Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobrý večer. Dnes je Úterý, 28. Června 2022


Ukončení provozu autobusů typových řad Karosa B 732.1658 a B 732.1660

01. 01. 2009 Témata: Autobusy, DP Praha, Historie, Hl. m. Praha, Technika, Česká republika

V říjnu minulého roku ukončil své působení v pražských ulicích poslední zástupce autobusů typu Karosa B 732 s mechanickou převodovkou a inovovaným zadním čelem, který pocházel ze série 88 vozidel evidenčních čísel 7041 až 7128 dodaných v září roku 1994. Konkrétně se jednalo o autobus evidenčního čísla 7064. Jako nový byl přidělen provozovně Dejvice, kde byl v prvních letech svého provozu zařazen do turnusu nočních služebních vozů. V rámci II. etapy rušení provozovny Dejvice byl v sobotu dne 6. listopadu 2004 převeden do provozovny Řepy, ve které již své působení ukončil. Od roku 1982, v němž Dopravní podnik hlavního města Prahy obdržel první třídveřové autobusy značky Karosa nové typové řady B 700, se jejich vnější vzhled téměř nezměnil. Výjimku tvořilo pouze malé množství zkoušených nesériových prototypů. Pražané tedy mohli až po 12 letech poprvé spatřit sériově dodávaný autobus standardní délky s modifikovaným vzhledem. Změna se týkala zadního čela vozu, jehož původní hranatý tvar byl nahrazen zaobleným. Tyto městské autobusy byly pražskému dopravnímu podniku zároveň dodány zatím jako poslední vybavené mechanickou převodovkou.
Technický popis: Zářijová dodávka vzhledově odlišných autobusů byla v zadní části osazena motorem Liaz M 1.2 ML 636 N (horizontální, řadový, vznětový šestiválec s přímým vstřikem paliva přeplňovaný turbodmychadlem), splňujícím emisní normu EURO 1, a mechanickou pětistupňovou převodovkou Praga 5 P115.04. Dobíjení sériově spojených akumulátorů zajišťoval alternátor typu Bosch 28V/140A. Všechna vozidla měla v zadní části pravé bočnice vstupní žaluzii pro přívod vzduchu k mezichladiči a byla vybavena katalyzátorem výfukových plynů ECOS. Z technického hlediska se tato série lišila od předchozích dodávek autobusů Karosa B 732 s mechanickou převodovkou především náhradou původní zpomalovací motorové brzdy retardérem. Autobusy typu Karosa B 732.1654 evidenčních čísel 5929 až 5968 z předchozí série dodané v květnu a červnu téhož roku ještě retardérem vybaveny nebyly. V důsledku montáže retardéru došlo k prodloužení karoserie autobusu o 292 mm, tj. na celkovou délku 11347 mm. Popisovanou sérii autobusů lze ještě rozdělit na dvě podsérie lišící se právě typem retardéru. Méně početná typu Karosa B 732.1660 ev. č. 7041 až 7060 byla osazena hydrodynamickým retardérem Voith, zatímco ev. č. 7061 až 7128 typové řady Karosa B 732.1658 využívala pro zpomalení elektromagnetický retardér Telma F 170.
Mezi další odlišnosti od předchozích dodávek typu Karosa B 732 patřily například následující prvky:

  • zhotovení zadního panelu z laminátu a zadního nárazníku z plastu (od počátku provozu platil nový zákaz roztlačování autobusů přes nárazníky)
  • opatření víka motoru pantografovými vzpěrami
  • zaoblení zadních koncových svítilen a zdvojení zpětného světlometu a mlhovky
  • namontování páčky ovládání retardéru na přístrojové desce napravo od volantu
  • namontování automatického elektronického tachografu značky Veeder-root řady 8300 namísto rychloměru (v provozu MHD se však tachografické kotoučky nepoužívaly)
  • hlubší posunutí chladiče vzduchu do motorového prostoru a jeho nové upevnění
  • namontování nového držáku řemenice ventilátoru chladiče vzduchu
  • namontování palivových čističů na zvláštní držák uprostřed nad motorem a upevnění průtokoměru na tento zvláštní držák

Všechna vozidla však nebyla dodána se stejnou výbavou interiéru. Autobusy ev. č. 7043, 7046, 7047, 7048, 7050, 7051, 7053, 7056, 7058 a 7059 byly z výroby vybaveny plastovými sedadly typu Vogel s látkovým potahem. Zbylá vozidla výrobce opatřil pro tuto dobu běžnými koženkovými sedadly v šedobílé barvě. Autobus ev. č. 7086 byl zkušebně osazen elektronickými informačními panely od firmy BUSE Blansko, s. r. o., které jsou dnes u drtivé většiny provozovaných autobusů naprostou samozřejmostí. Až do roku 1999 byl stabilně využíván jako operativní záloha provozovny Vršovice se stanovištěm v autobusovém obratišti Háje. Provoz autobusů: Následující tabulka udává rozmístění příslušných evidenčních čísel autobusů jednotlivým provozovnám ihned po jejich dodání.   Tabulka číslo 1: Rozdělení evidenčních čísel nově dodaných autobusů typu Karosa B 732.1658
a B 732.1660 do jednotlivých provozoven (září roku 1994)

Provozovna Evidenční čísla Celkový počet
Karosa B 732.1660 Karosa B 732.1658
Dejvice 7041 - 7043 7061 - 7074 17
Klíčov 7044 - 7047 7075 - 7081 11
Vršovice 7048 - 7050 7082 - 7096 18
Kačerov 7051 - 7054 7097 - 7109 17
Hostivař 7055, 7056 7110 - 7116 9
Řepy 7057 - 7060 7117 - 7128 16
Celkem 7041 - 7060 7061 - 7128 88

První změna v inventárním stavu popisovaných autobusů nastala již v únoru roku 1997, kdy byl vůz ev. č. 7096 vyčleněn z provozu s cestujícími a převeden do autoškoly Dopravního podniku. V květnu roku 2000 byl následován vozem ev. č. 7112. Oba zde slouží svému účelu dodnes a jsou opatřeny bílým lakem s modrými pruhy. V březnu roku 1997 byl autobus ev. č. 7047 převeden do provozovny Hostivař a v srpnu roku 1998 byl výměnou za kloubový autobus převeden autobus ev. č. 7093 do provozovny Kačerov. Poslední změna v příslušnosti vozů na jednotlivé provozovny se odehrála v posledním čtvrtletí roku 2004, kdy v souvislosti se zrušením provozovny Dejvice byly provozovně Řepy předány autobusy ev. č. 7042, 7061, 7063 až 7070 a provozovně Kačerov ev. č. 7072 až 7074. Tabulka č. 2 udává počty autobusů v jednotlivých provozovnách v průběhu jednotlivých let.  Pro své jízdní vlastnosti byly v 90. letech minulého století mnohé z nich zařazeny do turnusů obsahujících příměstské linky řady 300, které tehdy zaznamenaly svůj největší rozvoj, nebo například i do turnusů nočních služebních vozů. Pro provoz na příměstských linkách musely být vybaveny patřičným zařízením pro odbavení cestujících v Pražské integrované dopravě. Jiné vybrané autobusy byly vybaveny zařízením pro automatické sčítání cestujících značky FADA. Na tomto typu autobusů se prováděly pouze menší opravy často lokálního charakteru. Žádný z nich neprošel celkovou (generální) opravou s výměnou nosného roštu. Některé v různých provozních obdobích obdržely celovozový reklamní nátěr, například na motorové oleje Mogul (dvě různá provedení) a Valar. Po splnění technické životnosti bylo největší množství zmiňovaných autobusů vyřazováno v letech 2003 a 2004, ve kterých byly nahrazovány dodávkami nových nízkopodlažních vozidel Karosa Citybus. Zejména díky mechanické převodovce našla řada z nich své upotřebení u dalších dopravců převážně v České a Slovenské republice. Na některých noví majitelé provedli celkové (střední) opravy, často spočívající v zaslepení třetích dveří a náhradě původních sedadel za meziměstská či zájezdová. Takováto vozidla byla využívána převážně v meziměstském provozu, případně na linkách s menšími nároky na komfort a kulturu cestování, například jako cyklobusy, resp. skibusy.   Tabulka číslo 2: Počty autobusů typu Karosa B 732.1658 a B 732.1660 v jednotlivých provozovnách. Stav je vždy k 1. lednu příslušného roku. Stav po dodání na konci září roku 1994 je shodný se stavem k 1. lednu 1995.

Provozovna 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dejvice 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 - - -
Klíčov 11 11 11 10 10 10 10 10 10 7 2 1 0
Vršovice 18 18 18 17 16 16 16 16 16 8 0 0 0
Kačerov 17 17 17 17 18 18 18 18 17 3 3 0 0
Hostivař 9 9 9 10 10 10 9 9 9 2 0 0 0
Řepy 16 16 16 16 16 16 16 16 13 7 12 5 3
Celkem 88 88 88 87 87 87 86 86 82 44 17 6 3

V textu byly použity informace z návodu k obsluze autobusů pro typy Karosa B 732.1658 a B 732.1660 vydaného Karosou Vysoké Mýto, a. s.


Odkazy:

Autor: Admin -125- # # Zobrazeno: 17,553x     _________
Vložte příspěvek