Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobré ráno. Dnes je Pondělí, 18. Listop. 2019.


Trvalé změny PID od 3. 9. 2017 - parametry linek

18. 08. 2017 Témata: -Dopravní obsluha, Hl. m. Praha, Linky PID, Česká republika

logo_ropid138K termínu zahájení nového školního roku 2017/2018 dochází kromě přečíslování školních linek také k některým dalším trvalým úpravám vybraných autobusových linek PID na území Prahy i Středočeského kraje. Nejvýznamnější změnou v Praze je celkové posílení midibusové linky 138 a její prodloužení do nové trasy Ústavy Akademie věd – Sídliště Skalka. S tím souvisí zrušení linky 114 a přetrasování linky 101. Ve východní části Prahy vzniká nová linka 239 prodloužením části spojů stávající linky 109 na Sídliště Rohožník.
Ve Středočeském kraji bude k tomuto termínu nejvíce změn realizováno v oblasti Nymburska, kde došlo k vyhodnocení další etapy integrace z dubna 2017.

Změny na jednotlivých linkách

101
 • změna trasy (záměna linek 101 a 138 v koncových úsecích): TOLSTÉHO – … – SKALKA (A) – MICHELANGELOVA – Plošná (×) – Mokřanská (×) – Myšlínská (×) – Kablo (×) – Kovošrot (×) – ZENTIVA
 • typ vozidel: v PD nově standardní, v SN nadále midibus
 • v úseku Zentiva – Michelangelova, resp. Skalka – Zentiva zpravidla v provozu pouze ve špičkách PD, vybrané spoje v ostatních obdobích – intervaly mezi spoji [min] v následující tabulce:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 20 (10-20) 40 (-) 40 (-)
  Sedlo / dopoledne 30 (2 páry spojů) 30 (-) 40 (-)
  Odpolední špička / odpoledne 20 (10-20) 30 (-) 30 (-)
  Večer 30-40 (1 pár spojů) 30-40 (-) 30-40 (1 spoj na Zentivu)
  základní interval platí pro úsek Tolstého – Skalka/Michelangelova,
  hodnoty v kulaté závorce platí pro úsek Skalka/Michelangelova – Zentiva
109
 • vybrané spoje v přepravních špičkách PD převedeny na novou linku 239
114
 • zrušena, nahrazena prodlouženou linkou 138
138
 • změna trasy (záměna linek 101 a 138 v oblasti Skalky; prodloužení ze zastávky Nemocnice Krč do zastávky Ústavy Akademie věd jako náhrada na linku 114)
  • SÍDLIŠTĚ SKALKA – Královická (×) – Rembrandtova (×) – MICHELANGELOVA – SKALKA (A) – … – Nemocnice Krč – Klárův Ústav (×) – Ústav Mateřství – IKEM – V Lískách (Z) (×) ˜– ÚSTAVY AKADEMIE VĚD
  • ruší se zajíždění linky do zastávek Nemocnice Krč před vchodem do Thomayerovy nemocnice, linka zastavuje pouze v zastávkách ve Vídeňské ulici (ve směru Skalka v zast. linky 139)
 • celotýdenní posílení provozu na intervaly páteřní linky v úseku Ústavy Akademie věd – Michelangelova (resp. Skalka) – viz.následující tabulka s intervaly [min]:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 6 (20-30) 20 (40) 20 (40)
  Sedlo / dopoledne 15 (30) 15 (30) 20 (40)
  Odpolední špička / odpoledne 7,5 (30) 15 (30) 15 (30)
  Večer 15-20 (30-40) 15-20 (30-40) 15-20 (30-40)
  základní interval platí pro úsek Ústavy Akademie věd – Skalka/Michelangelova,
  hodnoty v kulaté závorce platí pro úsek Skalka/Michelangelova – Sídliště Skalka
164
 • změna trasy (odklon): POLIKLINIKA PETŘINY – … – Halenkovská (×) – Starý Zličín – Blatnická (×) – Valtická (×) – SOBÍN
  • přemisťuje se zastávka Halenkovská: nově také v Hrozenkovské ul., ale na druhém ramenu křižovatky, cca 35 m od vyústění Strojírenské ulice
  • přemisťuje se zastávka Obora Hvězda ve směru Poliklinika Petřiny: do zadní části stávajícího zastávkového zálivu
 • v úseku Sídliště Řepy – Sobín v provozu vybrané spoje
239
 • zřízení linky v trase: PALMOVKA (B) – Balabenka (×) – Novovysočanská – Balkán (×) – Spojovací – Pod Táborem – Kolonie (×) – Za Horou  – Spolská (×) – Sídliště Jahodnice (×) – Jahodnice – Lomnická – Nádraží Dolní Počernice (S) – Dolní Počernice – Nádraží Běchovice (S) – Běchovice – Na Vaňhově (×) – Blatov (×) – Rápošovská (×) – Újezd nad Lesy – Sudějovická (×) – Zbyslavská (×) – Rohožnická (×) – SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK
 • typ vozidel: standardní
 • v provozu pouze v PD v ranní a odpolední špičce, ve společném úseku s linkou 109 převedeny spoje z linky 109
  • ráno interval 15-30 minut
  • odpoledne interval 25-30 minut
 • v provozu zatím pouze na zkušební dobu 3 měsíců
 • dopravce: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.
343
 • změna trasy: ze zastávky Horoušany, U Rybníka vedena linka přímo do Nehvizd do nové zastávky Nehvizdy, škola
  • ruší se zastávky: Vyšehořovice; Nehvizdy, U studánky a Nehvizdy (nahrazeno novou linkou 482)
  • sled zastávek: NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE-SEVER (S) – … – Horoušany, U Rybníka [1] – Nehvizdy, Na Kopci (Z) (×) [1] – NEHVIZDY, ŠKOLA [1]
346
 • zavádí se provoz v PD dopoledne v intervalu 60 minut
360
 • posunují se spoje v PD s odjezdem ze zastávky Praha, Smíchovské nádraží v 6:35 a 14:50 na 6:20 a 14:45
367
 • mírné omezení provozu v PD na konci ranní špičky ve směru do Brandýsa nad Labem
  • namísto spojů s odjezdem ze zastávky Praha, Černý Most v 8:20, 8:40 a 9:05 jedou spoje v 8:25 a 8:55
 • ruší se spoj s odjezdem ze zastávky Brandýs n.L.-St.Bol., Aut.st. ve směru do Prahy v 9:14
 • posunuje se spoj s odjezdem ze zastávky Praha, Černý Most ve 12:35 na 12:25
368
 • úprava spojů v PD v ranní špičce (+ úprava jízdní doby mezi obcemi Předboj a Líbeznice v tomto období)
  • namísto spojů s odjezdem ze zastávky Praha, Ládví v 6:40 a 7:10 jede jen spoj v 6:50
  • spoje s odjezdem v 6:12, 7:42 ze zastávky Předboj jsou zkráceny do trasy Bašť, Baštěk – Praha, Ládví s odjezdem z nové výchozí zastávky v 6:15 a 7:45
  • naopak spoj s odjezdem ze zastávky Bašť, Baštěk v 8:17 je prodloužen do trasy Předboj – Praha, Ládví a posunut na 7:55
  • zřizuje se spoj v trase Bašť, Baštěk – Líbeznice, škola s odjezdem v 7:30
370
 • posunuje se spoj v PD s odjezdem ze zastávky Praha, Kobylisy v 6:20 na 6:25 (v 6:20 jede spoj linky 372)
372
 • posunuje se spoj v PD s odjezdem ze zastávky Praha, Kobylisy v 6:25 na 6:20
  • spoj obsluhuje Újezdec (zřízeny zastávky Dřínov, U Rybníka; Újezdec a Dřínov, U Rybníka)
  • ruší se zastávka Dřínov, Náves
379
 • rozšíření provozu v PD v okrajových obdobích
  • zřizují se spoje v trase Praha, Černý Most – Brandýs n.L.,St.Bol., Aut.st. v 6:00 a 20:45
  • zřizuje se spoj v trase Brandýs n.L.,St.Bol., Aut.st. – Praha, Černý Most v 19:54
432
 • ruší se zastávka: Milovice, škola
434
 • zřizuje se zastávka: Milovice, škola a Nymburk, Jankovice Šeříková
 • ruší se zastávky: Milovice, Letecká a Milovice, Balonka
436
 • ve směru Nymburk většina spojů začíná již v zastávce Milovice, Park Mirakulum, zřizují se zastávky: Milovice, Park Mirakulum a Mil., Balonka
 • ve směru Milovice se zřizují zastávky Mil., Balonka; Mil., Letecká; Mil. Sportovní a Mil., Park Mirakulum, většina spojů je prodloužena až do zast. Mil., Park Mirakulum
437
 • posunuje se spoj v PD s odjezdem ze zastávky Nový Knín v 6:51 na 6:56 (během školních prázdnin jede spoj namísto v 6:58 v 7:03)
460
 • zřizuje se spoj v PD v trase Nový Knín, Libčice – Nový Knín s odjezdem v 5:23
469
 • linka nově obsluhuje Svojšovice
  • ve směru Březí, Podskalí se zřizuje zastávka Strančice, Svojšovice: na návsi ve Svojšovicích v bývalé zastávce ČSAD
  • v opačném směru, tj. do Strančic se přemisťuje zastávka Strančice, Svojšovice na náves ve Svojšovicích naproti bývalé zastávce ČSAD
476
 • posunuje se spoj v PD v trase Křenek – Kostelec n.L., Nám. s odjezdem ve 13:05 na 13:25
480
 • linka je zkrácena do trasy Lysá nad Labem, žel.st. – Kostomlaty n.L., Žel.st. (dříve se zastávka jmenovala Kostomlaty n.L., prodejna)
  • v úseku Kostomlaty n.L., Žel.st. – Nymburk hl.n. nahrazuje linku 480 linka 497
482
 • zřizuje se linka v trase: ÚVALY, ŽEL.ST. [1] – Úvaly, U Mlýna (T) (˜×) [1] – Úvaly, Husova (Z) (×) [1] – Úvaly, Náměstí Arnošta z Pardubic [1] – Úvaly, U Hřbitova (×) [1] – Tuklaty [1] – Tuklaty, Tlustovousy [1] – Vyšehořovice, Vyšehořovičky (×) [2] – Vyšehořovice [2] – Vyšehořovice, Kozovazy (×) [2] – Mochov [2] – Nehvizdy, U Studánky [1] – Nehvizdy [1] – NEHVIZDY, ŠKOLA [1]
  • z Úval odjíždí spoj pouze ve dnech školního vyučování v 7:01
  • ze zastávky Nehvizdy, Škola odjíždí pouze ve dnech školního vyučování 3 spoje ve 12:57, 15:05 a 17:05
486
 • posunuje se spoj v PD s odjezdem ze zastávky Osečany ve 14:29 na 14:20
497
 • na linku převedeny spoje linky 480 z Nymburka do Kostomlat nad Labem
 • zřizují se zastávky: Nymburk, Letců R.A.F.; Nymb.,Poliklinika; Nymb.,Lipová – obousměrně, v pravidelných zastávkách linky 433
 • zřizuje se zastávka: Milovice, škola
 • ruší se zastávky: Milovice, Letecká
498
 • zřízeny zastávky Poděbrady, Přední Lhota, Spolkový dům a Poděbrady, Přední Lhota, U Kopečků i ve směru do Peček (viz. Zřízení zastávek PID)
655
 • spoje dříve začínající, resp. ukončené v zastávce Nehvizdy jsou prodlouženy z/do zastávky Nehvizdy, škola (viz. Zřízení zastávek PID)
669
 • posuny spojů v PD na začátku odpolední špičky
  • spoj s odjezdem ze zastávky Sudovo Hlavno v 14:20 (nově 14:41) je zkrácen do zastávky Brandýs n.L.-St.Bol., Aut.st.
  • spoj s odjezdem ze zastávky Brandýs n.L.-St.Bol., Nádr. ve 13:40 (nově 13:55) je zkrácen do zastávky Sudovo Hlavno
670
 • spoj v PD s odjezdem ze zastávky Kostelní Hlavno, U Kostela ve 14:27 jede již ze zastávky Sudovo Hlavno (odjezd ve 14:25)
671
 • zřizuje se linka v trase: JENŠTEJN, HRADNÍ [1] – Jenštejn [1] – Přezletice, Kocanda [1] – Přezletice, Horní náves [1] – Přezletice, U Rybníka (×) [1] – Podolanka [1] – BRANDÝS N.L.-ST.BOL., U SOUDU [2]
  • ze zastávky Jenštejn, Hradní odjíždí ve dnech školního vyučování spoj v 7:28
  • ze zastávky Brandýs n.L.,St.Bol., U Soudu odjíždí ve dnech školního vyučování 2 spoje ve 13:00 a 17:00

Přečíslování školních linek

Současné číslo Nové číslo Trasa
551 251 Sídliště Čimice – Šimůnkova
552 252 Úsřední – Morseova
553 253 Štěrboholy – Škola Dubeč
555 255 Nebušice – Dejvická
556 256 Knovízská – Mokrá
557 257 Miškovice – Náměstí Jiřího Berana
558 258 Žvahov – Hlubočepy – Štěpařská – Hlubočepy
559 259 Hostavice – Hloubětínská
560 260 Bílá Hora – Na Okraji
561 261 Sídliště Zbraslav – Velká Chuchle
562 262 Sídliště Rohožník – Ratibořická
564 264 Hulická, resp. Polesná – Sudějovická
565 265 Stadion Strahov – Weberova
566 266 Nové Butovice – Zadní Kopanina
567 267 Habrová – Olšanské náměstí
569 269 Otěšínská – Škola Radotín
570 270 Pitkovice – Na Vartě
571 271 Správa sociálního zabezpečení – Nové Butovice
572 272 Dolnokřeslická – Picassova
575 275 Sídliště Čakovice – Náměstí Jiřího Berana

Zřízení, přemístění a zrušení zastávek

Nové, přemístěné nebo zrušené zastávky z předešlých dopravních opatření nemusí být v tabulce již obsaženy.

název zastávky poloha (umístění) zastávky charakter tarifní pásmo linky
Nehvizdy, Škola
 • zřizuje se pro spoje dříve ukončené/začínající v zastávce Nehvizdy
 • v ulici Bedřicha Moucha, u nově vybudovaného nástupiště
stálá 1 343, 482, 655
Nehvizdy, Na Kopci
 • zřizuje se mezi zastávkami Nehvizdy, Škola a Houroušany, U Rybníka (ve směru do Horoušan)
 • na silnici III/10163 u odbočky k areálu firmy Keramost
(×) 1 343
Nymburk, Jankovice Šeříková
 • zřizuje se mezi zastávkami Nymburk, F.Schulze a Nymburk, Letců R.A.F.
 • obousměrně: v ul. Šeříková
stálá 5 433, 434
Nymburk, Nemocnice
 • zřizuje se mezi zastávkami Nymburk, F.Schulze a Nymburk, Nám.
 • pouze ve směru Nymburk, nám., v ul. Jičínská cca 25 m za křiž. s ul. Zbožská
stálá 5 443, 493
Poděbrady, Přední Lhota, Spolkový dům
 • zřizuje se mezi zastávkami Pod., Přední Lhota, Hájovna a Pod., Přední Lhota, U Kopečků
 • pouze ve směru Pečky, žel.st., v ul. Průběžná vstřícně proti stejnojmenné zast. směr Poděbrady
(×) 6 498
Poděbrady, Přední Lhota, U Kopečků
 • zřizuje se mezi zastávkami Pod., Přední Lhota, Spolkový dům a Vrbová Lhota
 • pouze ve směru Pečky, žel.st., v ul. Průběžná cca 130 m od křiž. s komunikací II/610
(×) 6 498

Změna charakteru zastávek

Dochází ke změně charakteru zastávek na území MČ Praha-Horní Počernice.

Název zastávky Původní charakter zastávky Nový charakter zastávky Linky
Čertousy stálá
na znamení 353
Františka Veselého
stálá
na znamení 220
Jeřická
stálá
na znamení 223
K Zelenči
stálá
na znamení 220
Libošovická
stálá
na znamení 221, 222, 223, 224
Na Kovárně
stálá
na znamení 303, 304, 344, 353, 354, 398
Nádraží Horní Počernice
stálá
na znamení 141, 209, 224, 303, 304, 344, 353, 354, 398, 912
Ratibořická
stálá
na znamení 223, 224
Sezemická
stálá
na znamení 220
Svépravice
stálá
na znamení 221, 222, 224
Vojická
stálá
na znamení 141, 209, 303, 304, 344, 353, 354, 912
Ve Žlíbku
stálá
na znamení 141, 912

Autor: Citybus # # Zobrazeno: 2,170x     _________
Vložte příspěvek