Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobré ráno. Dnes je Čtvrtek, 27. Února 2020


Dopravní podnik hlavního města Prahy - 15 let od povodní, vylepšení protipovodňové ochrany

14. 08. 2017 Témata: -Dopravní obsluha, Hl. m. Praha, Linky PID

logo_dp_prahauvodV těchto dnech si Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připomíná 15 let od ničivých povodní. Když 1,2 milionů m3 vody zaplavilo v roce 2002 prostory sítě pražského metra, neobstála proti ničivému živlu rozvodněné Vltavy ani tehdejší protipovodňová opatření. Ta by totiž dokázala zabránit stoleté vodě, nikoliv však ještě o 180 cm vyšší hladině Vltavy. Zkušenosti z povodní DPP využil pro tvorbu nových, účinných protipovodňových opatření, jež jsou připravena opakování podobné katastrofy již zabránit.

Mnoho probdělých nocí, stres, zprávy o zatopených stanicích metra a omezeních provozu - nejen to si u příležitosti 15. výročí povodní v Praze připomínají pracovníci DPP. Z nešťastného scénáře povodní v roce 2002, během nichž bylo zatopeno 19,6 km tratí, 18 stanic a 2 vlakové soupravy metra, DPP čerpal při tvorbě nové protipovodňové ochrany. Pravděpodobnost zaplavení metra jako v roce 2002 je tak minimalizována.

Povodně v roce 2002 byly ničivé pro celé město, ale obzvlášť zasáhly právě MHD, kde se škoda vyšplhala na téměř 7 miliard. Dnes můžu s jistotou říct, že jsme se poučili z řady chyb a udělali mnoho opatření, abychom byli na takové krizové situace lépe připraveni,” uvedla Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy.

Kromě řady technických opatření a technologických vylepšení se DPP také zaměřil na zdokonalení Povodňového plánu, který byl navíc ověřen při cvičeních. Podle nově zadaných pravidel pravidelně monitorujeme vývoj povodňových situací, abychom dokázali zajistit včasnou evakuaci a uzavírání stanic a tunelů v ohrožených oblastech,” uvedl Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP a dodal: „Jako nejdůležitější vidím komunikaci a koordinaci veškerých složek Povodňové komise a krizového štábu.”

I když povodně v roce 2002 na několik týdnů ochromily Prahu a její systém metra, díky náhradní autobusové dopravě, se kterou pomohlo kromě DPP až 75 mimopražských řidičů, mohli Pražané během krize nadále využívat MHD. Následky povodní DPP dokázal odstranit v rekordně krátkém čase. Po padesáti dnech byla voda odčerpána a polovina zatopených stanic znovuotevřena ještě do Vánoc.

Původní protipovodňová ochrana nepočítala s povodněmi, jaké se udály v roce 2002. Všechna technická a technologická zařízení byla umístěna v podzemí v úrovni kolejiště tak, aby zabránila stoleté vodě. Hladina Vltavy během záplav v roce 2002 však o 180 cm převýšila stoletou vodu, a proto došlo k zaplavení nechráněné přístupové cesty eskalátorů a schodišť a následně i stanic metra a jeho tratí.

DPP proto nechal zkonstruovat modernější ochranné zdi, tzv. hradítka, která jsou o 60 cm vyšší, takže by již měla odolat úrovni povodně z roku 2002. Hradítka chrání před vniknutím vody z povrchu do stanic a tunelů.

Před patnácti lety však silný příliv vody zničil i tlakové uzávěry, které měly zabránit zaplavení jednotlivých stanic metra. DPP je všechny opravil a může je kdykoliv v případě potřeby použít. Tyto masivní ocelové tlakově odolné uzávěry ve stanicích metra a tunelech slouží jako druhý ochranný systém v případě, že by povrchová ochrana byla neúčinná nebo jinak narušená.

Voda v roce 2002 se mezi stanicemi ale také přelévala přes přestupové chodby a kabelové kanály. Ty sice byly utěsněny průchodkami kabelů, avšak příliš vysoký tlak vody průchodky poškodil. DPP proto po povodních všechny kabelové průchodky upravil. Nyní mají tlakovou odolnost 6 atmosfér. DPP všechny průchodky eviduje a pečlivě sleduje jejich uzavření. Podle bezpečnostních pravidel mohou být otevřeny jen při opravných pracích na dobu maximálně 72 hodin.

Vylepšení se dočkal rovněž systém odčerpávání. Všechny výtlaky čerpacích stanic jsou upraveny a napojeny na kanalizační síť díky nově nainstalovaným kulovým ventilům. Ty zabrání zpětnému toku vody v případě, že dojde k výpadku napájení a čerpadla přestanou čerpat.

Povodně 2002 v číslech

  • 0 - ztráty na životech nebo zranění cestujících či zaměstnanců DPP
  • 2 - zatopené vlaky metra. Do provozu v metru se vrátily v letech 2004 a 2005. Jsou označeny dvojitou modrou vlnovkou nad dveřmi kabiny strojvedoucího.
  • 12 - mimopražských dopravních podniků a 75 řidičů pomohlo s provozem MHD ve dnech 14. 9. - 30. 11. 2002 (celkem najeli 300 900 km a odpracovali 22 400 hodin).
  • 18 - stanic metra zcela nebo zčásti zatopeno
  • 19,6 km - zatopených tratí metra
  • 25 - 30 m - největší hloubka, ze které se čerpala voda v pražském metru
  • 107 - ramen zaplavených pohyblivých schodů
  • 5 300 m³/s - nejvyšší naměřený průtok na Vltavě byl v Praze (více už neměřitelné)
  • 1,2 mil. m3 - vody odčerpáno z pražského metra (pro srovnání: jihočeský rybník Svět má objem 3,3 mil. m3)
  • 6 995 mil. Kč - celkové škody DPP

Fotogalerie - Praha povodně 2002

5701Karosa B732 ev.č.5701 je připravena u Hotelu Hiton na evakuaci obyvatel Prahy 8, 13.8.2002

metro_florenc_cVoda z vestibulu již silně prosakuje do stanice metra, odkud ještě odjíždějí poslední noční vlaky metra, 13.8.2002

info_metroInformace Dopravního podniku o aktuálním provozu metra z úterý 13.8. 2002 z večeních hodin

holesovice_13-21Pilíře Železničního mostu již téměř zaplavila voda, 13.8.2002

b941_6194Autobusy ze Severního města byly ukončeny na Českomoravské, 14.8.2002

b732_5489-1Karosa B 732 ev.č. 5489 na lince č. 107 projíždí odklonovou trasou okresem Praha Západ, 14.8.2002

zenklova1_dopZenklova ulice 14.8.2002 dopoledne je v oblasti Palmovky zatopená

matro_palmovkaVýchodní vestibul metra B na Palmovce je zcela zatopený, 14.8.2002

podbabska2

gar_dejvice

podbabskaObyvatelé Prahy sledují Vltavu v místech, kde ji asi nikdy nikdo nečekal, 14.8.2002

pohled_bohnice1Pohled na zatopenou Roztockou ulici z Prahy 8 Bohnic, 14.8.2002

ludvika_svobody1Nábřeží Ludvíka Svobody je standardně přetíženo IAD. V období povodní byla doprava v centru Prahy zcela ochromena, 14.8.2002

b731_7004-1Karosa B731 ev.č. 7004 přijíždí na lince číslo 147 do obce Horoměřice, 15.8.2002

b732-5733-115.8. v odpoledních hodinách vyjíždí linka číslo 117 na Zbraslav a Baně

info-metro-kacerovInformační stojan Dopravního podnik v metru, 15.8.2002

metro-c-muzeumV trase Muzeum - Pražského Povstání, byl v provozu na lince C pendl, na který byla nasazena souprava typu M1, 15.8.2002

sokolovska15.8., Sokolovská ulice v Karlíně je stále zatopena

b741_6063-1Náhrada za metro B na Radlické, 15.8.2002

b731_7144Karosa B731 ev.č. 7144 jako náhrada za tramvaje v nástupní zastávce Strossmayerovo náměstí, 15.8.2002

b732-5463Zbraslav je obsluhována z Kačerova kapacitní linkou číslo 117, 16.8.2002

b732_7042-1Linka číslo 176 je prodloužena na dejvickou, 16.8.2002

b941-6322Linka číslo 253 v odklonové trase na Lhotce, 16.8.2002

b931_7442Zvláštní linka 727 na Zbraslavském náměstí, 17.8.2002

60080Linka 200/XC jako náhrada za metro 3.9.2002

9046_xb

6898_xaTramvaje hradily metro A a B, 10.9.2002

Autor: TZ-DPP # # Zobrazeno: 2,073x     _________
Vložte příspěvek