trasa linky 911 zůstává v úseku Nádraží Hostivař - Za Avií beze změny, v oblasti Čakovic však dochází k úpravě jejího koncového úseku. Ze zastávky Za Avií linka dále pokračuje do nově zřízené zastávky Cukrovar Čakovice, odkud polovina spojů pokračuje dále přes zastávky Čakovický zámek a Krystalová do obratiště Sídliště Čakovice. Druhá polovina spojů pokračuje Že zastávky Cukrovar Čakovice pod číselným označením 915 přes zastávky Nádraží Čakovice, Ke Stadionu, Náměstí Jiřího Berana, Čakovice a Radonická do Miškovic, kde je ukončena. Sídliště Čakovice, kde je v dohledné budoucnosti očekáván další rozvoj bytové výstavky, a Miškovice tak nově získají v rámci systému PID spojení noční dopravou.

913

Vzhledem k stále rostoucí poptávce v tangenciálních směrech na denních linkách PID zejména v okrajových obdobích provozních dnů bude tato nabídka rozšířena nově i v nočním období.

Pilotním projektem nočního tangenciálního spojení bude relace sever - jih na pravém břehu Vltavy částečně kopírující tangenciální směry linek 136 a 177 prostřednictvím nové noční linky 913. Tato linka bude provozována v intervalu 60 minut v trase

Dolní Chabry - Kobylisy - Střížkov - Vysočanská - Ohrada - Flora - Slavia - Spořilov - Nemocnice Krč - Novodvorská - Sídliště Písnice - Točná. Nová noční linka nabídne zcela nové možnosti nočního propojení významných lokalit Vršovic, Vinohrad a Žižkova s Krčí, Spořilovem na jižní straně a s Vysočany a Prosek na straně severní a umožní tak noční spojení bez nutnosti cestování přes centrum.

959

Příměstská noční linka 959 nově zajišťuje obsluhu Štěrboholy, které dosud noční dopravu neměly a zároveň nabízí územním celkům na své trase spojení s přestupním uzlem Palmovka. Linka 959 nově převezme roli linky 903 při zajištění noční dopravní oibsluhy v úseku Palmovka - Pod Táborem.

img-20170722-wa0002

Autor: TZ Ropid # # Zobrazeno: 2,624x     _________
Vložte příspěvek