Citybus.cz

AUTOBUSY - TROLEJBUSY - TRAMVAJE Dobré poledne. Dnes je Čtvrtek, 27. Února 2020


Dopravní podnik hlavního města Prahy - nejmladší pražská vozovna DPP v Hloubětíně je ode dneška minulostí, do konce roku 2022 ji nahradí nová

24. 08. 2019 Témata: DP Praha, Hl. m. Praha, Tramvaje, V. Hloubětín, Česká republika

logo_dp_prahauvod1Dnes v sobotu v 9:26 nechal Dopravní podnik hl. m. Prahy  odstřelit střechu deponovací haly tramvajové vozovny v Hloubětíně. Kvůli havarijnímu stavu byla hala od ledna 2018 mimo provoz. Vozovna byla dostavěna v roce 1951, patřila tak k nejmladším v Praze. Na její demolici bylo použito 126 kilogramů trhaviny Eurodyn, samotný odstřel trval 9 vteřin, proběhl dle plánu a bez komplikací. Do letošního prosince budou v areálu pokračovat běžnými metodami bourací a odklízecí práce. Do konce roku 2022 zde vyroste nová moderní vozovna Hloubětín. Se stavbou první etapy začne DPP v létě příštího roku.

hloubetin8

Celkem 126 kilogramů průmyslové trhaviny značky Eurodyn v 902 náložích stačilo dnes na odstřel střechy deponovací haly vozovny DPP v Hloubětíně. Střecha o ploše cca 150 x 100 metrů se postupně sesunula dolů v sérii explozí trvajících „pouhých” 9 vteřin. Prašnost pomáhaly snižovat hasiči kropící trosky, ale také 10 speciálních vaků naplněných vodou, každý o 300 l, které byly umístěny uvnitř haly. Exploze vaky s vodou rozmetala a vytvořila jemný aerosol, který umožnil pohlcování a rychlé usazování zvířeného prachu. Kvůli bezpečnosti byl pro odpal zvolen neelektrický systém na bázi mikrobleskovice, tj. plastové trubičky s tenkou vrstvou výbušniny na 1 metr délky.

hloubetin5

DPP ve spolupráci s policejními složkami zajistil maximální bezpečnost celé oblasti. Vozovna i přilehlé komunikace byly vyloučenou oblastí střeženou Policií ČR i Městskou policií. Nad vozovnou až po letiště ve Kbelích byla vyhlášena bezletová zóna. Těsně před demolicí policejní složky na nezbytnou dobu cca 10 minut zastavily jak tramvajovou dopravu mezi Poděbradskou a Kolbenovou ulicí, tak i individuální na Kbelské a Kolbenově.

Po zbytek letošního roku bude DPP v areálu vozovny v Hloubětíně pokračovat v demolici částí zdí a přístavků v severní a západní části deponovací haly, ale již běžnými konvenčními metodami. „Jsem rád, že se nám podařilo posunout další velký projekt. Z toho, že musíme vozovnu odstřelit, nadšený nejsem, protože nám v provozu chybí, ale v tomhle případě jiné řešení nebylo. Několik na sobě nezávislých studií a posudků potvrdilo, že hala je neopravitelná,” řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP

hloubetin6

a dodal: „Všechno špatné je ale k něčemu dobré. Zbourání staré vozovny nám umožní po 70 letech postavit v Praze novou, moderní, se zázemím a pracovními podmínkami odpovídajícími 21. století.

Nechal jsem si ověřit, zda je demolice vozovny Hloubětín s unikátní skořepinovou střechou doopravdy jediná možnost. Ke všem konstrukcím přistupuji zodpovědně a racionálně na základě faktů. Když se potvrdí, že je technicky nemožné nebo nebezpečné ji udržet, musí se přistoupit k demolici. A mnou zadaná diagnostika Kloknerova ústavu ČVUT hovořila jasně,” doplnil Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

hloubetin7

Výstavba nové vozovny

Projekt nové vozovny Hloubětín je v přípravě od roku 2016. V roce 2017 získal DPP na novou stavbu kladné stanovisko vlivu na životní prostředí (EIA), o rok později územní rozhodnutí
a povolení k demolici staré vozovny. Letos DPP pracuje na zajištění stavebních povolení na jednotlivé etapy projektu a zpracování realizační dokumentace stavby. V příštím roce DPP čeká výběr zhotovitele stavby a samotné zahájení realizace. „Jako první zahájíme stavbu nového energocentra areálu, předpokládám na začátku příštího léta. Samotnou deponovací halu včetně nového zázemí pro údržbu tramvají a další provozy v areálu postavíme v letech 2021 až 2022. Dokončení celé stavby plánujeme na konec roku 2022,” doplnil Petr Witowski.

Na stavbu vozovny podal letos DPP předběžnou žádost o spolufinancování z prostředků EU v rámci vypsané 53. výzvy dotačního programu OPD II s možností získání finanční podpory EU až do výše 85 % uznatelných nákladů stavby. Předpokládané náklady na stavbu nové vozovny činí cca 1,8 miliardy korun, což je částka srovnatelná s obdobnými typy staveb zrealizovanými v Evropě v posledních letech. Jako jeden z několika příkladů lze uvést vozovnu Macroni v Bruselu dokončenou vloni. Samotná nová vozovna pro tramvaje představuje z této částky cca 70 %, zbývající část je plánována na pokrytí nezbytných nákladů na další zázemí a technologie v areálu, např. modernizace zázemí pro údržbu tramvajových tratí.

obrazek

Nové technologie v nové vozovně Hloubětín

Nová vozovna Hloubětín je technicky navržena tak, aby umožňovala deponaci i údržbu nových nízkopodlažních tramvají. Současně v nové vozovně plánujeme používat úspornější technologie s nižší spotřebou energií a šetrnější k životnímu prostředí. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zmenší prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení. Vytápění areálu bude zajištěno pomocí tepelných čerpadel, k mytí tramvají bude využívána dešťová voda a pro zásobování areálu elektrickou energií bude zčásti využíváno fotovoltaických panelů na střeše nové haly.

Foto: Petr Jelínek

hloubetin11

hloubetin12

hloubetin13

hloubetin9

hloubetin10

Foto: Roman Vanka

hloubetin1

hloubetin2

hloubetin3

hloubetin4

Autor: Citybus # # Zobrazeno: 768x     _________
Vložte příspěvek