CITYBUS E-MAIL EVIDENČNÍ PŘEHLEDY FOTOGALERIE NASAZENÍ VOZIDEL
Historický vývoj autobusové provozovny Dopravního podniku hlavního města Prahy v Řepích
 
.
 

O výstavbě nové autobusové provozovny v Praze 6 – Řepích se uvažovalo již ve druhé polovině šedesátých let minulého století. Kapacita dosavadních provozoven nestačila pokrýt obrovský rozvoj autobusové dopravy v hlavním městě, navíc na levém vltavském břehu byla autobusům k dispozici pouze jediná provozovna v Dejvicích. Připravovaná výstavba sídlišť na Jihozápadním městě a v Řepích také počítala s prudkým rozvojem autobusové dopravy i v této části města. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla v červenci roku 1968 objednána předběžná urbanisticko-technická studie areálu nové provozovny. První projektová dokumentace z roku 1969 počítala s objektem pro 115 autobusů. Stavba měla být zahájena v roce 1973, avšak v roce 1974 byl původní projekt přepracován a nahrazen novým s kapacitou areálu pro 315 autobusů. V této době se počítalo se zahájením prací v říjnu roku 1975, ale pro nepřipravenost projektu se termín zahájení prací odložil až na červenec roku 1976 s plánovaným dokončením stavby v březnu roku 1981. Areál provozovny byl situován jihozápadně od křižovatky ulic Karlovarská a Slánská.
V roce 1980 byla vedením Dopravního podniku - Autobusy jmenována „Komise pro uvedení Řep do provozu“, která začala na průběh prací dohlížet a záhy konstatovala, že stavební práce mají špatnou kvalitu. Termín uvedení do provozu dodržen nebyl a teprve koncem roku 1981 zaměstnanci Dopravního podniku převzali administrativní budovu. Mezitím se nakupovala potřebná zařízení, kterými měla být nová provozovna vybavena a ta byla prozatímně uskladňována v provozovně Dejvice.
Základem provozovny se stala garážovací hala o rozloze 10 024 čtverečních metrů pro 216 autobusů, na níž navazovaly objekty gumárny, diagnostického střediska, mytí spodků autobusů, stanoviště pro denní ošetření a kontrolu autobusů, olejárna, garáže pomocné mechanizace, sklady, sociální zařízení, čistička vod a trafostanice. Tyto objekty byly soustředěny kolem vnitřního dvora, který byl označován jako atrium. Autobusy se v hale odstavovaly ne příliš praktickým způsobem v řadách za sebou. Západně od garážovací haly byla postavena opravna autobusů s karosářským pracovištěm, lakovnou a skladem náhradních dílů. V její blízkosti byla zřízena odstavná plocha označovaná názvem „Hostivice“ podle stejnojmenné obce ležící tímto směrem za hranicemi hlavního města. Východně od garážovací haly byla zřízena čerpací stanice pohonných hmot a umývárna vozidel se dvěma mycími linkami. Na jižní straně areálu byla postavena technicko-administrativní budova s výpravnou, ubytovnou, zdravotním střediskem pro zaměstnance a saunou. Na východní straně areálu byla zřízena závodní kuchyně s kantýnou. Mimo areál provozovny byla ještě na západní straně postavena výtopna. Vjezdová brána byla umístěna v Reinerově ulici, která v pravém úhlu navazuje na ulici Slánskou.
Zahájení provozu v novém areálu předcházelo velké stěhování. Autobusy a drtivá většina zaměstnanců dosavadní provozovny Pankrác byly přestěhovány do provozovny Dejvice. Naopak většina autobusů a zaměstnanců provozovny Dejvice byla přestěhována do nové provozovny v Řepích. Přibližně 50 dejvických řidičů tehdy i přes lákavé nabídky zaměstnavatele odmítlo vyměnit svoje původní pracoviště za nové. Při těchto přesunech byla téměř na 14 dní provozovna Dejvice uzavřena pro vypravování autobusů. Přesun autobusů do Řep probíhal o víkendových dnech 14. a 15. srpna 1982. V pondělí dne 16. srpna 1982 vypravila tato provozovna do pražských ulic svých prvních 96 autobusů.
První výjezd původně pankráckého autobusu z dejvické provozovny je doložen až dne 30. srpna 1982. Z toho lze usoudit, že zřejmě v období od 16. do 29. srpna 1982 byly autobusy vypravovány z provozoven Pankrác a Řepy současně. Mezi provozovnami se převáděly pouze autobusy standardní délky zastoupené převážně typem Karosa ŠM11.
V poprázdninovém provozu bylo od 1. září 1982 v pracovní den vypravováno z provozovny Řepy 113 autobusů standardní délky a bylo zde zaměstnáno přes 400 osob. Zajímavostí se stal okruh vypravovaných linek. V příštím období od září roku 1982 do konce srpna roku 1983 byly řepské autobusy vypravovány většinou na původní dejvické linky a dejvické autobusy zase na bývalé pankrácké. Tím byla usnadněna práce řidičům, kteří si tak mohli pozvolna zvykat na pro ně dosud neznámé linky. Ve výše zmíněném období je doloženo vypravení řepských autobusů na linky číslo 120, 128, 130, 131, 132, 137, 143, 149, 153, 167, 164, 174, 176, 179, 180, 191, 216, 217, 218, 219, 224, 254 a 502.
Na podzim roku 1982 bylo do provozu zařazeno 22 nových autobusů typu Karosa B731, které obdržely evidenční čísla 3201 až 3218 a 3424 až 3427. K 1. lednu 1983 měla provozovna ve svém inventárním stavu celkem 165 autobusů. Pro minulé politické období bylo charakteristické, že do svého prvního kalendářního roku nová provozovna vstupovala s dokonalým plánem práce, na jehož přípravě se museli podílet i níže postavení pracovníci. I přesto bohužel provázely první roky provozu velké potíže a nedostatky. Například v opravnách chyběly náhradní díly, v garážovací hale nefungovala vzduchotechnika a druhou mycí linku se podařilo zprovoznit až 4 roky po zahájení provozu!
V průběhu roku 1983 bylo vyřazeno větší množství starších autobusů typu Karosa ŠM 11 a všechny tři autobusy dvoudveřového provedení typu Karosa ŠL11. Zařazeno bylo 10 autobusů typu Karosa B731 evidenční čísla 3519 a 3569 až 3577 a prvních 21 kloubových autobusů typu Ikarus 280 fialovokrémové barvy, evidenčních čísel 4204 až 4224, které začaly být nasazovány na linky číslo 180 a 184. Do provozovny bylo také převedeno 20 autobusů typu Karosa ŠM11 z ostatních provozoven. Jak již bylo výše zmíněno dne 31. srpna 1983 skončilo přechodné období ve vypravování linek a tak provozovna Řepy začala především obsluhovat autobusové linky v Praze 5 a v části Prahy 6. Dejvické autobusy již přestaly ve větším měřítku obsluhovat bývalé pankrácké linky, které „přešly pod“ provozovny Vršovice a Kačerov. V období od září do prosince tohoto roku je doložena účast řepských autobusů standardní délky například na linkách číslo 104, 123, 128, 132, 137, 167, 172, 174, 176, 219, 231, 247, 252 a 256.
V roce 1984 nebyl zařazen žádný nový autobus standardní délky. Pouze 10 starších autobusů typu Karosa ŠM11 bylo převedeno z ostatních provozoven. Počet autobusů této kategorie se snížil. Situace u kloubových autobusů byla zcela opačná. V průběhu roku se jejich počet zvýšil o 45! V dubnu byly do provozu uvedeny nové autobusy typu Ikarus 280 evidenčních čísel 4245 až 4255 a v září a říjnu evidenčních čísel 4271 až 4304. Dne 7. května 1984 poprvé vyjely na linku číslo 119 a začaly obsazovat všechna pořadí linky číslo 174. Smíšený provoz standardních a kloubových vozidel zde byl zaveden dne 20. března 1984. Všechny tyto autobusy však v okruhu své provozovny zatím nenašly uplatnění, a proto byly nasazovány i na vzdálené linky v Praze 8, 9 a 10. Jejich výskyt je doložen například na linkách č. 155, 175, 187, 200 a později i na linkách číslo 233 a 250.
V průběhu roku 1985 se celkový počet autobusů dále zvyšoval. Do provozu byly zařazeny nové dodávky autobusů, v květnu se jednalo o 45 autobusů typu Karosa B731 evidenčních čísel 3799 až 3843 a v červnu o 30 kloubových autobusů typu Ikarus 280 evidenčních čísel 4305 až 4334, které byly na rozdíl od minulých sérií dodány v červenokrémové barvě. V červenci tohoto roku se konala na strahovském stadionu celostátní spartakiáda, která kladla vysoké nároky na přepravu cestujících. Na zvláštní linky bylo vyčleněno velké množství novějších autobusů typu Karosa B731. Zvyšoval se i počet linek, například dne 30. září 1985 byly standardní autobusy vypraveny na kmenové linky číslo 104, 105, 120, 123, 128, 130, 137, 164, 165, 167, 172, 179, 184, 191, 192, 214, 225, 249, 508 a 510 a kloubové autobusy na linky číslo 119, 155, 174, 175, 180, 184, 187, 200, 233, 244 a 245. Dne 2. listopadu 1985 byl zprovozněn první úsek nové linky metra označené písmenem B, který přinesl velké změny v povrchové dopravě. Změny v oblasti Prahy 5 se ve větší míře dotkly linek zajišťovaných řepskými autobusy. Vystavěny byly nové autobusové terminály „Moskevská“ (dnes Na Knížecí), do kterého směřovala většina linek z Jihozápadního města a „Smíchovské nádraží“, kde byly ukončeny linky z oblasti Prahy 4, Zbraslavi a přilehlých periférií jižního okraje hlavního města.
K 1. lednu 1986 bylo v inventárním stavu již 225 autobusů. Autobusy typu Karosa ŠM 11 pomaly dosluhovaly a během roku 1986 jich 30 bylo vyřazeno. Byly nahrazeny novými autobusy typu Karosa B731 evidenčních čísel 3934 až 3971 dodanými v odlišném bílém laku s červenými pruhy. Kvůli zpožděné maďarské výrobě kloubových autobusů nebyl v tomto roce do řepské provozovny zařazen žádný nový vůz. V průběhu tohoto a příštího roku začalo vznikat autobusové spojení „Modřany – Smíchov“ obsluhované linkami číslo 153, 210 a 253, které mělo v budoucnu větší dopad na vypravování řepských autobusů.
V květnu a červnu roku 1987 bylo do provozu uvedeno 14 nových dvoudveřových autobusů typu Karosa C734 s přeplňovaným motorem, které získaly evidenční čísla 3023 až 3036. Přestože toto provedení nebylo vhodné pro městský provoz, využívaly se kromě zájezdů i na pravidelných linkách. V listopadu a prosinci byly zakoupeny první autobusy nového typu Karosa B732 s přeplňovaným motorem a mechanickou převodovkou. Obdržely evidenční čísla 5256 až 5277 v nové číselné řadě. Opět nebyl zařazen žádný kloubový autobus.
Začátkem roku 1988 obdržela provozovna Řepy další autobusy standardní délky označené čísly 5278 až 5281 vybavené automatickou převodovkou. O prázdninách byly zakoupeny další nové autobusy evidenčních čísel 5519 až 5558 s přeplňovaným motorem a mechanickou převodovkou. Autobus evidenčního čísla 5528 byl však záhy po těžké dopravní nehodě vyřazen. V tomto roce definitivně dojezdily poslední autobusy typu Karosa ŠM 11. Poslední autobus tohoto typu (evidenční číslo 7193) byl na řepské linky nasazován ještě v první polovině února. V tomto roce začaly být vyřazovány i první autobusy typu Karosa B731. V září byl dodán menší počet kloubových vozidel předchozího typu, které obdržely evidenční čísla 4398 až 4402. Od minulé série z roku 1985 se lišily přeplňovaným motorem, fialovým lakem a umělohmotnými ozdobnými lištami namísto hliníkových. Vzhledem ke zprovoznění druhé úseku linky B metra (Smíchovské nádraží – Dukelská, dnes Nové Butovice) dne 26. října 1988 se počet kloubových autobusů začal snižovat. V srpnu a v září bylo 12 autobusů tohoto typu převedeno do provozoven Klíčov a Kačerov. Zprovoznění nového úseku metra mělo na vedení linek obsluhovanými autobusy provozovny Řepy zásadní vliv. Téměř zaniklo frekventované povrchové spojení Nové Butovice – Jinonice – Smíchov a mnoho linek z Jihozápadního města bylo zkráceno k novému autobusovému terminálu Dukelská. Část kloubových autobusů byla proto postupně přesunuta na linky spojující Smíchovské nádraží s pravým vltavským břehem, především s Modřany.
V červnu a červenci roku 1989 byly zařazeny další autobusy typu Karosa B732 evidenčních čísel 5649 až 5666. Nadále se vyřazovaly starší autobusy typu Karosa B731 z roku 1982 a dokonce po rozsáhlém požáru musel být zlikvidován novější autobus evidenčního čísla 3935 z roku 1986. Po delším období hlavní město zakoupilo větší množství kloubových autobusů, z nichž v srpnu provozovna Řepy obdržela evidenční čísla 4475 až 4490 a v listopadu evidenční čísla 4501 až 4514. Dne 4. března 1989 byla zřízena nová linka číslo 128, která zatím ve standardních autobusech zajistila kapacitnější spojení Smíchova s novým sídlištěm na Barrandově.
Nadále trvaly i výše zmiňované problémy se stavební konstrukcí garážovací haly. O těžkostech pražské autobusové dopravy píše v roce 1989 i předrevoluční Svobodné slovo, jehož článek porovnává problémy jednotlivých pražských autobusových provozoven. Citujeme jeho část o provozovně Řepy:
„Nejtíživější problémy pražské autobusové dopravy měla odstranit nová provozovna v Řepích. V roce 1982 ji postavily Pozemní stavby Prešov. Jenže hned první zimu všechny střechy propouštěly vodu a praskaly. Arbitráž však stavbaře zbavila viny, neboť prý je nízká únosnost střešní konstrukce a za projekční chybu dodavatel nemůže. Po sedmi letech marných urgencí byly střechy za plného provozu zesíleny a znovu oplechovány nákladem 12 mil. Kčs. Částku zaplatil DP – Autobusy na úkor další modernizace svých zastaralých provozoven. Kromě toho se takřka denně potýká i s nedostatkem řidičů na pravidelné linky.“
V lednu roku 1990 bylo 6 méně vyhovujících autobusů typu Karosa C734 prodáno podnikům ČSAD KNV Praha. V červnu a v červenci obdržel dopravce další autobusy typu Karosa B732 evidenčních čísel 5780 až 5791 a v prosinci evidenčních čísel 5806 až 5808. Provozovna Řepy také obdržela poslední nové kloubové autobusy typu Ikarus 280 evidenčních čísel 4544 až 4563. K 1. lednu 1991 bylo dosaženo rekordního počtu 287 autobusů v inventárním stavu!
Po změně politicko-ekonomických poměrů se v následujících letech z důvodů úsporných opatření nákup nových vozidel pozastavil. V letech 1991 až 1992 nebyl do této provozovny zařazen žádný nový autobus. V roce 1992 se na vybraných autobusech typu Karosa B731 začaly v Ústředních dílnách Dopravního podniku hlavní města Prahy, v Hostivaři provádět střední opravy větší charakteru, při kterých obdržely mechanickou převodovku a byly nově očíslovány. Provozovně Řepy tak byly přiděleny 3 opravené autobusy evidenčních čísel 5105, 5106 a 5111. Počet autobusů v inventární stavu se za uplynulé dva roky výrazně snížil. K 1. lednu 1993 bylo v inventárním stavu pouze 231 autobusů!
V roce 1993 se provozovna Řepy konečně dočkala většího počtu nových autobusů. V květnu a v červnu se jednalo o další autobusy typu Karosa B732 evidenčních čísel 5880 až 5897 a v prosinci o 19 kloubových autobusů typu Karosa B741 české výroby evidenčních čísel 6036 až 6054. Vedení linek v oblasti Prahy 5 a 6 bylo v těchto letech ve znamení určité stagnace. Provozovna Řepy vypravila například dne 11. září 1993 své standardní autobusy na kmenové linky číslo 104, 119, 120, 128, 129, 137, 164, 167, 179, 196, 217, 225, 231, 241, 243, 245, 246, 256, 257, 460, 501, 508 a X-105 a kloubové na linky číslo 142, 153, 174, 180, 184, 244 a 253. V tomto roce bylo rozhodnuto o zrušení autobusové provozovny Libeň, ke kterému došlo v dubnu roku 1994.
Již v lednu a únoru roku 1994 bylo z libeňské provozovny převedeno 6 autobusů typu Karosa B732. V dubnu byly následovány 8 dalšími autobusy z provozovny Dejvice, kam tři z nich byly nedávno přeloženy ze zrušené provozovny Libeň. V květnu a červnu byly do provozu zařazeny nové autobusy standardní délky evidenčních čísel 5962 až 5968 typu Karosa B732 a evidenčních čísel 7026 až 7032 typu Karosa B731. Ty byly v září následovány sériemi evidenčních čísel 7057 až 7060 a 7117 až 7128 typu Karosa B732, které se od předchozí série se lišily tvarem zadní části karoserie. Pokračovalo pozvolné vyřazování starších autobusů typu Karosa B731, B732 a Ikarus 280. Vybrané autobusy typu Karosa B732 však začaly být odesílány na generální opravy s výměnou ocelového roštu. Ty byly nejprve prováděny firmou Zliner, s.r.o. ve Zlíně, v pozdějších letech se začaly provádět i na speciální montážní lince v Opravárenské základně autobusů v Praze 10 – Hostivaři. Dne 22. listopadu 1994 byl otevřen nový úsek V.B. pražského metra „Nové Butovice – Zličín“, který měl opět zásadní vliv na linkové vedení autobusů. Linky číslo 457, 458 a 459 byly zrušeny, mnoho dalších změnilo svoji trasu a vypravení autobusů do sektoru Jihozápadního města bylo omezeno. Kloubové autobusy stejně jako před deseti lety začaly obsluhovat vzdálené linky v Praze 8 – Severním městě. V prosinci roku 1994 a v první polovině roku 1995 je doloženo jejich nasazení na linku číslo 200.
V únoru roku 1995 zakoupil Dopravní podnik hlavního města Prahy 40 nových kloubových autobusů typu Karosa B741. Vzhledem k omezení autobusové dopravy v Jihozápadním městě v roce 1994 a v souvislosti s plánovaným otevřením tramvajové trati Braník – Modřany byly provozovně Řepy přiděleny pouze tři z nich, evidenčních čísel 6086 až 6088. Z provozovny Klíčov byly však v témže měsíci převedeny tři staré autobusy typu Ikarus 280. V souvislosti s plánovaným zahájením provozu kloubových autobusů v provozovně Hostivař tam byly naopak předány tři starší autobusy typu Karosa B741 evidenčních čísel 6037, 6042 a 6044. Ve druhé polovině roku 1995 byly postupně do provozu zařazeny autobusy typu Karosa B731 evidenčních čísel 7129 až 7138, 7185 a 7186 s motorem Liaz a evidenčních čísel 7244 až 7253 s novým typem motoru Renault. V srpnu byl provozovně Řepy přidělen nový autobus typu Karosa C734 evidenčního čísla 3031, který byl výrobcem původně určen pro ruského odběratele. Nebyl osazen odbavovacími strojky pro označení jízdenek a své uplatnění našel pouze na zájezdové dopravě. V roce 1995 také došlo k většímu požáru autobusu typu Karosa B731 evidenčního čísla 7032, který byl odeslán na generální opravu do Zlína. Pro jeho opravu byla použita karoserie autobusu typu Karosa B732 evidenčního čísla 5238, který z inventárního stavu vyřadila provozovna Vršovice. Zpět se autobus evidenčního čísla 7032 vrátil s mechanickou převodovkou.
Dne 26. května 1995 byla do provozu slavnostně uvedena výše zmíněná tramvajová trať, která představovala opětovné snížení počtu vypravených autobusů na pravidelné linky. Řepské autobusy zajišťovala provoz na linkách číslo 117, 153 a 245, které byly od tohoto data zrušeny. Zejména pro kloubové autobusy bylo nutné najít nové uplatnění. Určité východisko přineslo rozrůstající se barrandovské sídliště. Dne 1. září 1995 byla pro kloubové autobusy zavedena nová kapacitní linka číslo 126 v trase Smíchovské nádraží – Pražská čtvrť, která byla provozována společně s dosavadní linkou číslo 128. Standardní řepské autobusy začaly zajišťovat provoz například na vzdálených linkách číslo 150, 157 a 170 a pronikat tedy až do oblasti Jižního Města.
Tento rok se zapsal do historie provozovny také tragickou nehodou. Psal se 7. červenec 1995. Přibližně ve 4.00 hodiny ráno přišel do výpravny řidič P.H. (1971) na svoji předepsanou službu, kterou byla záloha. Krátce poté mu výpravčí byla ve 4.05 hodin přidělena konkrétní neobsazená služba prvního pořadí linky číslo 199, pro kterou byl určen autobus typu Ikarus 280 evidenčního čísla 4547. Po kontrole a doplnění tlaku na provozní hodnotu se uvedený řidič s vozidlem bez problému rozjel ze střední plochy provozovny. Po příjezdu k čerpadlu pohonných hmot se snažil bezvýsledně autobus zastavit. Ten svojí přední částí narazil do zadního čela autobusu typu Karosa B732 evidenčního čísla 5553 druhého pořadí linky číslo 123, jehož řidič J.R. (1966) právě doléval vodu. Přitom došlo ve 4.40 hodin k jeho přimáčknutí mezi obě vozidla. Přivolanou lékařkou Záchranné služby hlavního města Prahy byl následkem četných zranění v 5.10 hodin konstatován jeho exitus.
V lednu roku 1996 byly dodány standardní autobusy nového typu Karosa B931 evidenčních čísel 7308 a 7309 ve žlutošedém provedení osazené digitálními orientacemi. V dubnu a květnu byly zakoupeny nové autobusy typu Karosa B741 evidenčních čísel 6135 až 6148. Z provozovny Klíčov byly v květnu převedeny dva starší autobusy typu Ikarus 280 evidenčních čísel 4408 a 4537. Dne 1. května 1996 byl v Pražské integrované dopravě zaveden přestupní tarif a nový systém odbavování cestujících. Do všech autobusů byly dosazeny elektronické označovací strojky Mypol. Vybrané autobusy zajišťující provoz na linkách spojující okolní obce s hlavním městem (označené číselnou řadou 300) obdržely speciální pokladny pro prodej jízdenek řidičem. Od října do prosince tohoto roku byly na linky postupně nasazovány nové autobusy typu Karosa B931 evidenčních čísel 7310 až 7320 a 7384 až 7394 již v bíločerveném provedení charakteristickém pro hlavní město. V prosinci byl do inventární stavu řepské provozovny zařazen první nízkopodlažní autobus typu Karosa Citybus 2070 evidenčního čísla 3006, který zpočátku stabilně obsluhoval linku číslo 123. V tomto roce byl v garážovací hale změněn systém parkování autobusů, které přestaly parkovat původním tramvajovým systém za sebou. Přešlo se na efektivnější řešení, kdy byla vozidla řazena vedle sebe šípovitě. Vybrané autobusy standardní délky získaly svoje stála místa a mohly se kdykoliv rozjet bez ohledu na ostatní zaparkovaná vozidla.
Také kloubové autobusy byly v květnu roku 1997 doplněny o novější typ řady Karosa B900. V květnu a červnu řepská provozovna obdržela 15 těchto autobusů typu Karosa B941 evidenčních čísel 6198 až 6212. Počet autobusů typu Ikarus 280 se v průběhu roku snížil o 13. V prosinci tohoto roku byly zakoupeny další dva standardní autobusy typu Karosa B931 evidenčních čísel 7452 a 7466 a dva nízkopodlažní autobusy typu Karosa Citybus 2070 evidenčních čísel 3015 a 3016. Dále byl zatím pouze administrativně zařazen starší autobus typu Karosa B732 evidenčního čísla 5292 původně patřící provozovně Kačerov. Na vozidle probíhala v Opravárenské základně autobusů v Praze 10 - Hostivaři generální oprava, která byla ukončena v březnu roku 1998. Linkové vedení se v uplynulých dvou letech stabilizovalo a například v pracovní den 11. října 1997 provozovna Řepy vypravila své standardní autobusy na kmenové linky číslo 104, 105, 108, 123, 129, 130, 137, 150, 164, 167, 172, 179, 191, 217, 225, 230, 231, 235, 241, 243, 246, 352, 358, 501 a 508 a kloubové na linky číslo 126, 128, 143, 174, 180, 196, 198, 244 a 253. O víkendu byly standardní autobusy vypraveny na kmenové linky číslo 104, 129, 130, 137, 164, 167, 170, 172, 179, 217, 225, 231, 235, 246, 257, 301, 352, 501 a 508 a kloubové na linky číslo 119, 126, 174, 198, 244 a 253. V prosinci roku 1997 byla do provozu předána tepelná rampa firmy Nordex určená pro vyhřívání 10 speciálně upravených autobusů typu Karosa B931.
V průběhu května až července roku 1998 byly postupně zařazovány další kloubové autobusy typu Karosa B941 evidenčních čísel 6244 až 6254, 6278 a 6279 a nízkopodlažní autobusy typu Karosa Citybus evidenčních čísel 3043 až 3049. Autobus evidenčního čísla 3048 byl po krátké době přečíslován na číslo 3058. Červen a červenec také přinesl větší změnu v přesunech autobusů mezi provozovnami. V souvislosti se zahájením provozu kloubových autobusů v provozovnách Dejvice a Vršovice od 1. července 1998 byl z provozoven Klíčov, Kačerov a Řepy převáděn tento typ vozidla výměnou za autobusy standardní délky. Z provozovny Řepy bylo v červnu předáno provozovně Dejvice 10 kloubových autobusů (z toho 9 typu Karosa B741 a jeden typu Karosa B941). V červenci bylo opačným směrem převedeno 10 standardních autobusů (z toho tři typu Karosa B731, tři typu Karosa B732 a 4 typu Karosa B931) stejného stáří. Spolu s vozidly byla předána i některá pořadí linek. Provozovna Řepy přestala své vozy v prázdninovém provozu nasazovat na některá pořadí linky číslo 119 a všechna pořadí linky číslo 217, v poprázdninovém provozu na některá pořadí linek číslo 119, 143 a 174.
Rok 1999 je charakteristický ukončením provozu dosluhujících autobusů typu Ikarus 280.
Poslední autobus tohoto typu byl z provozovny Řepy (evidenční číslo 4544) vypraven dne 30. června 1999 na sedmé pořadí linky číslo 253, kam byl od 11.45 hodin nasazen za porouchaný autobus značky Karosa. Podle jízdního řádu se do provozovny navrátil až v 0.55 hodin následujícího dne. K 1. červenci 1998 bylo v inventárním stavu provozovny Řepy posledních 15 vozidel tohoto typu. Většina z nich byla určena pro hromadný prodej jednomu odběrateli. Ten se však nepodařil a autobusy byly postupně likvidovány šrotem nebo po částech prodávány. Kvůli výhodnějšímu prodeji byly ještě v Opravárenské základně autobusů v Praze 10 – Hostivaři částečně renovovány. Po výměně plechů a úpravách karoserie následně získávaly v lakovně provozovny Řepy, kterou procházely i autobusy tohoto typu z jiných provozoven, nový modrý vzhled. Zbývá dodat, že poslední řepské autobusy typu Ikarus 280 byly v březnu až červnu roku 1999 nahrazeny vozy inovovaného typu Karosa B941E evidenčních čísel 6301 až 6313 vybavenými tuhou nápravou, kotoučovými brzdami, sníženou podlahou v interiéru vozidla a větším množstvím pozičních světel. Ze standardních autobusů byl v září a říjnu dodán typ Karosa Citybus 2070 evidenčních čísel 3237 až 3249, který se od minulých sérií lišil uspořádáním sedadel a výklopnou plošinou pro invalidní vozíky a kočárky umístěnou u prostředních dveří. V roce 1999 byla v jihozápadní části areálu postavena nová hala typu Llentab, ve které jsou umístěny kontejnery s odpadem.
V září roku 2000 se v Praze konalo zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Pro zajištění dopravy účastníků této hromadné akce byl vybrán Dopravní podnik hlavního města Prahy. Pro tuto akci byl zřízen větší počet pravidelných i nepravidelných autobusových linek obsluhovanými pouze nízkopodlažními vozidly typu Karosa Citybus. Jejich nákup byl pro potřebné množství urychlen a tak již v únoru  tohoto roku provozovna Řepy obdržela další autobusy typu Karosa Citybus 2070. Do srpna byla postupně dodávána evidenční čísla 3254 až 3270. Nízkopodlažní autobusy v průběhu zasedání samozřejmě chyběly na pravidelných linkách městské hromadné dopravy a bylo nutné je nahradit. Vzhledem ke správkovému stavu se to vždy nemuselo podařit a tak například provozovna Řepy zprovoznila 10 autobusů typu Karosa B732, které již byly odstaveny na vyřazení. Vzhledem k vyšším finančním nárokům na nákup standardních nízkopodlažních autobusů nebyl zařazen žádný nový kloubový autobus. V průběhu roku byly z inventárního stavu vyřazeny všechny neprovozní kloubové autobusy typu Ikarus 280.
V roce 2001 již byla kloubová vozidla zakoupena. Vzhledem k tomu, že nebylo nutné nahrazovat zastaralé a nevyhovující autobusy typu Ikarus 280, obdrželo hlavní město pouze jejich menší počet. Z dvaceti nových autobusů typu Karosa B941E byly v březnu a dubnu provozovně Řepy přiděleny pouze dva, evidenčních čísel 6337 a 6338. Pokračoval nákup standardních nízkopodlažních autobusů, od října do prosince provozovna Řepy obdržela 14 autobusů inovovaného typu Karosa Citybus 2071 s motorem Iveco evidenčních čísel 3332 až 3345. Zejména v první polovině tohoto roku byla velká část starších autobusů typu Karosa B732 odeslána na generální opravu, ale po jejím provedení se zpět do řepské provozovny již nevrátila. Autobusy našly své nové uplatnění nejčastěji v provozovnách Vršovice a Hostivař. V roce 2001 prošlo zásadními úpravami pracoviště STK, které již od první poloviny devadesátých let fungovalo i pro veřejnost. Nově bylo vybaveno komplexní technologií MAHA.
V květnu roku 2002 byly zakoupeny nové autobusy typu Karosa B961 evidenčních čísel 6357 až 6359 vybavené motorem Iveco. Z provozovny Klíčov byly v témže měsíci převedeny dva novější autobusy typu Karosa B941E. Dne 1. července byla zavedena nová linka číslo 100 spojující pražské letiště se Zličínem. Pro tuto linku byly v červnu dodány autobusy typu Karosa Citybus 2071 evidenčních čísel 3385 až 3388 se speciálně upraveným interiérem pro přepravu většího množství zavazadel. Rok 2002 je pro hlavní město charakteristický ničivou povodní velkého rozsahu, která měla zejména v srpových dnech největší vliv na změny linkového vedení městské hromadné dopravy ve své historii. Velké množství linek dočasně měnilo svoji trasu, některé byly zrušeny anebo vznikaly nové linky náhradních doprav za metro i tramvaje. Změny ve vedení pravidelných linek se provozovny Řepy dotkly zejména v oblasti Smíchova, Lahovic a Zbraslavi. Řepské autobusy se podílely na linkách náhradní dopravy zejména v trase Holešovice – Pankrác, kde velké množství soustředěných autobusů nahrazovalo linku metra C. Nasazovány byly i na kapacitní linky obsluhující Prahu 8 - Severní Město, které byly prodlouženy až ke stanici metra Pražského povstání. Autobusy standardní délky byly využívány i k evakuaci obyvatel z postižených oblastí. Například v pracovní den 20. září 2002 byly standardní řepské autobusy vypraveny na kmenové linky číslo 100, 120, 129, 137, 164, 167, 179, 180, 184, 191, 225, 230, 231, 235, 241, 243, 244, 247, 256, 352, 357, 501, 507, 510 a X-C a kloubové na linky číslo 119, 126, 128, 144, 152, 174, 196, 198, 200, 253 a X-C. V říjnu byly dodány roku nové standardní autobusy typu Karosa B951 evidenčních čísel 4036 až 4040. Vyřazování starších autobusů bylo kvůli zvýšeném nárokům na linky povrchové dopravy vyvolané opravami metra po povodních pozastaveno. Na konci roku bylo ukončeno přistavování autobusů na generální opravy. Na podzim se v Praze konalo zasedání NATO, na které byly opět vyčleněny vybrané nízkopodlažní autobusy. Akce však neproběhla v tak velkém měřítku jako při minulém mezinárodním zasedání v roce 2000.
I do roku 2003 se přenesla změna některých linek městské hromadné dopravy vyvolaná povodní. V březnu byly dodány tři nové kloubové autobusy typu Karosa B961 evidenčních čísel 6365 až 6367. Ty byly v květnu následovány dalšími dvěma stejného typu, které obdržely evidenční čísla 6379 a 6380. V červenci a srpnu byly z provozovny Klíčov, která obdržela větší množství nových nízkopodlažních kloubových autobusů, převedeny další tři kloubové autobusy typu Karosa B941E. V listopadu a prosinci byly zakoupeny 4 nové autobusy typu Karosa B951E pro linky řady 300 evidenčních čísel 4041 až 4044 a tři nízkopodlažní autobusy typu Karosa Citybus evidenčních čísel 3426 až 3428. Dne 28. listopadu 2003 byla slavnostně otevřena nová tramvajová trať Hlubočepy – Barrandov v Praze 5. Kapacitní autobusové linky číslo 126 a 128 byly zrušeny a pro provozovnu Řepy tak opět vznikl problém s uplatněním svých autobusů, zejména kloubových. Částečné řešení přinesla změny typu vozidel na lince číslo 243 spojující Smíchov se Zbraslaví, kam začaly být od 12. prosince 2004 nasazovány kloubové autobusy.
Počátkem roku 2004 bylo definitivně rozhodnuto o zrušení autobusové provozovny Dejvice v Praze 6. K tomuto kroku přispěl fakt omezení autobusové dopravy vzhledem ke zmíněnému zahájení nové tramvajové trati a také kvůli zprovoznění třetího úseku linky metra C „Nádraží Holešovice – Ládví“. Ten byl slavnostně otevřen dne 25. června 2004, ale na autobusové linky neměl zajišťované provozovnou Řepy přímý vliv. Vzhledem k této skutečnosti již do provozovny Dejvice, která vypravila svůj poslední autobus na pravidelnou linku dne 3. prosince 2004, nebyl zařazen žádný nový autobus. V červnu hlavní město zakoupilo 30 autobusů typu Karosa B951E přednostně určených pro provoz na linkách řady 300. Provozovně Řepy byla přidělena evidenční čísla 4088 až 4100, která v sobě pravděpodobně zahrnovala i část autobusů původně určených pro dejvickou provozovnu. Velmi nepříznivá situace nastala v uplatnění řepských kloubových autobusů. Již od konce listopadu jich velké množství bylo i v přepravních špičkách pracovního dne odstaveno v areálu provozovny. Po otevření nového úseku metra se tento stav ještě zhoršil, a proto bylo v červenci převedeno 6 autobusů typu Karosa B941 a B941E zpět provozovně Klíčov. V srpnu byly další 4 autobusy typu Karosa B941E předány provozovně Hostivař, kde se počítalo s rozšířením provozu tohoto druhu vozidla. Tyto autobusy „uvolnily prostor“ nové dodávce 13 nízkopodlažních kloubových autobusů evidenčních čísel 6540 až 6552, které byly postupně dodávány od srpna do listopadu. V prosinci byly provozovně Řepy také přiděleny tři autobusy typu Karosa Citybus 2071 evidenčních 3429 až 3431, jejichž vybavení interiéru bylo vhodné pro nasazení na expresní linku číslo 100. Ve třech podzimních etapách rušení provozovny Dejvice bylo do řepské provozovny přeloženo celkem 34 standardních autobusů, z toho dva typu Karosa B731, 19 typu Karosa B732, 9 typu Karosa B931 a 4 typu Karosa B951E. Čtyři autobusy typu Karosa B732 však byly ihned po převedení vyřazeny. Z provozovny Kačerov byl navíc převeden autobus typu Karosa B951 evidenčního čísla 4031. Z provozovny Vršovice, kde byl provoz kloubových vozidel ukončen dne 5. listopadu 2004, byly převedeny dva starší autobusy typu Karosa B741 evidenčních čísel 6075 a 6090. V novém působišti byly používány pouze jako záložní. V průběhu roku 2004 bylo v provozovně Řepy vyřazeno 19 autobusů, 29 nových bylo zařazeno a rozdíl v převedených vozidlech tvořil +27 autobusů. Celkový inventární stav autobusů tak k 1. lednu 2005 dosáhl počtu 275.
Provozovna Řepy převzala většinu původních "dejvických" linek a nevyužívané kloubové autobusy již našly své uplatnění. Například v pracovní den 24. ledna 2005 byly standardní řepské autobusy vypraveny na kmenové linky číslo 100, 108, 116, 120, 123, 129, 130, 131, 137, 147, 149, 161, 164, 167, 176, 179, 184, 191, 216, 217, 218, 219, 225, 230, 235, 246, 256, 347, 352, 356, 358, 502, 507, 508, 510 a 514 a kloubové na linky číslo 107, 119, 143, 174, 180, 198 a 243. O následujícím víkendu byly standardní autobusy vypraveny na kmenové linky číslo 100, 116, 123, 130, 131, 137, 147, 161, 164, 167, 172, 179, 191, 192, 199, 216, 217, 218, 225, 230, 231, 235, 244, 246, 256, 347, 356, 358, 502, 507, 508, 510 a 514 a kloubové autobusy na linky číslo 107, 119 a 174. V roce 2005 obdržel Dopravní podnik hlavního města Prahy pouze jediný nový autobus typu
Karosa Citelis evidenčního čísla 3501, který byl zařazen do provozovny Řepy. Zvýšené nároky na dopravu v Praze 6 vyvolané například rozšířením ruzyňského letiště nebo posílením provozu linky číslo 107 musely být při pravidelném vyřazování autobusů kompenzovány převody vozidel do řepské provozovny. V průběhu roku 2005 bylo takto z ostatních provozoven převedeno celkem 18 autobusů, z toho 15 standardní délky a 3 kloubové. Na jaře začaly být vybrané kloubové autobusy typu Karosa B741 přistavovány na střední opravy prováděné v Ústředních dílnách v Praze 10 – Hostivaři. Dne 11. prosince 2005 byl zahájen provoz na lince číslo 790 - AE (Letiště Ruzyně – Nádraží Holešovice) s odlišným tarifem, jejíž provoz je financován Českými dráhami, a.s. Na její provoz bylo vyčleněno 5 autobusů Karosa Citybus, které byly vybaveny zařízením pro prodej jízdenek. Inventární stav vozidel se stabilizoval a k 1. lednu 2006 dosáhl stejného počtu jako před rokem – tj. 275 autobusů.
 roce 2006 se Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. konečně dočkal větší dodávky nových autobusů. Na podzim bylo zakoupeno 52 autobusů, z nichž 15 bylo přiděleno provozovně Řepy. 10 autobusů typu Karosa B951E ev.č. 4101 až 4110 bylo vyčleněno pro provoz na linkách řady 30
0 a 5 autobusů typu Karosa Citelis ev.č. 3502 až 3506 pomohlo překonat dosavadní problémy s povinným vypravováním garantovaných nízkopodlažních pořadí. Kloubové autobusy nebyly stejně jako v předchozím roce objednány. Provozovna Řepy vyřadila v roce 2006 celkem 8 autobusů, na některých z nich proběhlo před šrotací v areálu provozovny cvičení Vojenské policie. Vyřazen byl i autobus typu Karosa B741 ev.č. 6090, který nebyl jako posledních z řepských kloubových vozidel vybaven digitálními orientacemi. V září byl z provozovny Hostivař převeden kloubový autobus typu Karosa B961 ev.č. 6356. I v tomto roce pokračovaly v Ústředních dílnách Praze 10 - Hostivaři střední opravy starších autobusů, které byly zahájeny již na jaře roku 2005. V letech 2005 - 2006 se takto zrekonstruovalo celkem 11 kloubových autobusů typu Karosa B741. Celkový inventární stav autobusů tak k 1. lednu 2007 dosáhl počtu 283, tj. o 8 vozidel více než k 1. lednu 2006.
Linky vypravované provozovnou Řepy nedoznaly v roce 2006 zásadních změn. V souvislosti s otevřením nové části ruzyňského letiště (Terminál Sever II) byla od 17. ledna trvale změněna trasa linek číslo 100, 119, 179, 225, 254, 510 a 790 - AE. Počátkem roku byla linka číslo 116 ve směru z Dejvické odkloněna ze zastávky Jenerálka do Nebušic. Provoz linky číslo 357 spojující Zličín, Sobín a Hostivice byl v menším rozsahu obnoven. Po letních prázdninách vzniklo zcela nové přímé spojení Řeporyjí a Barrandova, které začala zajišťovat linka číslo 230. Počátkem července se na strahovských stadionech konal XIV. Všesokolský slet, který kladl zvýšené nároky na organizaci posilové a smluvní dopravy. Nárazově zajišťovalo přepravu cvičenců a návštěvníků sletu až 94 kloubových autobusů, z toho 16 řepskýc
h. Autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy také vypomáhaly zajistit provoz v Ústeckém kraji při stávce zaměstnanců Dopravního podniku Ústeckého kraje, a.s. Zde garážovaly v provozovnách Dopravního podniku města Ústí nad Labem a Dopravního podniku Teplice. Pro tyto účely byl z provozovny Řepy vyčleněn autobus typu Karosa C734 evidenčního čísla 3035 i s řidičem.
Kapacita a umístění provozovny Řepy bylo navrženo také s ohledem na plánovaný rozvoj výstavby v oblasti Jihozápadního města, ke kterému však po změně politicko-ekonomických poměrů po roce 1989 nedošlo v takové míře, jak bylo navrženo. Pozůstatkem smělých plánů je například uzavřený západní vestibul stanice Stodůlky, který měl ústit do plánovaného sídlištního celku. Dalším negativním faktorem pro tuto provozovnu byla skutečnost, ze tradiční výkony postupně nahrazovala elektrická trakce - metro a tramvajová doprava. Autobusy provozovny Řepy, jak již bylo zmíněno, najížděly často mnoho režijních kilometrů na někdy i velice vzdálené linky. V některých obdobích byla i větší část kloubových vozidel bez využití do doby, než se pro provozovnu podařilo nalézt nové výkony.
Na konci roku 2004 převzala provozovna Řepy větší část výkonů zrušené provozovny Dejvice. Po letech stagnace v oblasti počtu přidělených a vypravovaných vozidel se díky tomu z této provozovny stala druhá největší garáž Dopravního podniku vypravující v současnosti v ranní dopravní špičce pracovního dne přibližně 210 autobusů, z toho 50 standardních nízkopodlažních a 60 kloubových autobusů.

Některé údaje o výstavbě areálu provozovny byly použity z knihy
P. Fojtík: Garáž Řepy 1982- 2002
 


Inventární stavy autobusů na počátcích jednotlivých let
 

Typ

Počet

Evidenční čísla

Inventární stav k 1. lednu 1983 = 165 autobusů (165+0)

Karosa ŠM 11

136

6188,6190,6331,6337,6364,6372,6392,6417,6419,6423,6429,6430,6431,6432,6433,
6434,6435,6436,6437,6438,6439,6440,6441,6442,6443,6444,6445,6446,6447,6448,
6449,6450,6655,6660,6661,6662,6663,6664,6665,6666,6667,6668,6669,6670,6671,
6672,6673,6674,6676,6677,6678,6679,6680,6681,6682,6683,6684,6685,6686,6687,
6688,6689,6690,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6855,6856,6857,6858,6859,6860,
6861,6862,6863,6864,6865,6866,6867,6868,6869,6870,6871,6872,6873,6874,6875,
6876,6877,6878,6879,6939,6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946,6947,6948,6949,
6950,6951,6952,6953,6954,6955,6956,6957,6958,6959,6960,6961,6962,6963,6964,
6965,7100,7101,7102,7103,7104,7105,7106,7107,7108,7109,7110,7111,7112,7113,
7114

Karosa ŠL 11

3

5894,5895,5942

Karosa ŠD 11

1

5000

Karosa B731

22

3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215,
3216,3217,3218,3424,3425,3426,3427

Karosa C734

2

3006,3007

Ikarus-Avia

1

4501

Inventární stav k 1. lednu 1984 = 188 autobusů (167+21)

Karosa ŠM 11

132

6331,6337,6430,6433,6434,6435,6439,6443,6444,6445,6447,6456,6462,6466,6467,
6470,6472,6473,6479,6493,6494,6506,6551,6552,6555,6566,6575,6576,6611,6648,
6655,6660,6661,6663,6664,6665,6666,6667,6668,6669,6670,6671,6672,6673,6674,
6676,6677,6678,6679,6680,6681,6682,6683,6684,6685,6686,6687,6688,6689,6690,
6849,6850,6852,6853,6854,6855,6856,6857,6858,6859,6860,6861,6862,6863,6864,
6865,6866,6867,6868,6869,6870,6871,6872,6873,6874,6875,6876,6877,6878,6879,
6939,6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946,6947,6948,6949,6950,6951,6952,6953,
6954,6955,6956,6957,6958,6959,6960,6961,6962,6963,6964,6965,7100,7101,7102,
7103,7104,7105,7106,7107,7108,7109,7110,7111,7112,7113,7114

Karosa ŠD 11

1

7500

Karosa B731

32

3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215,
3216,3217,3218,3424,3425,3426,3427,3519,3569,3570,3571,3572,3573,3574,3575,
3576,3577

Karosa C734

1

3007

Ikarus-Avia

1

4501

Ikarus 280

21

4204,4205,4206,4207,4208,4209,4210,4211,4212,4213,4214,4215,4216,4217,4218,
4219,4220,4221,4222,4223,4224

Inventární stav k 1. lednu 1985 = 199 autobusů (133+66)

Karosa ŠM 11

99

6439,6443,6660,6665,6668,6673,6676,6680,6684,6685,6688,6690,6849,6850,6852,
6853,6854,6855,6856,6857,6858,6859,6860,6861,6862,6863,6864,6865,6866,6867,
6868,6869,6870,6871,6872,6873,6874,6875,6876,6877,6878,6879,6880,6890,6893,
6894,6896,6939,6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946,6947,6948,6949,6950,6951,
6952,6953,6954,6955,6956,6957,6958,6959,6960,6961,6962,6963,6964,6965,7100,
7101,7102,7103,7104,7105,7106,7107,7108,7109,7110,7111,7112,7113,7114,7177,
7178,7186,7188,7191,7193,7194,7195,7198,7200

Karosa ŠD 11

1

7500

Karosa B731

32

3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215,
3216,3217,3218,3424,3425,3426,3427,3519,3569,3570,3571,3572,3573,3574,3575,
3576,3577

Karosa C734

1

3007

Ikarus 280

66

4204,4205,4206,4207,4208,4209,4210,4211,4212,4213,4214,4215,4216,4217,4218,
4219,4220,4221,4222,4223,4224,4245,4246,4247,4248,4249,4250,4251,4252,4253,
4254,4255,4271,4272,4273,4274,4275,4276,4277,4278,4279,4280,4281,4282,4283,
4284,4285,4286,4287,4288,4289,4290,4291,4292,4293,4294,4295,4296,4297,4298,
4299,4300,4301,4302,4303,4304

Inventární stav k 1. lednu 1986 = 225 autobusů (132+93)

Karosa ŠM 11

53

6853,6939,6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946,6947,6948,6949,6950,6951,6952,
6953,6954,6955,6956,6957,6958,6959,6960,6961,6962,6963,6964,6965,7100,7101,
7102,7103,7104,7105,7106,7107,7108,7109,7110,7111,7112,7113,7114,7177,7178,
7186,7188,7191,7193,7194,7195,7198,7200

Karosa ŠD 11

1

7500

Karosa B731

77

3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215,
3216,3217,3218,3424,3425,3426,3427,3519,3569,3570,3571,3572,3573,3574,3575,
3576,3577,3799,3800,3801,3802,3803,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3811,
3812,3813,3814,3815,3816,3817,3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,3825,3826,
3827,3828,3829,3830,3831,3832,3833,3834,3835,3836,3837,3838,3839,3840,3841,
3842,3843

Karosa C734

1

3007

Ikarus 280

93

4204,4205,4206,4207,4208,4209,4213,4214,4215,4216,4217,4218,4219,4220,4221,
4222,4223,4224,4245,4246,4247,4248,4249,4250,4251,4252,4253,4254,4255,4271,
4272,4273,4274,4275,4276,4277,4278,4279,4280,4281,4282,4283,4284,4285,4286,
4287,4288,4289,4290,4291,4292,4293,4294,4295,4296,4297,4298,4299,4300,4301,
4302,4303,4304,4305,4306,4307,4308,4309,4310,4311,4312,4313,4314,4315,4316,
4317,4318,4319,4320,4321,4322,4323,4324,4325,4326,4327,4328,4329,4330,4331,
4332,4333,4334

Inventární stav k 1. lednu 1987 = 232 autobusů (137+95)

Karosa ŠM 11

23

6945,6957,7101,7103,7104,7105,7106,7107,7108,7109,7110,7111,7113,7114,7177,
7186,7188,7191,7193,7194,7195,7198,7200

Karosa ŠD 11

1

7500

Karosa B731

110

3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215,
3216,3217,3218,3424,3425,3426,3427,3519,3569,3570,3571,3572,3573,3574,3575,
3576,3577,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3811,3812,3813,3814,3815,3816,
3817,3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,3825,3826,3827,3828,3829,3830,3831,
3832,3833,3834,3835,3836,3837,3838,3839,3840,3841,3842,3843,3934,3935,3936,
3937,3938,3939,3940,3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950,3951,
3952,3953,3954,3955,3956,3957,3958,3959,3960,3961,3962,3963,3964,3965,3966,
3967,3968,3969,3970,3971

Karosa C734

2

3007,3022

Karosa LC735

1

3172

Ikarus 280

95

4022,4096,4204,4205,4206,4207,4208,4209,4213,4214,4215,4216,4217,4218,4219,
4220,4221,4222,4223,4224,4245,4246,4247,4248,4249,4250,4251,4252,4253,4254,
4255,4271,4272,4273,4274,4275,4276,4277,4278,4279,4280,4281,4282,4283,4284,
4285,4286,4287,4288,4289,4290,4291,4292,4293,4294,4295,4296,4297,4298,4299,
4300,4301,4302,4303,4304,4305,4306,4307,4308,4309,4310,4311,4312,4313,4314,
4315,4316,4317,4318,4319,4320,4321,4322,4323,4324,4325,4326,4327,4328,4329,
4330,4331,4332,4333,4334

Inventární stav k 1. lednu 1988 = 262 autobusů (168+94)

Karosa ŠM 11

16

7002,7003,7013,7015,7016,7020,7023,7024,7025,7106,7123,7128,7186,7193,7195,
7200

Karosa ŠD 11

1

7500

Karosa B731

112

3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215,
3216,3217,3218,3336,3359,3424,3425,3426,3427,3519,3569,3570,3571,3572,3573,
3574,3575,3576,3577,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3811,3812,3813,3814,
3815,3816,3817,3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,3825,3826,3827,3828,3829,
3830,3831,3832,3833,3834,3835,3836,3837,3838,3839,3840,3841,3842,3843,3934,
3935,3936,3937,3938,3939,3940,3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,
3950,3951,3952,3953,3954,3955,3956,3957,3958,3959,3960,3961,3962,3963,3964,
3965,3966,3967,3968,3969,3970,3971

Karosa B732

22

5256,5257,5258,5259,5260,5261,5262,5263,5264,5265,5266,5267,5268,5269,5270,
5271,5272,5273,5274,5275,5276,5277

Karosa C734

16

3007,3022,3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029,3030,3031,3032,3033,3034,3035,
3036

Karosa LC735

1

3172

Ikarus 280

94

4191,4204,4205,4206,4207,4208,4209,4213,4214,4215,4216,4217,4218,4219,4220,
4221,4222,4223,4224,4245,4246,4247,4248,4249,4250,4251,4252,4253,4254,4255,
4271,4272,4273,4274,4275,4276,4277,4278,4279,4280,4281,4282,4283,4284,4285,
4286,4287,4288,4289,4290,4291,4292,4293,4294,4295,4296,4297,4298,4299,4300,
4301,4302,4303,4304,4305,4306,4307,4308,4309,4310,4311,4312,4313,4314,4315,
4316,4317,4318,4319,4320,4321,4322,4323,4324,4325,4326,4327,4328,4329,4330,
4331,4332,4333,4334

Inventární stav k 1. lednu 1989 = 268 autobusů (184+84)

Karosa ŠD 11

1

7500

Karosa B731

108

3201,3202,3205,3206,3207,3209,3211,3217,3218,3336,3424,3519,3569,3570,3571,
3572,3573,3574,3575,3576,3577,3642,3643,3644,3645,3699,3804,3805,3806,3807,
3808,3809,3810,3811,3812,3813,3814,3815,3816,3817,3818,3819,3820,3821,3822,
3823,3824,3825,3826,3827,3828,3829,3830,3831,3832,3833,3834,3835,3836,3837,
3838,3839,3840,3841,3842,3843,3934,3935,3936,3937,3938,3939,3940,3941,3942,
3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950,3951,3952,3953,3954,3955,3956,3957,
3958,3959,3960,3961,3962,3963,3964,3965,3966,3967,3968,3969,3970,3971,5278,
5279,5280,5281

Karosa B732

61

5256,5257,5258,5259,5260,5261,5262,5263,5264,5265,5266,5267,5268,5269,5270,
5271,5272,5273,5274,5275,5276,5277,5519,5520,5521,5522,5523,5524,5525,5526,
5527,5529,5530,5531,5532,5533,5534,5535,5536,5537,5538,5539,5540,5541,5542,
5543,5544,5545,5546,5547,5548,5549,5550,5551,5552,5553,5554,5555,5556,5557,
5558

Karosa C734

13

3023,3024,3025,3026,3027,3028,3030,3031,3032,3033,3034,3035,3036

Karosa LC735

1

3172

Ikarus 280

84

4191,4204,4206,4207,4208,4209,4213,4214,4215,4216,4218,4219,4220,4221,4222,
4223,4245,4246,4247,4248,4249,4250,4251,4253,4254,4255,4271,4272,4273,4276,
4277,4278,4279,4280,4281,4282,4284,4286,4287,4290,4291,4292,4294,4296,4297,
4298,4299,4300,4301,4302,4303,4304,4305,4306,4307,4309,4310,4311,4312,4313,
4314,4315,4316,4317,4318,4319,4320,4321,4322,4323,4325,4326,4327,4328,4329,
4330,4331,4332,4334,4398,4399,4400,4401,4402

Inventární stav k 1. lednu 1990 = 284 autobusů (191+93)

Karosa ŠD 11

1

7500

Karosa B731

95

3201,3206,3207,3209,3328,3338,3339,3342,3354,3364,3368,3419,3424,3642,3643,
3644,3645,3699,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3812,3813,3814,3815,3816,
3817,3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,3825,3826,3827,3829,3831,3832,3833,
3834,3835,3836,3837,3838,3839,3840,3842,3843,3934,3936,3937,3938,3939,3940,
3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950,3951,3952,3953,3954,3955,
3956,3957,3958,3959,3960,3961,3962,3963,3964,3965,3966,3967,3968,3969,3970,
3971,5278,5279,5280,5281

Karosa B732

79

5256,5257,5258,5259,5260,5261,5262,5263,5264,5265,5266,5267,5268,5269,5270,
5271,5272,5273,5274,5275,5276,5277,5519,5520,5521,5522,5523,5524,5525,5526,
5527,5529,5530,5531,5532,5533,5534,5535,5536,5537,5538,5539,5540,5541,5542,
5543,5544,5545,5546,5547,5548,5549,5550,5551,5552,5553,5554,5555,5556,5557,
5558,5649,5650,5651,5652,5653,5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,5661,5662,
5663,5664,5665,5666

Karosa C734

14

3009,3023,3024,3025,3026,3027,3028,3030,3031,3032,3033,3034,3035,3036

Karosa LC735

2

3172,3180

Ikarus 280

93

4204,4206,4209,4213,4214,4215,4216,4218,4219,4222,4223,4245,4246,4248,4249,
4250,4251,4253,4254,4255,4271,4272,4273,4276,4278,4279,4280,4281,4282,4284,
4286,4287,4290,4291,4292,4294,4296,4297,4298,4299,4300,4301,4302,4303,4304,
4305,4306,4307,4309,4310,4312,4313,4316,4317,4326,4329,4333,4334,4398,4399,
4400,4401,4402,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,4483,4484,4485,4486,
4487,4488,4489,4490,4501,4502,4503,4504,4505,4506,4507,4508,4509,4510,4511,
4512,4513,4514

Inventární stav k 1. lednu 1991 = 287 autobusů (182+105)

Karosa B731

80

3643,3644,3699,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3812,3813,3814,3815,3816,
3817,3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,3825,3826,3827,3829,3831,3832,3833,
3834,3835,3836,3837,3838,3839,3840,3842,3843,3934,3936,3937,3938,3939,3940,
3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950,3951,3952,3953,3954,3955,
3956,3957,3958,3959,3960,3961,3962,3963,3964,3965,3966,3967,3968,3969,3970,
3971,5278,5279,5280,5281

Karosa B732

94

5256,5257,5258,5259,5260,5261,5262,5263,5264,5265,5266,5267,5268,5269,5270,
5271,5272,5273,5274,5275,5276,5277,5519,5520,5521,5522,5523,5524,5525,5526,
5527,5529,5530,5531,5532,5533,5534,5535,5536,5537,5538,5539,5540,5541,5542,
5543,5544,5545,5546,5547,5548,5549,5550,5551,5552,5553,5554,5555,5556,5557,
5558,5649,5650,5651,5652,5653,5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,5661,5662,
5663,5664,5665,5666,5780,5781,5782,5783,5784,5785,5786,5787,5788,5789,5790,
5791,5806,5807,5808

Karosa C734

6

3028,3030,3031,3032,3035,3036

Karosa LC735

2

3172,3180

Ikarus 280

105

4204,4206,4215,4245,4246,4248,4249,4250,4251,4253,4254,4255,4271,4272,4273,
4276,4278,4279,4280,4281,4282,4284,4286,4287,4290,4291,4292,4294,4296,4297,
4298,4299,4300,4301,4302,4303,4304,4305,4306,4307,4309,4310,4312,4313,4316,
4317,4326,4329,4333,4334,4398,4399,4400,4401,4402,4475,4476,4477,4478,4479,
4480,4481,4482,4483,4484,4485,4486,4487,4488,4489,4490,4501,4502,4503,4504,
4505,4506,4507,4508,4509,4510,4511,4512,4513,4514,4544,4545,4546,4547,4548,
4549,4550,4551,4552,4553,4554,4555,4556,4557,4558,4559,4560,4561,4562,4563

Inventární stav k 1. lednu 1992 = 254 autobusů (168+86)

Karosa B731

66

3804,3805,3806,3810,3812,3813,3814,3815,3817,3818,3820,3821,3823,3824,3826,
3827,3831,3832,3833,3835,3837,3838,3840,3842,3843,3934,3936,3937,3938,3939,
3940,3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950,3951,3952,3953,3954,
3955,3956,3957,3958,3959,3960,3961,3962,3963,3964,3965,3966,3967,3968,3969,
3970,3971,5278,5279,5280,5281

Karosa B732

94

5256,5257,5258,5259,5260,5261,5262,5263,5264,5265,5266,5267,5268,5269,5270,
5271,5272,5273,5274,5275,5276,5277,5519,5520,5521,5522,5523,5524,5525,5526,
5527,5529,5530,5531,5532,5533,5534,5535,5536,5537,5538,5539,5540,5541,5542,
5543,5544,5545,5546,5547,5548,5549,5550,5551,5552,5553,5554,5555,5556,5557,
5558,5649,5650,5651,5652,5653,5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,5661,5662,
5663,5664,5665,5666,5780,5781,5782,5783,5784,5785,5786,5787,5788,5789,5790,
5791,5806,5807,5808

Karosa C734

6

3028,3030,3031,3032,3035,3036

Karosa LC735

2

3172,3180

Ikarus 280

86

4245,4248,4250,4255,4272,4279,4280,4281,4286,4290,4291,4292,4294,4297,4298,
4299,4300,4301,4302,4303,4305,4306,4307,4309,4310,4312,4313,4316,4326,4329,
4334,4398,4399,4400,4401,4402,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,4483,
4484,4485,4486,4487,4488,4489,4490,4501,4502,4503,4504,4505,4506,4507,4508,
4509,4510,4511,4512,4513,4514,4544,4545,4546,4547,4548,4549,4550,4551,4552,
4553,4554,4555,4556,4557,4558,4559,4560,4561,4562,4563

Inventární stav k 1. lednu 1993 = 231 autobusů (158+73)

Karosa B731

55

3804,3805,3810,3812,3813,3814,3815,3818,3821,3823,3824,3826,3831,3832,3833,
3838,3840,3842,3843,3934,3936,3937,3938,3939,3940,3944,3945,3946,3947,3949,
3950,3951,3952,3953,3955,3956,3957,3958,3959,3960,3961,3962,3963,3964,3965,
3966,3967,3968,3969,3970,3971,5278,5279,5280,5281

Karosa B732

96

5105,5106,5111,5256,5257,5258,5259,5260,5261,5262,5263,5264,5265,5266,5267,
5268,5269,5270,5271,5272,5273,5274,5275,5276,5277,5519,5520,5521,5522,5523,
5524,5525,5526,5527,5529,5530,5531,5532,5534,5535,5536,5537,5538,5539,5540,
5541,5542,5543,5544,5545,5546,5547,5548,5549,5550,5551,5552,5553,5554,5555,
5556,5557,5558,5649,5650,5651,5652,5653,5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,
5661,5662,5663,5664,5665,5666,5780,5781,5782,5783,5784,5785,5786,5787,5788,
5789,5790,5791,5806,5807,5808

Karosa C734

6

3028,3030,3031,3032,3035,3036

Karosa LC735

1

3180

Ikarus 280

73

4250,4290,4291,4294,4298,4299,4300,4301,4302,4303,4305,4306,4307,4309,4310,
4312,4313,4326,4398,4399,4400,4401,4402,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,
4482,4483,4484,4485,4486,4487,4488,4489,4490,4501,4502,4503,4504,4505,4506,
4507,4508,4509,4510,4511,4512,4513,4514,4544,4545,4546,4547,4548,4549,4550,
4551,4552,4553,4554,4555,4556,4557,4558,4559,4560,4561,4562,4563

Inventární stav k 1. lednu 1994 = 230 autobusů (148+82)

Karosa B731

28

3804,3805,3814,3826,3831,3934,3936,3937,3938,3939,3946,3950,3953,3955,3956,
3957,3959,3961,3963,3964,3966,3967,3968,3971,5278,5279,5280,5281

Karosa B732

114

5105,5106,5111,5256,5257,5258,5259,5260,5261,5262,5263,5264,5265,5266,5267,
5268,5269,5270,5271,5272,5273,5274,5275,5276,5277,5519,5520,5521,5522,5523,
5524,5525,5526,5527,5529,5530,5531,5532,5534,5535,5536,5537,5538,5539,5540,
5541,5542,5543,5544,5545,5546,5547,5548,5549,5550,5551,5552,5553,5554,5555,
5556,5557,5558,5649,5650,5651,5652,5653,5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,
5661,5662,5663,5664,5665,5666,5780,5781,5782,5783,5784,5785,5786,5787,5788,
5789,5790,5791,5806,5807,5808,5880,5881,5882,5883,5884,5885,5886,5887,5888,
5889,5890,5891,5892,5893,5894,5895,5896,5897

Karosa C734

6

3028,3030,3031,3032,3035,3036

Ikarus 280

63

4019,4300,4301,4305,4306,4312,4323,4327,4398,4399,4400,4401,4402,4475,4476,
4477,4478,4479,4480,4481,4482,4483,4484,4485,4486,4487,4488,4489,4490,4501,
4502,4503,4504,4505,4506,4507,4508,4509,4510,4511,4512,4513,4514,4544,4545,
4546,4547,4548,4549,4550,4551,4552,4553,4554,4555,4556,4557,4558,4559,4560,
4561,4562,4563

Karosa B741

19

6036,6037,6038,6039,6040,6041,6042,6043,6044,6045,6046,6047,6048,6049,6050,
6051,6052,6053,6054

Inventární stav k 1. lednu 1995 = 246 autobusů (170+76)

Karosa B731

15

3814,3956,3957,3959,5278,5279,5280,5281,7026,7027,7028,7029,7030,7031,7032

Karosa B732

149

5105,5106,5109,5111,5209,5256,5257,5258,5259,5260,5261,5262,5263,5264,5265,
5266,5267,5268,5269,5270,5272,5273,5274,5275,5276,5277,5506,5507,5519,5520,
5521,5522,5523,5524,5525,5526,5527,5529,5530,5531,5532,5534,5535,5536,5537,
5538,5539,5540,5541,5542,5543,5544,5545,5546,5547,5548,5549,5550,5551,5552,
5553,5554,5555,5557,5558,5566,5567,5570,5575,5605,5649,5650,5651,5652,5653,
5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,5661,5662,5663,5664,5665,5666,5724,5736,
5737,5780,5781,5782,5783,5784,5785,5786,5787,5788,5789,5790,5791,5806,5807,
5808,5816,5865,5880,5881,5882,5883,5884,5885,5886,5887,5888,5889,5890,5891,
5892,5893,5894,5895,5896,5897,5962,5963,5964,5965,5966,5967,5968,7057,7058,
7059,7060,7117,7118,7119,7120,7121,7122,7123,7124,7125,7126,7127,7128

Karosa C734

6

3028,3030,3031,3032,3035,3036

Ikarus 280

57

4019,4300,4398,4399,4400,4401,4402,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,
4483,4484,4485,4486,4487,4488,4489,4490,4501,4502,4503,4504,4505,4506,4507,
4508,4509,4510,4511,4512,4513,4514,4544,4545,4546,4547,4548,4549,4550,4551,
4552,4553,4554,4555,4556,4557,4558,4559,4560,4561,4562,4563

Karosa B741

19

6036,6037,6038,6039,6040,6041,6042,6043,6044,6045,6046,6047,6048,6049,6050,
6051,6052,6053,6054

Inventární stav k 1. lednu 1996 = 247 autobusů (173+74)

Karosa B731

30

5278,5279,7026,7027,7028,7029,7030,7031,7129,7130,7131,7132,7133,7134,7135,
7136,7137,7138,7185,7186,7244,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7252,7253

Karosa B732

138

5105,5106,5109,5111,5256,5259,5260,5261,5264,5266,5267,5270,5273,5274,5277,
5506,5507,5519,5520,5521,5522,5523,5524,5525,5526,5527,5529,5530,5531,5532,
5534,5535,5536,5537,5538,5539,5540,5541,5542,5543,5544,5545,5546,5547,5548,
5549,5550,5551,5552,5553,5554,5555,5557,5566,5567,5570,5575,5605,5649,5650,
5651,5652,5653,5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,5661,5662,5663,5664,5665,
5666,5724,5736,5737,5780,5781,5782,5783,5784,5785,5786,5787,5788,5789,5790,
5791,5806,5807,5808,5816,5865,5880,5881,5882,5883,5884,5885,5886,5887,5888,
5889,5890,5891,5892,5893,5894,5895,5896,5897,5962,5963,5964,5965,5966,5967,
5968,7032,7057,7058,7059,7060,7117,7118,7119,7120,7121,7122,7123,7124,7125,
7126,7127,7128

Karosa C734

5

3028,3031,3032,3035,3036

Ikarus 280

55

4398,4399,4400,4401,4402,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,4483,4484,
4485,4486,4487,4488,4489,4490,4501,4502,4503,4504,4505,4506,4507,4508,4509,
4510,4511,4512,4513,4514,4544,4545,4546,4547,4548,4549,4550,4551,4552,4553,
4554,4555,4556,4557,4558,4559,4560,4561,4562,4563

Karosa B741

19

6036,6038,6039,6040,6041,6043,6045,6046,6047,6048,6049,6050,6051,6052,6053,
6054,6086,6087,6088

Inventární stav k 1. lednu 1997 = 255 autobusů (178+77)

Karosa B731

28

7026,7027,7028,7029,7030,7031,7129,7130,7131,7132,7133,7134,7135,7136,7137,
7138,7185,7186,7244,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7252,7253

Karosa B732

122

5256,5264,5273,5274,5506,5507,5519,5520,5521,5522,5523,5524,5525,5526,5530,
5532,5534,5535,5536,5537,5538,5539,5540,5541,5542,5543,5544,5545,5546,5549,
5550,5551,5552,5553,5554,5555,5557,5566,5567,5570,5575,5605,5649,5650,5651,
5652,5653,5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,5661,5662,5663,5664,5665,5666,
5724,5736,5737,5780,5781,5782,5783,5784,5785,5786,5787,5788,5789,5790,5791,
5806,5807,5808,5816,5865,5880,5881,5882,5883,5884,5885,5886,5887,5888,5889,
5890,5891,5892,5893,5894,5895,5896,5897,5962,5963,5964,5965,5966,5967,5968,
7032,7057,7058,7059,7060,7117,7118,7119,7120,7121,7122,7123,7124,7125,7126,
7127,7128

Karosa C734

3

3028,3031,3035

Karosa B931

24

7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7384,7385,
7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394

Citybus 2070

1

3006

Ikarus 280

44

4399,4408,4475,4476,4477,4479,4481,4482,4484,4485,4488,4489,4501,4502,4503,
4505,4506,4507,4509,4510,4511,4512,4513,4537,4544,4545,4546,4547,4548,4549,
4550,4551,4552,4553,4554,4555,4556,4557,4558,4559,4560,4561,4562,4563

Karosa B741

33

6036,6038,6039,6040,6041,6043,6045,6046,6047,6048,6049,6050,6051,6052,6053,
6054,6086,6087,6088,6135,6136,6137,6138,6139,6140,6141,6142,6143,6144,6145,
6146,6147,6148

Inventární stav k 1. lednu 1998 = 238 autobusů (163+75)

Karosa B731

28

7026,7027,7028,7029,7030,7031,7129,7130,7131,7132,7133,7134,7135,7136,7137,
7138,7185,7186,7244,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7252,7253

Karosa B732

103

5292,5506,5507,5519,5521,5522,5523,5524,5525,5526,5534,5539,5541,5542,5544,
5546,5554,5557,5566,5567,5570,5575,5605,5649,5650,5651,5652,5653,5654,5655,
5656,5657,5658,5659,5660,5661,5662,5663,5664,5665,5666,5724,5736,5737,5780,
5781,5782,5783,5784,5785,5786,5787,5788,5789,5790,5791,5806,5807,5808,5816,
5865,5880,5881,5882,5883,5884,5885,5886,5887,5888,5889,5890,5891,5892,5893,
5894,5895,5896,5897,5962,5963,5964,5965,5966,5967,5968,7032,7057,7058,7059,
7060,7117,7118,7119,7120,7121,7122,7123,7124,7125,7126,7127,7128

Karosa C734

3

3028,3031,3035

Karosa B931

26

7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7384,7385,
7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394,7452,7466

Citybus 2070

3

3006,3015,3016

Ikarus 280

27

4399,4475,4476,4501,4503,4506,4510,4512,4537,4544,4545,4546,4547,4548,4549,
4550,4551,4552,4553,4554,4555,4556,4557,4559,4560,4562,4563

Karosa B741

33

6036,6038,6039,6040,6041,6043,6045,6046,6047,6048,6049,6050,6051,6052,6053,
6054,6086,6087,6088,6135,6136,6137,6138,6139,6140,6141,6142,6143,6144,6145,
6146,6147,6148

Karosa B941

15

6198,6199,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212

Inventární stav k 1. lednu 1999 = 239 autobusů (173+66)

Karosa B731

31

7026,7027,7028,7029,7030,7031,7129,7130,7131,7132,7133,7134,7135,7136,7137,
7138,7140,7142,7143,7185,7186,7244,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7252,
7253

Karosa B732

99

5292,5506,5507,5519,5521,5522,5525,5526,5534,5542,5544,5557,5567,5570,5575,
5605,5649,5650,5651,5652,5653,5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,5661,5662,
5663,5664,5665,5666,5724,5736,5737,5780,5781,5782,5783,5784,5785,5786,5787,
5788,5789,5790,5791,5806,5807,5808,5816,5865,5880,5881,5882,5883,5884,5885,
5886,5887,5888,5889,5890,5891,5892,5893,5894,5895,5896,5897,5901,5903,5904,
5962,5963,5964,5965,5966,5967,5968,7032,7057,7058,7059,7060,7117,7118,7119,
7120,7121,7122,7123,7124,7125,7126,7127,7128

Karosa C734

3

3028,3031,3035

Karosa B931

30

7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7329,7330,
7332,7384,7385,7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394,7452,7455,7466

Citybus 2070

10

3006,3015,3016,3043,3044,3045,3046,3047,3049,3058

Ikarus 280

15

4399,4475,4503,4506,4512,4537,4544,4548,4551,4552,4553,4554,4559,4560,4563

Karosa B741

24

6036,6038,6039,6041,6046,6047,6048,6049,6050,6051,6052,6053,6054,6135,6138,
6139,6140,6141,6143,6144,6145,6146,6147,6148

Karosa B941

27

6199,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6244,
6245,6246,6247,6248,6249,6250,6251,6252,6253,6254,6278,6279

Inventární stav k 1. lednu 2000 = 251 autobusů (176+75)

Karosa B731

31

7026,7027,7028,7029,7030,7031,7129,7130,7131,7132,7133,7134,7135,7136,7137,
7138,7140,7142,7143,7185,7186,7244,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7252,
7253

Karosa B732

89

5292,5507,5519,5521,5525,5526,5534,5542,5544,5575,5605,5650,5651,5652,5653,
5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,5661,5662,5663,5664,5665,5666,5724,5736,
5737,5782,5783,5784,5786,5787,5788,5789,5791,5806,5807,5808,5816,5865,5880,
5881,5882,5883,5884,5885,5886,5887,5888,5889,5890,5891,5892,5893,5894,5895,
5896,5897,5901,5903,5904,5962,5963,5964,5965,5966,5967,5968,7032,7057,7058,
7059,7060,7117,7118,7119,7120,7121,7122,7123,7124,7125,7126,7127,7128

Karosa C734

3

3028,3031,3035

Karosa B931

30

7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7329,7330,
7332,7384,7385,7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394,7452,7455,7466

Citybus 2070

23

3006,3015,3016,3043,3044,3045,3046,3047,3049,3058,3237,3238,3239,3240,3241,
3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249

Ikarus 280

11

4399,4475,4503,4506,4512,4537,4552,4553,4554,4560,4563

Karosa B741

24

6036,6038,6039,6041,6046,6047,6048,6049,6050,6051,6052,6053,6054,6135,6138,
6139,6140,6141,6143,6144,6145,6146,6147,6148

Karosa B941

27

6199,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6244,
6245,6246,6247,6248,6249,6250,6251,6252,6253,6254,6278,6279

Karosa B941E

13

6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310,6311,6312,6313

Inventární stav k 1. lednu 2001 = 244 autobusů (180+64)

Karosa B731

31

7026,7027,7028,7029,7030,7031,7129,7130,7131,7132,7133,7134,7135,7136,7137,
7138,7140,7142,7143,7185,7186,7244,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7252,
7253

Karosa B732

77

5292,5507,5519,5521,5525,5526,5534,5542,5575,5605,5651,5652,5653,5654,5656,
5657,5659,5660,5662,5665,5666,5724,5737,5782,5783,5784,5786,5787,5788,5789,
5791,5807,5808,5865,5880,5881,5882,5883,5884,5885,5886,5887,5888,5889,5890,
5891,5892,5893,5895,5896,5897,5901,5903,5904,5962,5963,5964,5966,5967,5968,
7032,7057,7058,7059,7060,7117,7118,7119,7120,7121,7122,7123,7124,7125,7126,
7127,7128

Karosa C734

2

3031,3035

Karosa B931

30

7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7329,7330,
7332,7384,7385,7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394,7452,7455,7466

Citybus 2070

40

3006,3015,3016,3043,3044,3045,3046,3047,3049,3058,3237,3238,3239,3240,3241,
3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,
3261,3262,3263,3264,3265,3266,3267,3268,3269,3270

Karosa B741

24

6036,6038,6039,6041,6046,6047,6048,6049,6050,6051,6052,6053,6054,6135,6138,
6139,6140,6141,6143,6144,6145,6146,6147,6148

Karosa B941

27

6199,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6244,
6245,6246,6247,6248,6249,6250,6251,6252,6253,6254,6278,6279

Karosa B941E

13

6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310,6311,6312,6313

Inventární stav k 1. lednu 2002 = 234 autobusů (170+64)

Karosa B731

31

7026,7027,7028,7029,7030,7031,7129,7130,7131,7132,7133,7134,7135,7136,7137,
7138,7140,7142,7143,7185,7186,7244,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7252,
7253

Karosa B732

53

5292,5519,5521,5525,5526,5534,5542,5575,5605,5651,5652,5653,5654,5657,5659,
5660,5662,5724,5737,5787,5789,5791,5807,5808,5881,5885,5888,5889,5891,5893,
5962,5963,5964,5966,5967,5968,7032,7057,7058,7059,7060,7117,7118,7119,7120,
7121,7122,7123,7124,7125,7126,7127,7128

Karosa C734

2

3031,3035

Karosa B931

30

7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7329,7330,
7332,7384,7385,7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394,7452,7455,7466

Citybus 2070

40

3006,3015,3016,3043,3044,3045,3046,3047,3049,3058,3237,3238,3239,3240,3241,
3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,
3261,3262,3263,3264,3265,3266,3267,3268,3269,3270

Citybus 2071

14

3332,3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339,3340,3341,3342,3343,3344,3345

Karosa B741

22

6036,6038,6039,6046,6047,6048,6049,6050,6051,6052,6053,6135,6138,6139,6140,
6141,6143,6144,6145,6146,6147,6148

Karosa B941

27

6199,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6244,
6245,6246,6247,6248,6249,6250,6251,6252,6253,6254,6278,6279

Karosa B941E

15

6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310,6311,6312,6313,6337,6338

Inventární stav k 1. lednu 2003 = 242 autobusů (173+69)

Karosa B731

31

7026,7027,7028,7029,7030,7031,7129,7130,7131,7132,7133,7134,7135,7136,7137,
7138,7140,7142,7143,7185,7186,7244,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7252,
7253

Karosa B732

47

5292,5519,5521,5525,5526,5534,5542,5575,5605,5652,5653,5654,5659,5660,5662,
5724,5737,5787,5789,5791,5807,5808,5881,5885,5888,5889,5891,5893,5962,5963,
5964,5966,5967,5968,7057,7059,7060,7117,7118,7119,7120,7122,7124,7125,7126,
7127,7128

Karosa C734

2

3031,3035

Karosa B931

30

7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7329,7330,
7332,7384,7385,7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394,7452,7455,7466

Karosa B951

5

4036,4037,4038,4039,4040

Citybus 2070

40

3006,3015,3016,3043,3044,3045,3046,3047,3049,3058,3237,3238,3239,3240,3241,
3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,
3261,3262,3263,3264,3265,3266,3267,3268,3269,3270

Citybus 2071

18

3332,3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339,3340,3341,3342,3343,3344,3345,3385,
3386,3387,3388

Karosa B741

22

6036,6038,6039,6046,6047,6048,6049,6050,6051,6052,6053,6135,6138,6139,6140,
6141,6143,6144,6145,6146,6147,6148

Karosa B941

27

6199,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6244,
6245,6246,6247,6248,6249,6250,6251,6252,6253,6254,6278,6279

Karosa B941E

17

6285,6286,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310,6311,6312,6313,
6337,6338

Karosa B961

3

6357,6358,6359

Inventární stav k 1. lednu 2004 = 238 autobusů (166+72)

Karosa B731

30

7026,7027,7028,7029,7030,7129,7130,7131,7132,7133,7134,7135,7136,7137,7138,
7140,7142,7143,7185,7186,7244,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7252,7253

Karosa B732

34

5292,5519,5521,5525,5534,5542,5575,5652,5653,5654,5659,5660,5662,5724,5737,
5787,5789,5791,5807,5808,5885,5889,5891,5962,5963,5964,5968,7057,7118,7119,
7120,7124,7126,7127

Karosa C734

2

3031,3035

Karosa B931

30

7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7329,7330,
7332,7384,7385,7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394,7452,7455,7466

Karosa B951

5

4036,4037,4038,4039,4040

Karosa B951E

4

4041,4042,4043,4044

Citybus 2070

40

3006,3015,3016,3043,3044,3045,3046,3047,3049,3058,3237,3238,3239,3240,3241,
3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,
3261,3262,3263,3264,3265,3266,3267,3268,3269,3270

Citybus 2071

21

3332,3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339,3340,3341,3342,3343,3344,3345,3385,
3386,3387,3388,3426,3427,3428

Karosa B741

17

6038,6046,6048,6050,6051,6052,6053,6135,6138,6140,6141,6143,6144,6145,6146,
6147,6148

Karosa B941

27

6199,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6244,
6245,6246,6247,6248,6249,6250,6251,6252,6253,6254,6278,6279

Karosa B941E

20

6285,6286,6288,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310,6311,6312,
6313,6337,6338,6341,6342

Karosa B961

8

6357,6358,6359,6365,6366,6367,6379,6380

Inventární stav k 1. lednu 2005 = 275 autobusů (204+71)

Karosa B731

31

7026,7027,7029,7030,7129,7130,7131,7132,7133,7134,7135,7136,7137,7138,7139,
7140,7141,7142,7143,7185,7186,7244,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7252,
7253

Karosa B732

42

5292,5525,5534,5542,5568,5569,5653,5654,5659,5660,5662,5670,5673,5675,5676,
5724,5737,5787,5789,5791,5792,5794,5807,5808,5885,5889,5891,5905,5963,5968,
7042,7061,7063,7064,7065,7066,7067,7069,7070,7119,7120,7127

Karosa C734

2

3031,3035

Karosa B931

39

7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7321,7322,
7329,7330,7332,7384,7385,7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394,7396,
7397,7398,7399,7405,7452,7453,7454,7455,7466

Karosa B951

6

4031,4036,4037,4038,4039,4040

Karosa B951E

21

4041,4042,4043,4044,4045,4046,4047,4048,4088,4089,4090,4091,4092,4093,4094,
4095,4096,4097,4098,4099,4100

Citybus 2070

39

3006,3015,3016,3043,3044,3045,3046,3047,3049,3058,3237,3238,3239,3240,3241,
3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,3261,
3262,3263,3264,3265,3266,3267,3268,3269,3270

Citybus 2071

24

3332,3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339,3340,3341,3342,3343,3344,3345,3385,
3386,3387,3388,3426,3427,3428,3429,3430,3431

Karosa B741

13

6038,6050,6075,6090,6135,6138,6140,6141,6143,6144,6146,6147,6148

Karosa B941

26

6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6244,6245,
6246,6247,6248,6249,6250,6251,6252,6253,6254,6278,6279

Karosa B941E

11

6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6312,6313

Karosa B961

8

6357,6358,6359,6365,6366,6367,6379,6380

Citybus 2080

13

6540,6541,6542,6543,6544,6545,6546,6547,6548,6549,6550,6551,6552

Inventární stav k 1. lednu 2006 = 275 autobusů (202+73)

Karosa B731

24

7129,7130,7131,7133,7134,7135,7136,7137,7138,7140,7141,7142,7143,7186,7244,
7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7252,7253

Karosa B732

43

5292,5525,5534,5568,5569,5641,5653,5654,5659,5660,5662,5670,5673,5675,5676,
5677,5685,5690,5724,5737,5769,5773,5787,5789,5791,5792,5794,5797,5804,5805,
5807,5808,5885,5889,5891,5898,5905,5963,7042,7061,7064,7119,7120

Karosa C734

2

3031,3035

Karosa B931

39

7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7321,7322,
7329,7330,7332,7384,7385,7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394,7396,
7397,7398,7399,7405,7452,7453,7454,7455,7466

Karosa B951

7

4030,4031,4036,4037,4038,4039,4040

Karosa B951E

21

4041,4042,4043,4044,4045,4046,4047,4048,4088,4089,4090,4091,4092,4093,4094,
4095,4096,4097,4098,4099,4100

Citybus 2070

39

3006,3015,3016,3043,3044,3045,3046,3047,3049,3058,3237,3238,3239,3240,3241,
3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,3261,
3262,3263,3264,3265,3266,3267,3268,3269,3270

Citybus 2071

26

3332,3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339,3340,3341,3342,3343,3344,3345,3385,
3386,3387,3388,3399,3400,3426,3427,3428,3429,3430,3431

Citelis 2076

1

3501

Karosa B741

13

6090,6135,6138,6140,6141,6143,6144,6146,6147,6148,6156,6167,6173

Karosa B941

26

6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6244,6245,
6246,6247,6248,6249,6250,6251,6252,6253,6254,6278,6279

Karosa B941E

13

6280,6281,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6312,6313

Karosa B961

8

6357,6358,6359,6365,6366,6367,6379,6380

Citybus 2080

13

6540,6541,6542,6543,6544,6545,6546,6547,6548,6549,6550,6551,6552

Inventární stav k 1. lednu 2007 = 283 autobusů (210+73)

Karosa B731

22

7129,7130,7131,7133,7134,7135,7136,7137,7138,7140,7141,7143,7186,7244,7245,
7246,7247,7249,7250,7251,7252,7253

Karosa B732

38

5292,5568,5569,5641,5653,5654,5659,5662,5670,5673,5675,5676,5677,5685,5690,
5724,5737,5769,5773,5787,5789,5791,5792,5794,5797,5804,5805,5807,5808,5885,
5889,5891,5898,5905,5963,7061,7064,7120

Karosa C734

2

3031,3035

Karosa B931

39

7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7321,7322,
7329,7330,7332,7384,7385,7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394,7396,
7397,7398,7399,7405,7452,7453,7454,7455,7466

Karosa B951

7

4030,4031,4036,4037,4038,4039,4040

Karosa B951E

31

4041,4042,4043,4044,4045,4046,4047,4048,4088,4089,4090,4091,4092,4093,4094,
4095,4096,4097,4098,4099,4100,4101,4102,4103,4104,4105,4106,4107,4108,4109,
4110

Citybus 2070

39

3006,3015,3016,3043,3044,3045,3046,3047,3049,3058,3237,3238,3239,3240,3241,
3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,3261,
3262,3263,3264,3265,3266,3267,3268,3269,3270

Citybus 2071

26

3332,3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339,3340,3341,3342,3343,3344,3345,3385,
3386,3387,3388,3399,3400,3426,3427,3428,3429,3430,3431

Citelis 2076

6

3501,3502,3503,3504,3505,3506

Karosa B741

12

6135,6138,6140,6141,6143,6144,6146,6147,6148,6156,6167,6173

Karosa B941

26

6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6244,6245,
6246,6247,6248,6249,6250,6251,6252,6253,6254,6278,6279

Karosa B941E

13

6280,6281,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6312,6313

Karosa B961

9

6356,6357,6358,6359,6365,6366,6367,6379,6380

Citybus 2080

13

6540,6541,6542,6543,6544,6545,6546,6547,6548,6549,6550,6551,6552


© CITYBUS